שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנד נערך ע"י הרב מרדכי ציון

הלכות צניעות
ש: יש בכיתה רב שמלמד אותנו הלכות צניעות בצורה כזאת מפורטת, שאני מאוד נבוכה.  האם הבעיה תלויה בי?
ת: כלל גדול: צניעות – מלמדים בצניעות.

רבני בית הלל
ש: כיצד להתייחס לפסקים של ארגון הרבנים בית הלל?
ת: מה שהם יצאו בפסק כארגון זה לא מעלה ולא מוריד, לא מאשר ולא פוסל.  אין לאף ארגון כל שהוא כוח פסיקה מלבד הסנהדרין או מרא דאתרא וכדומה.  לכן יש לבדוק כל פסק לגופו של עניין, ואם טוב הוא, נקבל.

בחירת זיווג
ש: אפשר לברר התאמת זיווג על פי שמות בני הזוג?
ת: לא.  זו המצאה חדשה.  אלא האם יש הערכה ואהבה (הגר"ש אבינר הזכיר פעם שיש אומרים שהגימטריה של האיש צריכה להיות גדולה מזו של האישה.  מזל שאבותינו לא שעו לכך, כי אברהם=248 ושרה=505.  יצחק=208 ורבקה=307.  יעקב=182 ורחל=238.  כלומר, כולם היו מחמיצים מלבד לאה=36, שדווקא עליה לא חשב יעקב בתחילה.  לו פעלו על פי גימטריות, לא היה עם ישראל.  לכן אנא חדל מהבלים.  ואני הדל מוסיף שכן נהג הרב בעצמו.  הרי [הרב] שלמה=375 ו[הרבנית] שפרה=585 – מ"צ).

קריקטורה
ש: יש בעיה לצייר קריקטורה של פוליטיקאים?
ת: כן.  אם היא מבזה.

גנב כעד
ש: אדם שנוסע באוטובוס בלי לשלם, או נכנס למקווה בלי לשלם, יכול להיות עד בחתונה?
ת: ודאי לא.  גנב (שו"ע חו"מ לד – מ"צ).

קוד אתי של צה"ל
ש: מנין הקוד האתי של צה"ל שאין לעשות צדק אלא לסבול ולהיהרג למען עשות חסד לאויבים?
ת: השפעה נוצרית.  אך בפועל צה"ל אינו נוהג כן מרצונו, אלא יש אילוצים מדיניים.  כמובן, כמה שאפשר, יש לנהוג ברחמנות.  אגב, היהודים הם היחידים בעולם שמשתמשים באותו המוסר הנוצרי.  הנוצרים כשלעצמם הם אכזריים.

רבני בית הלל
ש: שמעתי רב מרבני בית הלל מסביר שהם מאוד מעריכים את הרב קוק, אך הוא לא סמכות מוחלטת עבורם.  זה לא פוסל אותם?
ת: לא.  לא חייבים להיות תלמידי מרן הרב קוק.  וטוב שבכנותם הם מצהירים על כך.  לכן תלמיד מרן הרב קוק יודע שלא שם ימצא מבוקשו.

מקלחת לפני שחרית
ש: מותר להתקלח מקלחת חמה לפני שחרית?
ת: כן.  זו הכנה לתפילה (פסקי תשובות פט אות כד – מ"צ).

מעביר על מידותיו
ש: יש לי הרבה חטאים, מה אוכל לעשות כדי לכפר עליהם מלבד תשובה מכל הלב?
ת: כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו (ר"ה יז א).  כלומר לוותר לאחרים שפגעו בך גם אם אתה צודק.  וזה גם חוסך כעס ומחלוקת.  עיין חובת השמירה לח"ח פ"י (כתוב בגמ' תענית כה ב: "מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה, ירד רבי עקיבא אחריו ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו וירדו גשמים.  הוו מרנני רבנן.  יצתה בת קול ואמרה: לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו".  ועיין בפירוש חכמת מנוח בסוף ש"ס ווילנא בשם בית אלהים שרבי אליעזר היה בטבע מוכן לעשות צדקה ולא הצטער על עשיית מצות ועשה כפי מידותיו, אבל ר"ע בטבעו לא היה כן וכבש את יצרו ועשה על כרחו ולכן נקרא מעביר על מידותיו.  ועוד תירץ החכמת מנוח שר"ע היה עושה כמה דברים לפנים משורת הדין ולכן נקרא מעביר על מידותיו לשון העברה – מ"צ).

מקורות בהלכות צניעות
ש: מידי פעם הרב משיב על הלכה בענייני צניעות בלי לציין מקור.  למה?
ת: שו"ת מסרון הוא פסק קצר בלי נימוקים.  תשובות עם מקורות, יש למצוא בספרי השו"ת (שו"ת שאילת שלמה ד"כ, שו"ת פסקי שלמה ד"כ, ובענייני צניעות ספר של מאות עמודים "גן נעול" – מ"צ).

פאה נכרית
ש: מה עדיף - פאה נכרית שמכסה כל הראש או מטפחת שלא מכסה הכל?
ת: יש עוד אפשרות: מטפחת שמכסה הכל.

שירה מעורבת
ש: האם אפשר להתיר שירה מעורבת של בנים ובנות בתנועת נוער על פי דברי הגאון בעל שרידי אש א או"ח ו?
ת: לא.  א. זו דעת יחיד.  ב. הוא דיבר רק על שירי קודש.  ג. הוא דיבר במצב שזה כדי להציל מנישואי תערובת.  ד. הוא דיבר על מצב שהבנים והבנות יושבים בנפרד (ועיין שו"ת יבי"א ג אה"ע י אות ט – מ"צ).

לימוד זכות
ש: איך אני יכול להרגיל את עצמי לדון לכף זכות?
ת: תחשוב איך אתה היית דן את עצמך במצב כזה, ואהבת לרעך כמוך.  עיין שער התבונה לח"ח פ"ה לח"ח.

החזרת אבדה
ש: האם באבדה חסרת ערך כגון מוצץ יש מצוות השבה?  מה הגדר?
ת: לא.  מה שהיית טורח עבורה אם הייתה שלך (שו"ע חו"מ רנט ב).  הגריש"א (השא"כ פ"ב הגה – מ"צ).

צניעות
ש: שמעתי שעל חוסר צניעות נשים נענשות בצרעת?  מה המקור?  מה הסיבה?
ת: חזון בנות ציון.  ישעיהו ב טז-יז.  שבת סב ב.  הסיבה היא שבגדים לא בצניעות הם מתן חשיבות לחיצוניות ולא לפנימיות, לכן החיצוניות נרקבת על ידי צרעת.  עין אי"ה שם.

שמחת יום העצמאות
ש: כיצד יש לשמוח ביום העצמאות?
ת: יש לשמוח על הנס הגדול בהלל והודיה לד' ולא די לאכול לשמוח ולשתות.  עיין מהרש"א גיטין נז א שנענשו כי רק אכלו, שתו, רקדו ופזזו אחרי הנס.

סתרי תורה
ש: מרן הרב קוק מביא שהגאולה תלויה בסתרי תורה,  אז למה אין בישיבות שיעור בזוהר?
ת: ספרי מרן הרב קוק הם סתרי תורה מתורגמים לשפה רגילה.

טרור בארצנו
ש: למה אין הקב"ה שומר על עם סגולתו ויש כל כך הרבה נרצחים בארצנו?
ת: אדרבה יש להודות לד' שעל אף כל כך הרבה אויבים, יש כל כך מעט אבדות.  הנה מספרים של רצח מכוון ל-100,000 תושבים בשנת תשע"ב: יבשת אמריקה 16.3, אפריקה 12.5, אירופה 3.0, אוסיאניה 3.0, אסיה 2.9.  ממוצע עולמי 6.2.  ובמדינת ישראל - 1.8 ובלי נפגעי טרור - 1.7 (עיין בויקיפדיה List of countries by intentional homicide rate – מ"צ).

לשון הרע לתועלת
ש: שמעתי לשון הרע לתועלת ובסוף לא הייתה תועלת.  עברתי על שמיעת לשון הרע?
ת: לא.  הכוונה הייתה לתועלת.

מחמאות לאשתי
ש: קשה לי לתת מחמאות לאשתי.  אני מרגיש שזה מלאכותי.
ת: אין שום חסרון שיהיו דברים מלאכותיים, ובמשך הזמן המלאכותי הופך לטבעי.

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳