"שובה ישראל עד ה' אלוקיך" תשובה - מתי ?

יום כיפורים - פלא יועץ
יום כפור הוא יום אדיר בימי השנה, ואשריהם ישראל, כולם מתעוררים בימים האדירים, ובפרט ביום הכפורים, כי ה' משמים השקיף על בני אדם, ונותן בליבם פחד הדין הגדול והנורא והתעוררות תשובה, ומי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים. אבל כבר אמרו חז"ל שהכל בידי שמים חוץ מיראת שמים, רק בחמלת ה' את עמו ישראל, עם קרובו, יאר פניו להם בימים האדירים האלה באור היראה והפחד, ומזיו שפעתם של הימים האלה ימשך לאדם לכל השנה, ולפי מה שיתעורר בימים האדירים האלה, ויתחזק ליראה את ה', ויעשה גדרים וסיגים לעצמו, ויקבל עליו להתנהג גם אחר יום הכפורים בדרכי התשובה, כך ימצא עזר כנגדו לכל השנה ליראה את ה', ויראת ה' טהורה עומדת לעד, ויעלה במעלות, עד אשר יטהר מטומאתו ומצא כדי גאולתו.
ובהגיע ערב יום הכפורים, מצות היום להרבות באכילה ושתיה, וישמח האדם ביום זה שמחה רבה שאין כמוה על אשר קדשנו ה' במצוותיו וציונו במצות התשובה, ואמר לנו ה' כי חנון הוא, מתרצה ברחמים ומתפייס בתחנונים תמיד כל הימים, ובפרט ביום הכפורים.
הלכות תשובה
במשנה תורה לרמב"ם קיימת מצות עשה אחת בנושא תשובה, והיא: 
שישוב החוטא מחטאו לפני ה', ויתוודה
-----------------------------------------------------------------
האם לאלוקים באמת איכפת מהדברים הקטנים בחיי ?
סרטון קצר מבית "אש התורה" לקראת יום כיפור,  צ'רלי הררי

"לך אלי תשוקתי" - ביצוע מדהים ומרגש 


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳