פרשת ויגש | הרואה את הנולד

הרואה את הנולד דרך חכמה
הרב יואל שוורץ
הוא האדם, המתבונן ומבין מלבו את העתיד. רבי שמעון אומר (אבות ב, ט): על המידות שהאדם ראוי שידבק בהם – "הרואה את הנולד" ופירש רבינו יונה שם : "נותן עיניו לכל דבר -  מה יקרה בסופו. ולכן אינו חוטא לעולם."
גדולי ישראל, נחנו בראיית העתיד, הן משום הסייעתא דשמיא, והן משום הזהירות והאחריות שלהם, כדוגמה, לפני עשרות שנים נתפרסמה הודעה שהיות וחברת החשמל החלה להשתמש בצורה שהיא מאפשרת המנעות מחילול שבת מותר להשתמש בחשמל, -  גם לאלו שהידרו לא להשתמש בחשמל, מודעה כזו, גרמה שאנשים רבים הבינו שמותר חלילה להדליק חשמל בשבת, כמו כן, אירע ונשאל רב חשוב: מה עדיף שתלבש האשה מכנסיים, או שמלה קצרה, וכאשר ענה שמכנסי אשה פחות חמורים, מבגדים קצרים, מיד פרסמו כלי התקשורת, כי מכנסיים מותרות לאשה.


ראה בספר חסידים (אות תקצב) שיועץ חכם הוא הנותן עצה שלא יבואו על ידה למכשול. על ידי לימוד התורה, זוכה האדם לראיה בהירה, כמו שאמרו רבותינו שאור שבעת הימים היה אדם צופה בו מסוף העולם עד סופו, ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם ראוי להשתמש בו, עמד וגנזו. יש מגדולי ישראל, שהוסיף ואמר: והיכן גנזו? גנזו בתורה, היינו, הלומד תורה בקדושה, זוכה לראייה בהירה של כל דבר ואף את העתיד, כמו שראינו כמה צדקו גדולי ישראל בתחזיותיהם מראש לגבי כמה וכמה דברים. כמו לגבי משיחי השקר, לגבי התגלגלות הדברים של הציונות החילונית, ועוד הרבה דברים, שנצפו מראש על ידם.
הרואה את הנולד- פרשת ויגש - הרב זמיר כהן 

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳