לקראת שבת | פרשת וישלח

לקראת שבת - פרשת וישלח

שלוש פעמים נפגש יעקב עם מלאכים.
הפעם הראשונה בצאתו לחרן, בחלום - "ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלהים עלים וירדים בו" (בראשית כ"ח, יב).
הפעם השנייה היא בחזרתו ארצה - "ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו מלאכי אלהים. ויאמר יעקב כאשר ראם מחנה אלהים זה ויקרא שם המקום ההוא מחנים" (בראשית ל"ב, ב-ג).
              יעקב נאבק עם המלאך - דוד אבישר
מאבק יעקב במלאך
הפעם השלישית שיעקב פוגש מלאך היא התמוהה מכולן ודורשת הסבר. כוונתנו לפגישת המאבק של יעקב עם המלאך במעבר יבוק. אמנם הכתוב אומר "ויאבק איש עמו עד עלות השחר", אך דברי חז"ל שהאיש הוא מלאך ה' קרובים מאוד לפשט, שהרי יעקב ביקש ברכה מ"איש" זה.
גם הנימוק לשינוי שמו של יעקב - "כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל" - מרמז, שהמאבק שזה עתה חווה יעקב היה "עם אלהים". 
אף יעקב מתבטא כך: "כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי".
כאמור, עצם העניין אינו ברור. מה לו למלאך, העושה שליחות קונו, להיאבק עם יעקב? מה חטא חטא יעקב שבעקבותיו הוא נקלע למאבק זה?
יתרה מזאת, מיקומו של המאבק אינו הולם את סדר הקריאה השוטף. יעקב החל בהכנותיו לפגישה עם אחיו, שלח דורון, חילק את משפחתו ועבדיו לשני מחנות ואף תפילה נשא לאלוהיו, וכעת לא נותר אלא לראות מה יקרה במפגש עצמו.
ובעוד הקורא המתוח מדמיין את המפגש ואת תוצאותיו, נכנס הוא לפרשה 'מעולם אחר', שאינה קשורה לנסיבות האמורות ולמפגש הצפוי עם אחיו. מדוע המאבק מסופר בתוך התיאור של מפגש יעקב ועשו?
פירוש הרשב"ם
לקראת שבת פרשת וישלח עוסק הרב אברהם בלידשטיין בפרוש הרשב"ם להסבר המאבק יעקב עם המלאך. לעילוי נשמת עטייה שרה בת יצחק הלוי

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳