בית יהודי ללא עתיד !!

משפחה על סדר היום
מדריך הצעות חוק 2013- 2014הצעת חוק לתקון פקודת מס הכנסה (מתן נקודות זיכוי בגין ילדים לבני זוג מאותו המין), התשע"ד – 2013
עיקרי הצעת החוק: לשנות את פקודת מס ההכנסה, ולקבוע כי בני זוג מרותו המין יהיו זכאים לנקודות זיכוי בעד ילדיהם, כמו שזכאים לכך בני זוג הטרוסקסואליים.
הבעיה: הכרה עקיפה בהורות חד מינית.

הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ד 2013
עיקרי הצעת החוק: לאפשר לזוגות חד מיניים להינשא נישואים אזרחיים ולהתגרש גירושים אזרחיים. בהצעה, קביעת מנגנונים שמטרתם להוציא את נושא המעמד האישי- נישואין וגירושין, מידי הרבנות הראשית, כדי לאפשר את קיום 'ברית הזוגיות' ואת ההכרה בזוגות חד מיניי כנשואים לכל דבר.
הבעיה: הכרה ותמיכה חוקית בזוגיות חד מינית.

הצעת חוק דיני ממונות, (החלת חוק הירושה על זוגות חד מיניים) התשע"א 2011 (הוקפא בכנסת הקודמת)
עיקרי הצעת החוק: במסגרת הצעת חוק דיני ממונות, הוצע שדיני ירושה יחולו גם על זוגות חד מיניים, ובני הזוג יירשו זה את זה.
הבעיה: הכרה עקיפה בזוגיות חד מינית.

תזכיר חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד)(תיקון- הורים מיועדים), התשע"ד 2014
עיקרי הצעת החוק: הצעת החוק מרחיבה את חוק הפונדקאות, ומציעה שיתאפשר גם למי שאינם נשואים להביא ילדים בדרך של פונדקאות, ובכלל זוגות חד מיניים.
הבעיה: עידוד הקמתן של משפחות חד מיניות, ופגיעה בזוגות הזקוקים לפונדקאות באמת.

הצעת חוק מרשם אוכלוסין (תיקון- ביטול סעיף המין בתעודת הזהות) התשע"ג 2013
עיקרי הצעת החוק: לבטל את ציון המין בתעודת הזהות.
הבעיה: טשטוש ההבדלים בין המינים, כחלק מאידיאולוגית הרס המשפחה מסורתית.

הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014
עיקרי הצעת החוק: בכל מקום שמשתמשים במושג 'בית אב' יבוא במקומו 'משק בית'.

בעיה: נועד לטשטש את ההכרחיות של אב במשפחה, כלשון דברי ההסבר להצעת החוק: "בישראל תאים משפחתיים אשר אינם כוללים אב כגון אימהות חד הוריות, זוגות מאותו המין ואף יחידות מגורים אשר אינן משמשות משפחות כי אם דירות שותפים ושותפות. תאים אלה נפגעים כאשר מסמכים רשמיים של המדינה כופים עליהם את המונח 'בית אב' כמונח המייצג אותם".
העיקר המשפחה - הרב שלמה אבינר

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳