שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנא נערך ע"י הרב מרדכי ציון

ג'ינגל הבחירות של בית היהודי
ש: הבית-היהודי פרסמו את ג'ינגל הבחירות שלהם הכולל שירת נשים.  האם מותר להאזין לשיר?
ת: התשובה מיותרת, אך לצערנו, השאלה הרבה יותר חמורה: האם אפשר להיכנס לבית יהודי שזו תרבותו?

סרט בחירות לא צנוע
ש: ראיתי סרט לא צנוע של הבית-היהודי עם נשים שאני מתבייש שראיתי.  איני מבין למה הרבנים שתומכים בבית-היהודי לא מוחים?
ת: איך אתה יודע שלא מוחים?  אולי הם כן מוחים!  לכן שאל אותם ישירות.  ובבית-היהודי יש ת"ח.  שאל ישירות.

הסרט "הוא מה זה עושה"
ש: יש סרט בחירות של הבית-היהודי עם נשים לא צנועות ומילים לא צנועות.  מה הרב אומר?
ת: התשובה בתוך השאלה.

"בית יהודי"?
ש: אחרי שראיתי את הסרט "הוא מה זה עושה" לקראת הבחירות של ה"בית-היהודי", אני שואל את עצמי אם זה עדיין נקרא בית-יהודי או בית של גויים?
ת: ודאי שהחברים שם יהודים, אך יהודי, אף על פי שחטא, יהודי (סנהדרין מד א – מ"צ).

סרט לא צנוע של הבית-היהודי
ש: תמכתי בבית-היהודי, כעצת רבנים, ועתה ראיתי סרט בחירות לא צנוע ואני שואל את עצמי איך אוכל לבחור בעד מפלגה כזאת?
ת: אכן שאלה כבדה מאוד.  נקוה שימחקו את הסרט הזה ויעשו תשובה וכן יעשו תשובה על דברים אחרים.

טומאת האינטרנט
ש: אני נכשל כל הזמן בזימה באינטרנט.  מה לעשות?
ת: לזרוק את האינטרנט מן הבית.  אם היה היום אברהם אבינו, היה שובר את כל האינטרנט.
ש: אבל יש גם שיעורים טובים שם?
ת: שכרם יוצא בהפסדם.
ש: ואם זה לא תלוי בי, כי הוריי מסרבים להוציא?
ת: אז דיעבד, כדי למזער את הנזק, קבל הדרכה באתר "שמור עיניך".

גיוס בנות וקידוש השם
ש: אני יודעת שכל הרבנים מתנגדים לגיוס בנות, אבל הייתי רוצה להתגייס לא מתוך דווקא, אלא כדי לעשות קידוש השם?
ת: לא כל אחד מגדיר מה זה קידוש השם, אלא ריבונו של עולם.  וכאשר אדם עושה עבירה בלי שכופים עליו, זה חילול השם.  ואדרבה, אם אדם פורש מעבירה מפני ציווי הבורא, כגון יוסף הצדיק, הרי זה קידוש השם.  רמב"ם יסודי התורה ה י.

ציטוטים חרדים
ש: למה הרב מביא גם ציטוטים מספרים חרדים ולא רק מספרים לאומיים-דתיים?
ת: לא תתגודדו. אל תעשו אגודות אגודות. התורה אחת היא.

מחילה מרבו
ש: נפטר רב שהיה ר"מ שלי בהיותי בישיבה תיכונית לפני שנים רבות ואז עשיתי מעשי קונדס רבים נגדו. האם לילך על קברו לבקש מחילה?
ת: הוא כבר מחל. אלא יש ללמוד תורה לעילוי נשמתו.

כסף למקובלים
ש: יש דבר כזה לתת כסף למקובלים כדי לזכות לישועות ולכפר עוונות?
ת: יש עניין לתת כסף לישיבות כדי לאפשר לימוד תורה וזו מצווה, אבל אין מקור לתת סכומי כסף לרבנים, וכאשר בא שאול לשמואל הנביא נתן לו דבר זעיר.  שמואל א ט ח.  ולצערנו עם ישראל מלא מסכנים שנתנו כסף רב לרבנים תמורת הבטחה לישועה והם עדיין בצרתם ובלי כספם.  ויש רבנים עם עשרות ומאות מיליונים.  ד' ירחם.  עיין באתר פורבס (הרבנים המובילים במיליוני שקלים: 1300. 750. 350. 160. 100. 90. 75 – מ"צ).

הכנה לצבא
ש: מה הדרך הרוחנית להתכונן לצבא?
ת: לקרוא פעמים רבות מסילת ישרים.  וכן בצבא עצמו.

מרן הרב קוק
ש: למה דווקא שיטת מרן הרב קוק?
ת: הוא היחיד שכתב מסילת ישרים של העם הקם לתחיה.

שירת זמירות באולפנא
ש: מה יעשה מנהל פנימיה של בנות ששרות זמירות בסעודת שבת והוא חייב להיות נוכח בסעודה?
ת: הנאה שבאה לו בעל כורחו.  פסחים כה.

השפעה על האומה
ש: כיצד אני יכול להיות משמעותי ולהשפיע על האומה?
ת: א. אדם צריך להיות עניו ולא מתנשא לראות עצמו משפיע על אחרים, אלא להתאמץ לתקן עצמו.  ב. כל מעשה טוב של אדם, כל לימוד תורה, משפיע על האומה, הן באופן גלוי, הן באופן סמוי.  עיין נפש החיים א א.

כמה ללמוד תורה
ש: כמה זמן ביום אדם חייב ללמוד תורה?
ת: הכי הרבה כפי יכולתו הגופניות והנפשית.  אור שמח ריש הלכות ת"ת.

שינוי מקום לברכה
ש: אם אני אוכל ויצאתי מן הבית, האם עלי לברך שוב?
ת: כן.  זה דין שינוי מקום.  שו"ע או"ח קעח.  מ"ב הקדמה שם.  ואם זו סעודה על לחם אינו מברך שוב.  שו"ע שם א. גם ספרדים.  בא"ח בהעלותך ב.  כה"ח שם אות א ואות יד.  אבל מחדר לחדר באותו בית, אינו מברך.  מ"ב שם ס"ק יב.

הרהורים אסורים
ש: מה אני אשם אם הרהור אסור פתאום קופץ לי לראש?
ת: אין בזה עוון בתנאי שאתה דוחה אותו מיד. דרך פיקודיך לה.

קריעה בפיג'מה
ש: האם אבל על אביו או אמו חייב לקרוע בפיג'מה?
ת: לא.  אינו נחשב בגד כבוד (נטעי גבריאל אבלות א נה יב – מ"צ).

נטילה לנכנס לשירותים
ש: אם אני נכנס לשירותים כדי לקחת משהו מהארונות שם, אני חייב בנטילת ידיים?
ת: אם לשירותים יש עוד תפקידים, כגון כיור, ארונית, מדפים, אינו חייב בנטילת ידיים.  פס"ת ד יט.

משגיח שחזר בו
ש: משגיח כשרות נתן הכשר על סחורה, על סמך זאת המוכר קנה סחורה והעביר לקונה.  אז המשגיח סילק את ההכשר (גילה שיש חרקים), והקונה מסרב לשלם על הסחורה (פטרוזיליה) האבודה. מי צריך לספוג את ההפסד?
ת: המשגיח, מדינא דגרמי, כי המוכר סמך עליו כדי לקנות.

טיפול זוגי בתערובת
ש: אני מטפל זוגי, ובא אליי זוג של יהודי וגוייה. לטפל? לסרב? לקבל ולקלקל?
ת: לא לקבל כלל.

נגע בנעל גומי
ש: האם רק הנוגע בנעל של עור חייב בנטילת ידיים או גם בנעל של גומי?
ת: גם של גומי, בגלל הלכלוך שמצטבר בהליכה.  רבבות אפרים דלא כאבני ישפה (שו"ת רבבות אפרים ד ט ג.  שו"ת אבני ישפה ו א ב – מ"צ).

הריגת היצר הרע
ש: דוד המלך הרג את היצר הרע שלו, אבל מנגד מלמדים שהיצר הרע הוא חיוני באדם ושיש לשלוט עליו ולא להורגו?
ת: זו מדרגה מעל מדרגת דוד המלך, והלואי ונזכה בקצת מן הקצת במדרגה שלו.

חולצת בסיס
ש: האם אני יכולה ללבוש חולצה מעל חולצת הבסיס אבל שלא מכסה אותה לגמרי?
ת: לא.  כיון שחולצת הבסיס צמודה לגוף היא נחשבת כגוף עצמו.  עיין ש"ך וב"ח יו"ד שמ (וכן חכמת אדם שער השמחה קנב ו.  וכן פסקו גדולי הדור אשכנזים וספרדים – מ"צ).

דבש מפירות שביעית
ש: אם דבורים ניזונים מפרחי הדר שיש להם קדושת שביעית, האם יש לדבש קדושת שביעית?
ת: לא.  זה עובר שינוי (עיין תשובת הרב על דבורים שניזונו מחלב שאין הדבש חלבי.  שו"ת שאילת שלמה ג קעז – מ"צ).

קשת בענן
ש: איך זה שלפני המבול לא היה קשת בענן?  האם העולם השתנה?
ת: כן סבר הרבי מליובאוויטש האחרון.  אבל הרמב"ן כותב שגם לפני כן היה, אלא שאז נקבע לאות ברית.  "זאת אות הברית אשר אני נותן".  בראשית יב יז ("עניין הקשת שנתחדש אחר המבול דווקא.  דלפני המבול היה העולם בלתי מזוכך, ולכן היו העננים באופן שאין אור השמש יכול לחדור אותם כדי שיראו אותו על ידם, ולכן לא היה אפשר שיהיו גוני הקשת, משא"כ אחר המבול, שעל ידו נזדכך העולם, נעשו העננים קלים יותר, באופן שאור השמש יכול להיות נראה על ידם בגווני הקשת".  שיחת שבת להרבי מליובאוויטש פרשת נח תשמ"ג – מ"צ).

גזל שינה
ש: מה המקור לגזל שינה אם אני מפריע לזולת לישון?
ת: ונגזלה שנתם.  משלי ד טז.  וכן ספר חפץ חיים ופעליו ח"ג דף קה שגוזל ממנו מנוחתו.  אבל באופן פשוט, זה מפני שאסור לצער את הזולת, שנאמר ואהבת לרעך כמוך.  שו"ת שבט הלוי ז רכד.

נטילה לכוסס ציפורנים
ש: מי שכוסס ציפורניו כל הזמן צריך ליטול ידיו כל פעם?
ת: יש להקל.  פס"ת ד כא.

אכילה כל היום
ש: האם אכילה כל היום היא רק בעיה בריאותית או שיש בכך גם בעיה רוחנית מוסרית?
ת: ודאי זו שפלות.  "אמר רב אחא בר יעקב: בתחילה היו ישראל דומין כתרנגולים שמנקרים באשפה עד שבא משה רבנו וקבע להם זמן סעודה".  יומא עה ב.  "היינו שאוכלין תמיד מעט מעט".  מהרש"א בפירוש תרנגולים שמנקרים באשפה.

עלייה מצרפת
ש: האם לא הגיע הזמן לצאת בקריאה ליהודי צרפת לעלות לארץ בגלל הטרור?
ת: א. הגיע הזמן כבר יותר ממאה שנה, ולא בגלל הטרור, אלא מפני שזו ארצנו.  ב. לא לצאת ידי חובה בקלות על ידי קריאה אלא בעזרה לעולים במציאת מגורים, עבודה ומקומות חינוך לילדים.

סרט מלוכלך של מפלגה
ש: ראיתי סרט מלוכלך לקראת הבחירות של הבית-היהודי.  מה לעשות?  איך למחות?
ת: שום דבר.  אם תתחיל למחות על כל דבר מלוכלך במדינה לא תגמור.  אלא צריך להוסיף אור ואמונה.  אז ממילא יחדלו.

סרט לא נקי לקראת הבחירות
ש: יש סרט של הבית-היהודי עם נשים לקראת בחירות, ממש מזעזע, אבל חשבתי אולי זה מה שצריך כדי לקרב חילוניים?
ת: אין צורך לקרב חילוניים לענייני נשים.  לצערנו הם די שם.  אלא יש לקרב אותם לקדושה ולטהרה, וזה מה שנשמתם משתוקקת.

ברוך אתה ד'
ש: מה המובן שאני מברך את ד'?  האם הוא צריך את הברכה שלי?  אפשר מקור?
ת: הודאה שד' הוא מקור כל הברכות.  שו"ת הרשב"א א תכג.  חי' אגדות מהרש"א ברכות ז א.  עין יעקב שם.  נפש החיים שער ב.

הסתכלות על אישה
ש: האם איסור הסתכלות על אישה הוא דין או חומרא? אפשר מקורות?
ת: דין. מ"ב עה סק"ז. ביה"ל רכה ד"ה אפי'. נתיבות לשבת כא.  אג"מ או"ח א מ. פלא יועץ ערך ראיה. וראיה בעלמא לפי תומו, יש אוסרים מן הדין, חיד"א פת"ע עז כ א, מהרש"א מכות כד א, ויש אוסרים מצד המוסר או לאדם חשוב, מ"ב שם סק"ז. ובמקומות החייבים כיסוי, גם ראיה בעלמא בלא כוונה אסורה. שם.

חוטי ציצית סבוכים
ש: אם חוטי הטלית הקטן סבוכים, אפשר ללובשו כך, אם ממהר?
ת: יש להפריד לפני כן, שיהיה כל חוט בפני עצמו. אבל אם בגלל זה יאחר לתפילה, אין צריך לדקדק בזה. שו"ע או"ח ח ז. מ"ב יח. ביה"ל ד"ה להפריד.

אותות ומופתים
ש: אם יש אדם שעושה אותות ומופתים, זה הוכחה שהוא מקובל גדול?
ת: הפוך.  אם יש תלמיד חכם גדול וקדוש, אפשר להאמין בסיפורי מופתים עליו.  עליות אליהו.  וגם אז לא עליהם תפארתו (עליות אליהו, הקדמת מעלות הסולם הערה יט בשם הגר"ח מוולוזין – מ"צ).  וכן אין המופתים הוכחה על הנבואה אלא קודם כל יש להיות אדם לעילא ולעילא.  רמב"ם יסודי התורה ("ולא כל העושה אות ומופת, מאמינים לו שהוא נביא.  אלא אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה, בחכמתו ובמעשיו.  הלכות יסודי התורה ז ז. ועיין שם ח א – מ"צ).  והאריך בזה האדמו"ר מסטמר שלא להאמין בעושי מופתים וגם כתב זאת בשם הגר"א ("עכ"פ חזינו מכמה מקומות בדברי הרמב"ם ז"ל, שהיה מפחד לעשות יסוד מן מופתים.  וכמו שכתב הגר"א ז"ל, בס' אדרת אליהו פ' ראה, עה"כ 'כי יקום בקרבך וגו' ונתן לך אות או מופת', דמופת הוא שינוי הטבע, והוא לשון פיתוי, כי שינוי הטבע מפתה לב האדם להאמין דברי המפליא לעשות.  וכבר היו כמה נביאי הבעל ומשיחי שקר, שהטעו את העולם במופתים, ועשו חורבנות נוראות, עד שזמן רב לא היה יכולת אף בידי גדולי הדור האמיתיים להציל את העם".  ויואל משה סא.  "דורנו הדור של עיקבא דמשיחא הוא הדור של שכחת התורה שאמרו חכז"ל.  ודרך הבעש"ט הק' נשתכח לגמרי מהדור, וכל מי שרוצה ליטול את השם להנאתו ולטובתו אומר זה דרך הבעש"ט כחפצו ורצונו.  וחסרי תבונה מתחשבים עם סיפורי מעשיות שרובם ככולם שקרים וכזבים, ומשתנים מפה אל פה בשינויים מן הקצה אל הקצה. ואם אלו השקרים נכתבו אח"כ בספר, סוברים שהוא ספר תורה.  וכבר כתב הרמב"ם ז"ל באגרת תימן, על איזה ענין שחלק עליו, וז"ל: שראוי לך לדעת שהדברים האלה וכיוצא בהם שוא וכזב, ולא יהיה לך לראיה לפי שתמצאם כתובים בספרים, שהמכזב כמו שהוא מכזב בלשונו, מכזב בקולמוסו, ואין זה נמנע עליו, עכ"ל".  שם קעה – מ"צ). 

מנה חמה בשבת
ש: מותרת מנה חמה בשבת?
ת: יש מרכיבים לא מבושלים כלל או לא מבושלים די הצורך, לכן יש איסור בישול.  אבל אפשר כלי שלישי או עירוי כלי שני לאשכנזים, וקל וחומר לספרדים.  בספר שש"כ א נז בשם הגרשז"א מחמיר בגלל התבלינים רק בעירוי כלי שלישי.  וכן אין לאסור מדין מכה בפטיש.  ביה"ל שיח ד ד"ה והדחתן.  אמנם אם נוצרת בלילה עבה שאינה נשפכת כגון אורז או פירה, יש איסור לש.  שש"כ ח כה (ועיין שו"ת יביע אומר ג כא.  שו"ת יחוה דעת ג כב – מ"צ).

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳