שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רמה נערך ע"י הרב מרדכי ציון

פירוק הממשלה
ש: חרדים אומרים שפירוק הממשלה הוא עונש מד' בגלל שהיא פעלה נגד התורה.  להבדיל, חמאס אמר שזה מראה שהם מנצחים.  כיצד להתייחס?
ת: אינינו יודעים סידיות ד'.  עלינו להתחזק בתחיית האומה בארצה ע"פ תורתה.

אימוני הגנה עצמית לתושבי העיר העתיקה וסביבתה
ש: האם לאור המצב כדאי ללמוד הגנה עצמי?
ת: מצווה גדולה ללמוד הגנה עצמית.  הוכח בעבר שזה הציל נפשות של עצמו ושל הזולת במקרים רבים.  מלבד זאת פעילות גופנית היא תמיד בריאה לגוף ולנשמה.  הדבר אמור גם לגברים וגם לנשים. גם לילדים וגם לילדות.

הבית היהודי
ש: כיצד להתייחס למפלגת הבית היהודי?
ת: בתור בית יהודי, לכן עליו לעשות תשובה גדולה ולהילחם במסירות נפש בכל דרך
אפשרית נגד המהלכים הנוראים של מחיקת המהות היהודית של המדינה.

היתר מכירה וקדושת שביעית
ש: בפירות היתר מכירה יש קדושת שביעית?
ת: לא.  יש מחמירים, אך זו חומרה רחוקה (שמיטה הלכה ממקורה לרב יוסף צבי רימון 303-302 – מ"צ).

ריסוק פירות שביעית
ש: מותר לרסק ולמעוך פירות שביעית?
ת: אם מקובל לעשות כן, וכן אם מקובל לעשות כן בשביל תינוק כגון בננה או תפוח (דיני שביעית השלם טז ריסוק א-ח – מ"צ).

שטיפת רצפה בשמיטה
ש: מותר לשטוף רצפה ולגרוף את המים אל הגינה?
ת: כן.  כי אין הכוונה להשקות (ילקוט יוסף יב ז.  הגר"נ קרליץ בחוט שני א י – מ"צ).

לשון הרע לתועלת
ש: החפץ חיים פוסק שלשון הרע לתועלת מותרת.  אבל איפה מצאנו שמותר לעשות עבירה לתועלת?!
ת: לשון הרע לתועלת כלל לא נאסרה על ידי התורה.  הותרה ולא דחויה.  אבל שאר לאוין ועשין שיכולים להתלוות ללשון הרע כברשימה בריש חפץ חיים לא נדחים מפני תועלת.

חיסון נגד שפעת
ש: האם יש להתחסן נגד שפעת?
ת: כל אחד כפי הוראת הרופא שלו.

חרדים בקואליציה
ש: האם זה טוב שהחרדים יהיו בקואליציה?
ת: ודאי.  זה יכניס טהרה במפעל הלאומי ויכניס לאומית בעולם החרדי, ותהיה ברכה לשניהם, ויהיו לאחד.

הגר"ע יוסף והיתר מכירה
ש: האם מותר לפי הרב עובדיה יוסף לסמוך על היתר מכירה?
ת: כן.  מאה אחוז (וכתב הגר"ע יוסף בעצמו: "באמת שיש לסמוך בודאי על היתר המכירה, שהוא מבוסס וברור על פי ההלכה, ואין לי שום ספק בדבר. ורק המהדרין יכולים להחמיר על עצמם, ובלבד שלא יפגעו בבני ביתם בחוסר הפירות והירקות כראוי – מ"צ).

מרק מירקות וקדושת שביעית
ש: האם למיץ של מרק ירקות יש קדושת שביעית?
ת: כן.  כי הוא מאכל (דיני שביעית השלם טז הטעם הפרי והירק ז – מ"צ).

פירות שביעית לבעלי חיים
ש: מותר להאכיל בהמות בירקות עם קדושת שביעית?
ת: אם התקלקלו וכבר לא ראויים לאכילת אדם (חזו"א יו"ד י – מ"צ).

אתרי פריצות
ש: כיצד אני נחלץ מצפייה באתרי פריצות ושאר עבירות נגררות?
ת: אתר "שמור עיניך" מעולה.

הכשרת שיש
ש: כיצד להעביר שיש מחלבי לבשרי או להיפך?
ת: די בניקוי היטב אחרי 24 שעות, כי הולכים אחרי רוב תשמישו שהוא בצונן.
ש: ואם הוא טרף?
ת: אז זה של איסור וצריך עירוי כלי ראשון.  שו"ע או"ח תנא ו.  מ"ב ס"ק יט.

השכרת דירה לדיפלומט
ש: האם מותר להשכיר דירה לדיפלומט ממדינה אחרת, שהרי אסור להשכיר דירה לגוי?
ת: פה מותר, כי זה לטובת עם ישראל (וכן כתב הג"ר יצחק זילברשטיין, שמותר לתווך השכרת דירה בא"י לשגרירות זרה אך אסור לתווך קניית דירה.  חשוקי חמד ע"ז כ א – מ"צ).

גיוס בנות
ש: האם מותר לאישה לעשות צבא עם חצאית?
ת: חלילה.  הגיוס הוא איסור עצמי.
ש: אבל גיוס בנות מקובל בחברה?
ת: אינך צריכה לעבוד את החברה אלא את ד'.  כלפי שמיא אי אפשר לרמות.

הפגנתיות דתית
ש: האם להפגין קיום מצוות כדי לעשות קידוש השם?
ת: זה לא קידוש השם, אלא הצגה.  ועל רבי זירא אמרו לא כחל ולא שרק ולא פרכוס ויעלת חן.  כתובות יז א.  כלומר אינו מתהדר במעשים חיצוניים כדי להעמיד פני צדיק.  מהרש"א שם.

כיצד הגיעו לאמריקה
ש: כיון שנח היה כאן באזור, כיצד הגיעו צאצאיו לאמריקה?
ת: בסירות או בספינות.  גם בזמנים קדומים הייתה יכולת להפליג למרחקים גדולים.

הכשרת תנור
ש: כיצד להכשיר את החצובות של תנור לא כשר?
ת: די בניקוי יסודי כיון שהמזון לא מונח ישירות עליהן.  משנה ברורה (מ"ב תנא ס"ק לד.  וכן שו"ת אגרות משה יו"ד א נט – מ"צ).
ש: והמבערים?
ת: לא צריכים כלום.

לימוד ירושלמי
ש: למה לומדים בישיבות היום בבלי ולא ירושלמי שהוא תורת ארץ ישראל?
ת: כי הוא תמציתי מאוד, לא מבואר, עם מעט מפרשים, לכן קשה מאוד ללמוד.  לכן קודם לומדים בבלי.

בן גוריון
ש: איך להתייחס לבן גוריון שמצד אחד עשה דברים גדולים ומצד שני היה כופר?
ת: יחס מורכב.

הרהורי עבירה
ש: למה הרהורי עבירה קשים מעבירה?  הרי מחשבה יותר חמורה ממעשה?
ת: לפי הרמב"ם כי ממרה רצון ד' בחלק הנכבד שבאדם כלומר השכל.  לפי הר"ן שורש כל התנהגותו של האדם בלב, ואם ליבו מנוגד לד' כל התנהגותו מושפעת לרעה (מורה נבוכים ג ח.  דרשות הר"ן דרוש ה ודרוש ו – מ"צ).

סעודת שבת
ש: האם עדיף לאכול בשבת בסעודת בוקר בשר ואז אני עייף וישן, או ארוחה קלה ואז יש לי זמן רב ללמוד תורה?
ת: סעודה קלה, והעיקר שתהיה טעימה.  כי שבת היא לד', לנשמה ולא רק לגוף.  עיין הקדמת ספר זכרו תורת משה על הלכות שבת.

מפלגת הבית היהודי
ש: למה יש ביקורת על מפלגת הבית היהודי?  הרי הם עושים דברים טובים?
ת: בודאי.  משל לאדם מרוסק בתאונה 'והרופא במקום לטפל בלב או בראש מטפל ברגלים ובידיים.  עיין במאמר עיקרים של מרן הרב קוק במאמרי הראיה.  הראש והלב זה לעמוד כצוק איתן בכל מחיר כגד גל חקיקה שחותרת למחוק את האופי היהודי מהמדינה.

שאריות מזון עם קדושת שביעית
ש: מה לעשות עם שאריות מזון או קליפות עם קדושת שביעית?
ת: לשים בשקית ניילון סגורה בפח שמיטה, וכשהתקלקלו אחרי יממה בערך אפשר לזרוק לאשפה.
ש: מותר לערבב לשאריות עם קדושת שביעית ובלי קדושת שביעית?
ת: כן.
ש: ונוזלים?
ת: להניח כך לילה.
ש: ומה שדבוק בצלחת ובדפנות הסיר?
ת: אפשר לשטוף (דיני שביעית השלם טז שאריות ב-ד – מ"צ).

חטא סדום
ש: למה אנשי סדום נענשו מפני שלא נתנו צדקה?  זה לא ז' מצוות בני נח?
ת: זה שכלי והם מצווים על דבר שכלי.  רבנו בחיי שם.

הכשרת תנור
ש: כיצד אפשר להעביר תנור מבשרי לחלבי או להיפך?
ת: הדלקה בחום המירבי חצי שעה.  החלפת תבניות.  הגריש"א (אשרי האיש יו"ד פ"ה אות כה – מ"צ).
  
הלל הזקן והעני
ש: איך הלל הזקן רץ בפני עני בן טובים ולא חס על כבודו.  כתובות סז ב?
ת: א. זה היה לפנים משורת הדין.  קוב"ש שם.  ב. זה היה לשם ד'.  משך חכמה בסוף פירושו על הפסוק ומשה נגש אל הערפל (שמות כ יח – מ"צ).

מחלל שבת
ש: ישבנו חברים בשבת והגיע עוד חבר ברכב.  מה לעשות?
ת: לקבל פניו בנימוס ובמורת רוח.

שמירת נגיעה מגוייה
ש: האם מותרת נגיעה בגוייה, הרי אין טומאה בגויים?
ת: חלילה.  מה היצר הרע לא ממציא כדי להכשיל בני אדם!  ועלינו ללמוד מהיצר הרע שמשתדל כל כך למצוא דרכים להכשיל, קל וחומר עלינו להתאמץ למסור נפשנו על עבודת ד'.

כיסוי ראש אישה
ש: כמה אפשר להוציא שערות מכיסוי הראש?
ת: לפי הזוהר שום דבר.  ביה"ל סי' עה.  לפי הגרמ"פ, טפח, שהוא 2 אצבעות, 4 ס"מ.  שו"ת אגרות משה אה"ע נח.  לפי הגר"ע יוסף, אצבע אחת, 2 ס"מ.  ילקוט יוסף אוצר דינים לבת ס יג.

משיח בן יוסף
ש: יש דעה שמשיח בן יוסף יהיה יהונתן והוא יהיה משנה למשיח בן דוד?
ת: כן.  רבי מנחם עזריה מפאנו בספר עשרה מאמרות.  וראה שמואל א סוף פרק כ "לעולם" (עשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח"ד פט"ז – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות: באתר  www.havabooks.co.il לקרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוקאין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳