טוב להודות לה'

טוב להודות לה' 
אדם שהוא עני יודע שאין לו משלו כלום, על כן הוא מבין שכל מה שקיבל זה בחסד עליון. אדם זה מתחזק בענווה, והענווה היא מה שמאפשרת לו להודות לה`.
אם אדם מתקשה להודות לה` זה סימן שהוא מחזיק מעצמו שמגיע לו והוא מתגאה,  ואז יש לו טענות כלפי ה`, הרי מגיע לי?!
אם אדם היה מקבל את השפע (הפרנסה)  שלו ע"פ דין, כלומר ע"פ מעשיו לא היה מגיע לו אפילו "לחם צר ומים לחץ" (לחם יבש ומים מעופשים) , אבל הרי אנו מקבלים יותר מכך, מאיפה זה? הקב"ה נותן שפע לעולם בחסד. 
אדם שמבין שלא מגיע לא כלום, טוב לו, כי הוא רואה שיש לו המון דברים שקיבל בחסד חינם, הכל חסד מה`.
הבן החכם והסכל
כאשר אב נותן מתנה לבנו, אם הבן חכם הוא מבין שאין לאביו כל חובה להעניק לו מתנת חינם, ואם כן מה שאביו נותן לו, בא מתוך חסד חינם הנובע מאהבת האב לבנו.מחשבה זו מגבירה ומחזקת את אהבת הבן לאביו, והוא מחזיק טובה לאביו בלב שמח באמת. בראות האב את תגובתו הנאותה של הבן, מתווספת בליבו אהבה על אהבתו וחיבה על חיבתו ומתוך כך הוא מתאווה להוסיף ולהעניק לבנו עוד ועוד מתנות. כל זאת משום שהוא רואה שמתנתו חשובה וחביבה היא אצל הבן.

שונים הם פני הדברים אצל בן סכל וטיפש הסבור תמיד שמגיע לו עוד כהנה וכהנה. כאשר הוא מקבל מתנה מאביו הוא אינו מחזיק טובה כלל, שכן לפי דעתו אביו חייב ליתן לו. בן כזה ייתכן אפילו שייכעס על אביו מדוע אינו נותן לו יותר ממה שנתן, כפי שהוא היה רוצה. מאליו יובן כי יחס זה של הבן לא יעורר את רצונו של האב להוסיף וליתן לו מתנות.
הודאה לה' מביאה ברכה
שפע הברכה והטובה אשר זוכים אנו לקבל מה' יתברך הוא הנמשל למתנות המושפעות על הבן מאת אביו אוהבו. החכם יודע היטב כי הבורא יתברך אינו חייב מאומה לברואיו ועל כן כל מה שהוא מקבל מאיתו יתברך הינו בבחינת מתנת חינם מרוב חסדו וטובו. לפיכך נותן האיש החכם והנלבב הודאה עצומה לה' יתברך על כל הטובה שה' נותן לו.
כאשר אביו שבשמים יראה את ההודאה השלימה המתפרצת מתוך לב חכם ומבין, יתעורר לפניו יתברך הרצון להוסיף שפע רב על השפע שכבר ניתן לאיש. ועל זה נאמר בהמשך הפסוקים:
"ושמחת בכל הטוב"- ההודאה תביא לכך שיושפע שפע רב בכל העולמות למעלה ולמטה, על כל סוגי הטובה הרוחניים והגשמיים. 

טוב להודות לה'
מילות השיר:
טוב להודות לה'
טוב להודות לה'
ולזמר ולזמר לשמך עליון
טוב להודות לה'

ולהגיד בבוקר חסדך
ולהגיד בבוקר חסדך
ואמונתך בלילות
ואמונתך בלילות
טוב להודות לה'

סרטונים מומלצים:
משהו יפה ב- 12 שניות
שבת היום - אודי דוידי ♫

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳