חודש חשון - מרחשון

חשון – מרחשון
חשון – הוא החדש השני בשנה, והשמיני למנין החדשים שמתחיל מניסן.
חדש זה נקרא בשם 'בול' כמו שנאמר (מלכים-א ו): ובשנה האחת עשרה בירח בול, הוא החדש השמיני, כלה הבית לכל דבריו ולכל משפטו. ונקרא 'בול' לפי שבחדש זה העשב בלה בשדה ובוללין לבהמה מהבית, כלומר: מערבבים לה מרעה מן המספוא אשר בבית. ויש אומרים שהוא מלשון 'יבול' שבחדש זה מתחילה החרישה והזריעה. ויש אומרים מלשון מבול, שבחדש הזה יורדים על הרוב גשמים הרבה.
ובמדרש אמרו,מפני שבחדש זה התחיל המבול, לכך נגזר עליו שיהא בו מטר וגשם למכביר. ונתקבל השם 'חשון' שעלה עם הגולים מבבל, שכך אמרו חז"ל 'שמות חדשים עלו מבבל, ונקרא גם מר-חשון משני טעמים: טעם אחד מפני שבחדש זה אין שום יום טוב ואין בו שמחה, אבל היו בו כמה צרות רעות ומרות לישראל.
בט"ו לחדש חשון בדה ירבעם בן נבט חג מלבו והגדיל חרון אף ה' על ישראל: ובששי או בשביעי בו, שחטו הכשדים את בני צדקיהו מלך יהודה לעיניו ואת עיני צדקיהו עיור מלך בבל ויאסרהו בנחשתים ויביאהו בבלה: ובחדש הזה נפרע הקדוש-ברוך-הוא מדור המבול ושטף עולם ומלואו – כל מה שעשרה דורות של גבורים עמלו במשך אלף ותרנ'ו שנים, וישאר אך נח: לכך קוראים את חדש זה מר-חשון, חדש שהיה רע ומר.
טעם שני ועיקר, לפיכך קוראים את החדש מרחשון, על שם המים, כלומר הגשם שהעולם צמא לו מצפה אליו בחדש זה. 'מר' פרושו טפת מים כמו הן גוים כמר מדלי (ישעיה מ).
מתוך: ספר התודעה - הרב אליהו כי טוב
(בלשון רז"ל כמעט ולא נמצא 'חשון' אלא 'מרחשון'. והוא השם המקורי של החדש... ועל פי הפשט, מרחשון:הוא תרגום של 'החדש השמיני').

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳