סוכות - חגיגה של כל האומות

סוכה לאומית
מעלת חג הסוכות היא גדולה לאין שיעור מבחינה לאומית, שהרי הוא בא לאחד את כל חלקי העם לרובד אחד, לאגודה אחת הדוגלת בשיגוב לה' יתברך ובמיוחד שהחג בא לחזק לשוויון חברתי, לליכוד השורות ולגילוי הרחמנות היהודית "ושמחת בחגך אתה ובנך ועבדתך ואמתך... היתום והאלמנה אשר בשערך" (דברים טז, י"ג-י"ד).
ושמחה זו מקיפה את כל ימי החג, ובפרט בשמיני עצרת שבו מכונסת השמחה הפנימית.
סוכת העולם
מאידך גיסא, לחג הסוכות יש משמעות אוניברסלית, שכן הוא חג עליה לרגל בינלאומי.
הרי בחג זה נידונים כל באי עולם על המים, מקריבים בו שבעים פרים כנגד שבעים אומות כדי להתפלל לרפואתם ולהגן עליהם מפני פורענויות ושיישבו בשלום ובשלווה. וכאן מתגלה המגמה הכללית של עם ישראל לאחד את האנושות, לדאוג לשכלולה כי ישראל הוא "לב האומות" ותורתו היא "מפת העולם".

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳