אני לדודי ודודי לי

אני לדודי ודודי לי
הרב יורם אליהו
מהפסוק בשיר השירים (ו ג) "אני לדודי ודודי לי" מצאו הקדמונים רמז למהותו של חודש אלול, שכן ראשי התיבות של מילים אלו יוצרת את המילה 'אלול'.
רמז זה מלמד, שבחודש אלול במיוחד נדרש האדם לבחון את הקשר שלו אל ה'דוד' הוא הקב"ה, על ידי התבוננות במה מטרתו בעולם ? מה המגמה שלשמה הוא חי ופועל בעולמו ?
הרמח"ל בעל ה'מסילת ישרים' בספרו 'דרך עץ החיים' , מלמד את דרך ההתבוננות הזו אליה נדרש האדם תמיד בעבודת ה' שלו. וכך הוא כותב: "הלוא האדם, רוב שנות ימיו עוסק בחשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת לחשוב מחשבת ממש - מה הוא, ולמה הוא בא לעולם? או, מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקב"ה ? ומה יהיה סוף כל ענייניו ?אני לדודי
אך האדם בתוך עמלו ומרוצת חייו לא תמיד מתפנה לעיין בשאלות האלו ובאים חודש אלול ועשרת ימי התשובה שהם ימי רצון מיוחדים ואומרים לאדם: עצור, התבונן, יש מגמה ותכלית לעולם, האם אתה מודע לה? האם אתה מכוון את עשייתך אל המגמה הזו? וכאשר הוא אכן עומד ומתבונן בכך בבחינת 'אני לדודי' זוכה הוא לסיעתא דשמיא, מרגיש התעוררות והתעלות ברצונותיו, בשאיפותיו אל הקודש בבחינת 'דודי לי'. ואכן השפת-אמת מלמד ש"עיקר פירוש 'אני לדודי', להיות כל איש ישראל יודע שנברא רק לשמש את קונו ואין לו מציאות וצורך אחר כלל בעולם"...
ודודי לי
'ולדודי לי' "שכל מציאות בריאת העולם והתגלות ה' בעולם היא 'לי' בשביל ישראל שנקראו ראשית". וחשובה התבוננות זו דווקא לפני ראש השנה שמתחדשת הבריאה כל שנה מחדש, לכן מסביר השפת-אמת ש"צריך לברר עתה שכל הבריאה היא עבור בני ישראל, ותכלית בני ישראל היא לעשות רצון קונם.
לכן בחודש אלול צריך כל אחד להבדיל עצמו מהבלי עולם הזה להיות מוכן רק לעבודת ה' יתברך בלבד".
קבלו שיר יפיפה לכבוד חודש אלול "אני לדודי ודודי לי", בביצועו של יהונתן ניצן.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳