שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנ נערך ע"י הרב מרדכי ציון


הפרדת דת ומדינה
ש: בעלון שבת בשבוע שעבר כתב הרב אלי בן דהן שהבית היהודי לא פעל מאומה בכיוון של הפרדת דת ומדינה.  האם הרב באמת אמר שהבית היהודי רוצים הפרדת דת ומדינה? (אני לא זוכר כזו התבטאות של הרב) נראה לי שהוא הכניס לרב מילים לפה? 
ת: אכן אפשר לומר שהם פוגעים בצורה כואבת ביהדותה של המדינה מה שעלול לגרום להפרדת הדת מהמדינה.  הרב אלי דהן חתם במו ידיו על חוק הגיור לשטרן במושב חורף שנה שעברה, מתוך הסתמכות על זה שהחוק יתוקן בהמשך.  ובזה הכניס אותנו
לצרה של חוק הגיור.  וכן יזם את חוק רב ראשי אחד.  לא ראה בעיה בחוק פונדקאות.  נפגשתי איתו באריכות  בנדון  הבעיה הקשה של החקיקה, - כמובן בידידות גדולה.

רבה פוסקת הלכה
ש: האם אישה יכולה לפסוק הלכה?  שמעתי שהתפרסם פסק חדש שמותר.
ת: אין בזה שום חידוש.  מן הדין, מי שיודע הלכה יכול לפסוק בענייני הלכה, ולא צריך לכך סמיכה (רמ"א יו"ד רמב יד).  במשך כל הדורות נשים בלי חצוצרות ובלי תופים פסקו בענייני הלכה שנוגעים לחיים שלהן כגון כשרות, ענייני נשים וענייני חינוך.  מה שאולי התחדש זה שיש אנשים שרוצים לעשות מזה חצוצרה ציבורית, אבל גם זה עשו בארה"ב כבר מזמן, וזה נקרא "מהר"ת" ראשי תיבות: מנהיגה הלכתית רוחנית תורנית.  אך אם מדובר על תפקיד ציבורי לאשה, מרן הרב קוק כבר כתב שתי תשובות הלכתיות מפורטות בנדון על נשים ופוליטיקה, בהן הוא מבאר שזה בניגוד לצניעות לערבב את הנשים בחיים הציבוריים (מאמרי הראיה 194-189 – מ"צ).

פרפרים
ש: ראיתי פרפרים רבים מתים וזה קצת מפחיד אותי. האם זה אומר משהו?
ת: לא כלום.

כתבי רבנו הרב צבי יהודה
ש: מה סדר הלימוד בכתבי הרב צבי יהודה?
ת: א. מן הקל אל הכבד.  ב. אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ.  ג. יתייעץ כל אחד עם רבו המכירו.

שלמות המצוות
ש: למה חייבים לשמור כל המצוות?  מה בכך אם יש סדק קטן?
ת: כמו אניה, שגם אם יש סדק קטן, היא עלולה לטבוע.  אלא לעשות תשובה.

ניתוח לייזר לכוהן
ש: אני כוהן. יש בעיה לעשות ניתוח לייזר בעיניים לגבי מומים?
ת: מום בעיניים שאינו ניכר אינו פוסל כוהן לעבודת בית המקדש. ואדרבה לייזר מתקן מום.

הסתכלות בארוסתו
ש: יש קולא באיסור הסתכלות והרהור לגבי ארוסתו?
ת: לא. זה ככל אדם. חפץ חיים בסדר עולם פ"ח ופ"ט. שו"ת אג"מ או"ח א מ.

שעטנז בתיק
ש: האם תיק צריך בדיקת שעטנז?
ת: כן אם הוא תלוי בגוף, נוגע בו ומחמם אותו במקצת, כמו שאמרו על הישענות על וילונות שעטנז (שו"ע יו"ד שא יא – מ"צ).

ברכת ציצית אחרי מקלחת
ש: מי שמתקלח צריך לברך שוב על טלית קטן?
ת: לא. כי אינו נחשב להיסח דעת. עיין בביה"ל וכה"ח (שו"ע או"ח ח יד. ביה"ל ד"ה ויש אומרים בשם ארצות החיים. כה"ח שם אות נו – מ"צ).

עליה להר הבית
ש: עתה המשטרה עושה הכל כדי לאפשר ליהודים לעלות להר הבית. האם אין כאן סימן מן השמים שיש לעלות ולקיים את המצוה?
ת: לא פוסקים הלכה על פי משטרה אלא על פי גדולי ישראל. גם אין בימינו מצוה לעלות להר הבית.

מקלחת אחרי בית קברות 
ש: הרב נשאל: "במשפחה שלנו יש מנהג להתקלח ולכבס בגדים כשחוזרים מבית קברות".  והשיב שאין לזה מקור.  אכן זה מנהג קראי, שבהעדר אפר פרה אדומה , יש טהרה פחותה בטבילה וכיבוס בגדים.  מים שאובים של מקלחת נחשבים אצלם טבילה.  הייתי ממליץ לשואל לבדוק האם למנהג של משפחתו יש מקור קראי, ואם אין מקור למנהג ביהדות האמתית הרבנית, אין לנהוג כך שמא יחשבו שהוא קראי.
ת: יישר כח.

פולארד
ש: למה האמריקאים לא רוצים לשחרר את פולארד?
ת: איננו יודעים. סתם רשעים. התובע האמריקאי לופטוס כתב לפני הרבה שנים שפולארד יודע יותר מדי דברים חמורים על בכירים אמריקאים והם מפחדים שיחשוף.

בשר חלק לספרדים
ש: אם ספרדי מוזמן אצל משפחה, וספק אם הבשר חלק, מותר לו לאכול?
ת: כן. מספק ספיקא. א. אולי הוא חלק. ב. אולי הלכה כפוסקים שלא חייבים חלק. מן הדין אינו חייב לחקור. הגר"ע יוסף (שו"ת יביע אומר ה יו"ד ג אות ב. ילקוט יוסף ח איסור והיתר א עמ' קכ – מ"צ).

הנקה בשירותים
ש: אם אין לי מקום אחר, מותר לי להניק בבית שימוש?
ת: כן. בתי השימוש שלנו נקיים. שו"ת מנחת יצחק א ס. שערים מצויינים בהלכה. פוסקים רבים אינם אוסרים מזון שהיה בשירותים. שו"ת הר צבי א נ (וכן בשו"ת מקור נאמן לגר"מ מאזוז יא – מ"צ).

קולות
ש: למה רבנים מהססים כל כך להקל?
ת: רק בשעת הדחק פונים מהדרך שהייתה כבושה במהלך הדורות כדברי הט"ז: "שאין להניח הדרך שדרכו בו אבותינו הקדושים ולילך בדרך צר ודוחק בהכשר". ט"ז תרצ סק"ז.

גדולי ישראל והיתר המכירה
ש: איך סומכים על היתר המכירה כשגדולי ישראל מתנגדים לו?
ת: הפוך! תמכו בו גאוני עולם, הלא המה: הגאון רבי יצחק אלחנן, רבי יהושע מקוטנא, המהרי"ל דיסקין, האדר"ת, רבי נפתלי הירץ הלוי רבה של יפו, האדמו"ר מסוכוצ'וב, רבי שמואל מוהליבר, הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר, רבי יוסף ענגל, מרן הרב קוק והג"ר עובדיה יוסף. ואין בדורותינו האחרונים מי שמתקרב לקרסוליהם ויכול לבטל דבריהם. לכן כל הרבנים הראשיים לישראל מאז הקמת הרבנות הראשית סמכו עליו (עיין בספר החדש של הרב על שמיטה "יודעי צדק" – מ"צ).

מחיית כפיים בתפילה
ש: מה המקור למנהג למחוא כפיים בתפילה?
ת: אין מקור, ואם זה מפריע לאחרים, אסור (ע' "ב קא סק"ו.  שו"ע או"ח תקפב ט.  מ"ב ס"ק כד – מ"צ).

כתבי הרב קוק לנערים
ש: האם מתאים לנערים ללמוד כתבי מרן הרב קוק?
ת: לא. אפשר כמה פסקאות נבחרות.

שו"ת סמ"ס
ש: כשלעצמי איני מוצא לי תועלת בשו"ת סמ"ס. למה הרב כותב?
ת: אז הם לא נכתבים עבורך אלא עבור אחרים. במקום זה קרא מסילת ישרים, ודאי הוא מיליון מונים יותר טוב משו"ת סמס שלי (וראה מה שכתב הרמב"ם בפתיחה למורה נבוכים: "וידעתי כי רבים וגם שלמים יקבלו תועלת מספרי זה. אמנם, ידעתי כי המבולבלים שמוחם מזוהם בדעות שאינן אמיתיות ובדרכים מוטעים, יברחו מפרקים רבים ממנו - ויבקשו עליהם. מכל מקום לא אמנע הטוב, כשיאות לאחד – מעלה, ולא יאות לעשרת אלפים סכלים, אני בוחר לאומרו, וארצה להציל המעולה האחד ההוא, ולא ארגיש בגנות העם הרב ההוא" – מ"צ).

רווקה להר הבית
ש: מותר לרווקה לטבול כדי לעלות להר הבית?
ת: שתי עבירות.

ארוחת בוקר
ש: האם נכון שכדי לרזות, כדאי לדלג על ארוחת בוקר?
ת: לא נכון. ארוחת בוקר היא חיונית כדי לתת כוח לפעילות פיזית ושכלית במשך היום.

"עזרת ישראל" בכותל
ש: מותר לעשות אירוע בר מצווה ב"עזרת ישראל" שעל יד הכותל, כמובן אירוע כשר ונפרד?
ת: לא. רב הכותל אוסר לערוך שם בר מצווה, כי בפועל המקום מנוהל על ידי רפורמים.

תפילין לאישה
ש: התפללתי בבית-כנסת אורטודוקסי וגיליתי שיש נשים עם כיפה ותפילין?
ת: לא להתפלל שם יותר.

נעלי  VANS
ש: מותר לנעול נעלי VANS בהם יש מגן דוד על הסוליה וצלב קרס בפנים?
ת: כן.

אישה והבדלה
ש: האם אישה יכולה לומר הבדלה בשביל איש?
ת: לא. כי איש ודאי חייב ואישה זו מחלוקת כי אין זו מצווה של שבת אלא של חול. ומסיבה זו אישה גם לא תעשה לעצמה אלא אם כן אין איש שיבדיל עבורה, ואז תבדיל אך בלי ברכת הנר. שו"ע או"ח רצו ח מ"ב לד-לו. ביה"ל ד"ה לא. שעה"צ אות לד.

דיאטה
ש: זה נכון שאכילת כרוב מרזה?
ת: הבל. אין קלוריות שלילית, אלא יש לאכול סלטים ואז לא מתמלאים מזון משמין.

כפייתיות דתית
ש: יש לי כפייתיות דתית, וזה מקשה עליי מאוד בתפילה. מה לעשות?
ת: התפלל מהר בלי לחזור, משל לקצין קרבי שרץ בקרב, ולא עוצר אם חלילה נופל לו חייל.

כוהן מחוסר אבר
ש: נולדתי עם 6 אצבעות ביד ימין והסירו לו האצבע המיותרת. האם אני יכול לעלות לברכת כוהנים או לא, משום מחוסר אבר?
ת: ודאי שכן. באופן כללי, מומים אינם מעכבים ברכת כוהנים. פס"ת קכח אות ה. מומים בידיים כן מעכבים כי העם מסתכלים. שו"ע שם ל. אבל כאן גם אם יסתכלו לא יראו כלום, וגם מכסים בטלית. פס"ת שם הערה 10.

קברי צדיקים במקום סכנה
ש: מותר לבקר בקברי צדיקים במקום סכנה?
ת: לא. ואין אומרים בזה שומר פתאים ד'. עיין שש"כ בשם הגרשז"א (שש"כ לב הגה ב. ועיין קום התהלך בארץ ס' לג על ביקור בקבר יוסף – מ"צ).

נהג רוצח
ש: מה דינו של נהג שפגע בהולך רגל לא במתכוון, ברח בלי להושיט עזרה, והולך הרגל מת?
ת: רוצח כפול.

ברכה בגוף שני ושלישי
ש: למה הברכות פותחות בגוף שני, ברוך אתה, וממשיכות בגוף שלישי, אשר קדשנו? אפשר לקבל מקורות?
ת: כי ד' נסתר מצד עצמותו ומהותו, לכן מופיע בגוף שלישי נסתר, אך גלוי קצת מצד מעשיו. שו"ת רשב"א ה נב. רבנו בחיי שולחן של ארבע ערך ברכות. הגר"א אדרת אליהו דברים א י. נפש החיים שער ג  באריכות.

גיזום אחר שלג
ש: מי שעציו נפלו על השביל עקב השלג, האם עליו לסלקם?
ת: כן ,כדי לא להפריע לעוברים ולשבים.
ש: אבל יש איסור לגזום ענף של פירות עם קדושת שביעית, משום השחתה?
ת: עתה לפני ט"ו בשבט, הם פירות שנת שישית שאין להם קדושת שביעית, ולכן מותר לגזום (עי' שמיטה הלכה ממקורה 166 – מ"צ).

"רבה" אורתודוקסית
ש: שמעתי שהתמנו שלוש "רבות" אורתודוקסיות בארצות הברית.  זה אפשרי?
ת: לא.  ואם התמנתה כזו, אז אינה בדיוק אורתודוקסית.  אגב, היא לא נקראת שם "רבה", אלא "מהר"ת" ראשי תיבות: מנהיגה הלכתית רוחנית תורנית.  זו יוזמה של הרב אבי ווייס שהוא בעל דעות מאוד חריגות.  יש פה מדרון חלקלק (ואגודת ישראל באמריקה הכריזה שבגלל הדבר הזה, בית-הכנסת של הרב ווייס הוא לא אורתודוקסי – מ"צ).

ביטול תורה
ש: מדברי אבן האזל מלכים ג ו משמע שאדם שרוצה להתענג, אין בזה ביטול תורה. מה הגדר?
ת: מי שעבודתו בחיים היא לימוד תורה, צריך להתמסר ללימוד. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג.

פירות וירקות
ש: האם באכילת פירות וירקות בלבד, מקבלים כל מה שנצרך מן המזון?
ת: לא. חסרים שם חלק מן הוויטמינים והמינרלים.

לימוד גמרא לנוער
ש: כיצד אפשר להאהיב לימוד גמרא לנוער?
ת: נושא מורכב למסרון. הנה ראשי פרקים: א. ללמוד סוגיות שקרובות לחייהם. ב. להעמיק הנלמד בעזרת ספרות שאלות ותשובות. ג. שהמלמד יהיה בקיא וחריף בנלמד, בכך שילמד כל חייו אותם דפים ויוסיף בהם. ד. ללמד קודם כל הסוגיא בעל פה במילים שלנו ואחר כך בגמרא עצמה. ה. לפרק הסוגיא חלקים חלקים, שקף על גבי שקף. ו. לקשר הגמרא לשאלות שעומדות היום על הפרק.

משרוקית כלבים בשבת
ש: האם מותר להשתמש בשבת במשרוקית כלבים בתדר גבוה שרק כלבים שומעים וזה מרחיק אותם?
ת: כן. אין בזה השמעת קול.

הנחת חפצים בנרתיק תפילין
ש: האם מותר לשים כל מיני חפצים בנרתיק תפילין כגון מראה וכסף לצדקה ?
ת: באופן פשוט, אסור לשים חפצים בתיק תפילין אלא דבר שהוא לצורך המצווה. לכן מותר לשים מראה, אך אסור לשים צדקה.  הגרשז"א בהליכות שלמה פ"ד אות לד (ופעם נשאל הגר"י זילברשטיין על אב שחשד בבנו שאינו מניח תפילין, וכדי לגלות הוא לקח שתי חפיסות שוקולד מסוג משובח, והטמינם בתוך נרתיק התפילין של בנו.  האם מותר הדבר משום הצורך הגדול של חינוך הבן למצווה?  והשיב שמותר לשים מראה בנרתיק משום שהמראה היא עצמה צורך המצווה כדי לבדוק אם התפילין מונחים במקומם, מה שאין כן בשוקולד שאינו מכשיר של קיום המצווה ולכן אסור להניחו שם.  והערב נא ח"ב עמ' 441-439. וכשהג"ר עובדיה יוסף הגיע לשמש ברבנות במצרים, היה אדם  אחד שכונה בשם "רב ראשי", וכשהגר"ע התלונן בפניו על הצורך לתקן כל מיני עניינים כגון שהבשר לא היה טרף, היה משיבו ריקם ואומר: "אין דבר, אין דבר".  תלמיד חכם שהיה עובד ברבנות שם, חכם יוסף חסון, אמר להגר"ע ש"הרב הראשי" הזה אפילו לא מניח תפילין!  ואיך ידע?  כל בוקר "הרב הראשי" היה מסתגר בחדר אחד עם התיק של הטלית והתפילין, ואחר חצי שעה הוא יוצא. אך חכם יוסף טען שהוא מעשן סיגריה, ותו לא!  לכן חכם יוסף הניח בצלים בתוך התיק במקום התפילין, ואם הוא באמת מניח תפילין, הרי כשימצא שם בצל, יקים קול צעקה "היכן התפילין שלי"?, אבל הוא לא אמר כלום...  סיני ועוקר הרים 99-97.  אבל איך עשה דבר כזה, הרי אסור לשים דבר חול בתיק התפילין?  אלא זה היה שעת הדחק של פיקוח נפש ממש וחילול השם – מ"צ).

עונש על ניאוף
ש: למה עונש אישה על ניאוף יותר חמור מזה של האיש?
ת: מי שפושע בדבר שהוא תפקידו, כלומר הבית, זה יותר חמור.

גיל 18
ש: זה נכון שגיל 18 הוא הגיל המיוחד לעבודת ד'?
ת: כך יש מסבירים את "בן 18 לרדוף" – אחרי מצוות. וכן כותב רבי אלימלך מליז'נסק בצעטיל קטן. אך יש לעבוד את ד' במסירות בכל גיל.

ש"ץ צופה פריצות
ש: האם אפשר למנות שליח ציבור אדם המסתכל פריצות באינטרנט?
ת: ודאי לא. צריך ש"ץ הגון, ריקן מעבירות. שו"ע או"ח נג ד. כמובן אם נכשל ועשה תשובה, תשובה מוחקת עוון. מ"ב שם יד.

הסכם כבוד הדדי
ש: האם יש ערך להסכם לכבוד הדדי, בין בני זוג, כדי למנוע עגינות במקרה שצד אחד רוצה להתגרש, - בעזרת לחץ כלכלי?
ת: לא. א. לא בטוח שהוא מותר כי יש בו בעיית גט מעושה. ב. הטיפול חייב להיות בבית-דין רבני ולא בבית-משפט. ג. זה לא נושא שיכריע בו רב זה או אחר, אלא רק גדולי הדור, ועד כה אף גדול לא נתן הסכמה. ד. לא בטוח שמבחינה משפטית הוא יועיל (וכן כתב הגר"מ שטרנבוך: במכתב לרב פנחס שפירא צביתר עילית מח"ס בריתי עולם: "נוגע לתקלה חמורה ביסוד קדושת האישות בישראל.  יסוד דבריו שמתפשט תקנה מכמה רבנים, שכל המתחתן מתחייב בשטר מעכשיו, לשלם אלף וחמש מאות דולר כל חודש, אם רוצה ליפרד ולא נתן הגט, וכן היא לו.  נראה שאין בזה תוקף ונקרא גט מעושה ולא חל כלל הגט והיא עוד אשת איש" – מ"צ).
ש: הם אומרים שהתייעצו עם הגרז"ן גולדברג?
ת: התייעצו אך לא קיבלו הסכמתו.

איגרת הרמב"ן
ש: הרמב"ן באגרתו סלל דרך חדשה לעבודת ד'. לא חדשה לגמרי כמובן, אך בכל זאת יש חידוש. מנין לו?
ת: מרוח הקודש. כמובן, אם שמוע תשמעו, אם תשמע בישן, תשמע בחדש (רש"י בשם סיפרי – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳