לקראת שבת | פרשת צו

אחד מהקורבנות שהיו מובאים למקדש היה קורבן 'שלמים'. בסוף פרשת צו מוזכר קורבן השלמים ומדוע נקרא קורבן זה קורבן שלמים ?
מפרש רש"י שני פירושים
אשלמים - שמטילים שלום בעולם ב. שלמים שיש בהם שלום למזבח ולכהנים ולבעלים.
כלומר יש לקרבן שלמים ערך סגולי שמרבה שלום בין הבריות, ויש בו גם פעולה של ממש שמרבה שלום בכך שנהנים ממנו כולם: גם הכהן המרומם והמיוחס וגם האדם הפשוט שהביאו, וגם למזבח - לשכינת ה'.
הסכסוך והשלום , המריבה והאחווה מעסיקים אותנו בשטחים שונים. השלום בין מדינות העולם בכלל ובאזורינו בפרט - בינינו ובין הערבים. השלום בין הבריות המטריד אותנו בחיי היום יום. אלימות גואה, ניבול פה ,חוצפה וגסות הם המרחיקים אותנו משלום ושלווה בין הבריות.
אין כלי מחזיק ברכה אלא שלום
ביותר נצרכת האחווה ושלום בין איש לאשתו, כיון שאם פנים הבית איתן ויציב אזי גם הילדים יתגדלו מתוך נחת ורוגע. שלום הבית בבתי ישראל הוא עניין קשה לצערנו, והתפוררות הבית וריבוי מקרי הגירושין מאיימיםם על כל בית ישראל וכתוצאה מכך על החברה הישראלית בכלל.
   
מעלה גדולה יש בהבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו שמביא לשלום בית, לפי הנאמר בתפילת שחרית "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואלו הן כבוד אב ואם... והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו".


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳