שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנו נערך ע"י הרב מרדכי ציון

מרן הרב בפורים
ש: האם ידוע אם הרב קוק היה משתכר בפורים?
ת: "הרב ממעט בשתיה, אבל מבוסם מתקפו של יום, משמחתם של ישראל, כבכל שעת התרוממות הוא משמיע שפע דברי תורה מענין היום על ישראל ואומות העולם".  מועדי הראי"ה רסג.
תמונת הר הבית
ש: מותר להשתמש בתמונה שצולמה על ידי מי שנכנס להר הבית?
ת: ודאי לא.  הרי צולמה באיסור.
בחירות וחלומות
ש: רב פלוני התגלה בחלום לרב פלוני ואמר לו שיש להצביע עבור מפלגה פלונית.  כך יש לנהוג?
ת: לא.
שאלות טפשות
ש: למה הרב עונה גם לשאלות טפשות?
ת: גם השואל שאלה כזו הוא אדם מכובד הזקוק לתשובה. ובכלל, אין זה תפקידך להטיף מוסר לאותו שואל.
נטיות הפוכות
ש: האם מי שחי עם נטיות הפוכות יכול ללמוד תורה?
ת: כן. אין אומרים לאדם שעושה עבירה: אל תעשה מצוות (ברכות נא א. עין איה שם – מ"צ). אך לא די ללמוד תורה, יש לקיים, כלומר לחדול מדרך זו, וללכת לטיפול. עיין אתר עצת נפש.
 אשתי עייפה
ש: אם אשתי עייפה, מותר לי להתפלל בבית ביחידות ולשמור על הילדים כדי שהיא תישן?
ת: כן.
הצגת תנ"ך
ש: האם בהצגת פורים מותר לצחוק על אנשי סדום ועל לוט?
ת: על אנשי סדום כן, על לוט רק אם זה אמת, ולא להמציא עליו שקרים לגנאי.  עיין הקדמת שו"ת אגרות משה חלק ח מאן מלכי רבנן על האיש שנענש מפני שאמר דברי גנאי על בנות לוט בלי אסמכתא.
מפלגת הבית-היהודי
ש: מדוע במדינה אנו רואים את הטוב ובבית-היהודי את הרע?
ת: א. גם בבית-היהודי יש לראות טוב, אך מכל המפלגות יש לחפש איפה יש הכי הרבה טוב.  אך מדינה יש רק אחת.  ב. יש לראות את הרע כדי לתקנו גם במדינה וגם במפלגה.
תרומות מארגוני פשע
ש: מותר לקבל תרומות למוסדות תורה וחסד מארגוני פשע?
ת: חלילה. אלו כספי גזל, גביית דמי חסות, בתי זנות או קזינו. זו תמיכה עקיפה בכל הרשע הזה.
השגחה אלוהית
ש: למה ההשגחה האלוהית לא מוזכרת בי"ג עיקרים שאחרי התפילה?
ת: בעיקר הראשון: "הוא בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים".
סטמאר
ש: כיצד להתייחס לסטמאר שרוצים חורבן האומה?
ת: הם לא רוצים חורבן האומה אלא חורבן המדינה, וכמובן זו טעות נוראה ואיומה. אבל הם אוהבים את עם ישראל ואכן השיטה שלהם בנויה על הצלת עם ישראל מרצח. ומעשה ברבי יואליש מסטמאר שאמר לסנטור אחד שידאג לכך שארץ ישראל תקבל מארצות הברית מטוסי קרב (כשהסנטור האמריקאי יוברט האמפרי ניסה להתמודד בזמנו לנשיאות ארה"ב מול ניקסון, הוא בא אז לרבי מסטמאר לקבל ברכה. באחריותו בסאנט היו החלטות כמו האם למכור נשק ומטוסי קרב לישראל. עד אז לישראל היו רק מטוסי המיראז' הצרפתיים, וארה"ב התלבטה מאוד האם למכור לישראל את מטוסי הפאנטום החדישים. לפני שהוא נכנס לרבי, יועציו של האמפרי אמרו לו שלא ידבר עם הרבי על ארץ ישראל, כי זה נושא עדין אצלו. כשנכנס, המשפט הראשון שיצא מפיו של הרבי היה: תדאג שארץ ישראל יקבלו את מטוסי הפאנטום, כי הם זקוקים לזה! האמפרי השתאה ושאל אותו: הלא אמרו לי לא לדבר עם הרב על ענייני ארץ ישראל?! הרבי אמר: הסכסוך שיש בינינו הוא מחלוקת משפחתית. אבל כלל ישראל צריכים את הפאנטום, ואתה צריך לעשות כל מה שאתה יכול כדי שהם יקבלו את המטוסים. מפיו של המלחין יוסי גרין – מ"צ).
קללות על המדרכה
ש: על המדרכה אצלנו יש בספריי קללות והוצאת שם רע. מותר לי לקשקש עליהם?
ת: פנה לעירייה, או לרב השכונה. ואם לא ניתן, אז מצווה לקשקש.
לימוד בישיבה
ש: במה כדאי להתאמץ בישיבה?
ת: זה מה שכתב מרן הרב קוק לרבנו הרב צבי יהודה: "רק התאמץ, בני יקירי, במדות טובות וביראת השם יתברך ואהבתו, בשקידת התורה".  אגרות הראיה אגרת כח.
תכלת
ש: האם להטיל תכלת בציציות שלי? אני מתלבט כי בישיבה שלי נוהגים להטיל?
ת: גדולי ישראל לא נוהגים ומנהג זה יותר חשוב ממנהג ישיבתך (אמרו להגרי"ש אלישיב על ילד שלומד בישיבה אחת והוא שואל אם ללכת עם תכלת כמנהגם שם. השיב: תגיד לו שאני לא הולך עם תכלת.  ושאלו: אעפ"י שמנהג המקום שם ללכת? והשיב: אעפי"כ.  מפי האיש עמ' שכט – מ"צ).
דעות פוליטיות ודעת רבו
ש: מה אני אמור לעשות כשקיימות סתירות בין דעותיי הפוליטיות לבין דעותיהם של רבותי?
ת: שאל אותם ישירות.
 שקר מפני פחד
ש: אם אני מפחד שיזיקו לי, מותר לי לשקר?
ת: כן. קל וחומר מדין אושפיזא, הצלת הזולת מהוצאה כספית, או פוריא, הצלת עצמו מבושה. ועיין שיהודה שיקר בתחילת פרשת ויגש כי פחד מפרעה (רש"י בראשית מד כ – מ"צ).
ישיבה על יד אישה
ש: אני יושבת באוטובוס על יד אישה ועומד לידי איש זקן. כדאי לקום ולפנות לו מקומי, למרות שישב על ידי אישה?
ת: כן. כי אי ישיבה על יד אישה היא חומרה, לעומת חסד שהוא מצווה גדולה וברורה (שו"ת אגרות משה יו"ד ב פג. אה"ע ב יד. ופעם בחור ישב ליד הגרש"ז אוירבך באוטובוס. עלתה אישה לאוטובוס ולא היה לה מקום לשבת. הגרש"ז אמר לבחור, או שהוא יתן לאישה את מקומו לשבת, או שהוא בעצמו יתן לה את מקומו. הבחור עמד והאישה ישבה ליד הגרש"ז. ועלהו לא יבול ב קפב. אמנם פעם הגרש"ז נסע באוטובוס, עלתה אישה בלבוש לא צנוע וישבה לצדו. במקום להמשיך לשבת שזה לא נעים ויש בזה חילול השם מצד הרואים או לקום ואולי היא תיפגע, הגרש"ז ירד בתחנה הבאה והמתין לאוטובוס הבא. התורה המשמחת 289 – מ"צ).
אמן אחרי ברכה של גוי
ש: אם גוי צדיק מברך אותי, אני יכול לענות אמן?
ת: כן. אין זה אמן לבטלה.
תכונות על פי השם
ש: האם יש ממש בספר המפרט תכונות המאפיינות בני אדם על פי שמותם?
ת: לא.
חברותא עם בת
ש: אני יכול ללמוד בחברותא עם בת מסילת ישרים?
ת: ודאי לא. הרי יש איסור הסתכלות על בת, איסור דיבור עם בת, איסור הרהור, כמבואר באריכות במסילת ישרים עצמו פרק יא.
שילוח הקן
ש: אם אני פוגש קן ציפור, אני חייב לקיים מצוות שילוח הקן?
ת: אם אינך מעונין בביצים, מחלוקת אם יש מצווה, לכן יש להימנע משום אכזריות דלא כמנחת אשר שאין בזה אכזריות (מנחת אשר דברים מ ג). אמנם אם הוא במקום שממילא רוצים להיפטר מהם משום חשש מחלות, אפשר לכוון לשם מצווה (מנח"א שם ועיין שאילת שלמה  – מ"צ).
בגד אדום
ש: מותר ללבוש בגד אדום, הן בנים הן בנות? מה המקור?
ת: אסור. א. חוקות הגויים. ב. מושך עין. קצשו"ע ג ב.
קפה ממכונה
ש: מותר לשתות קפה או תה ממכונה אוטומטית ציבורית על אף שאין הכשר?
ת: כן. תה וקפה הם כשרים בימינו.
ש: ומי שמחמיר על אבקת חלב נכרי?
ת: יקח בלי חלב. אלו צינורות נפרדים במכונות.
אישה מלמדת בסיום
ש: האם בסיום משניות, אישה יכולה ללמד?
ת: לא. א. אסור להסתכל על אישה. קצשו"ע קנב ח. ב. אסור לשבת מעורב. שם קמט א.
החריצות שקר
ש: הרמב"ן בפרשת וישב כותב: הגזרה אמת והחריצות שקר. אז אין ערך למאמצים שלנו!?
ת: חריצות בדרכים לא כשרות לא תוכל לשנות את ההחלטה האלוהית (בספר דרש משה עמ' נח, כתב הגר"מ פיינשטיין על הגמרא בביצה טז א: "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טוב, והוצאת בניו לתלמוד תורה", שמי שעובר על דיני ממונות בתקווה 'להרוויח', הוא ככופר ח"ו בד'. מי שמאמין בד', יודע שלא יהיה לו יותר מכפי מה שירצה ד' לתת לו, אף אם ירצה לקחת באיסור, וממילא אין לו שום תאווה לזה. לכן יש להיזהר מאוד מאוד בדיני ממונות כדי שלא יצא 'שכרו' בהפסדו. וכן כתב החזו"א באמונה ובטחון ג טו, שהשתדלות ע"י אמצעים פסולים היא חוסר בטחון ע"פ הגמרא בביצה שם, כגון פתיחת חנות העוברת איסור הסגת גבול – מ"צ).
אשת כוהן מעוברת בבית קברות
ש: מותר לאשת כוהן בהריון להיכנס לבית קברות?
ת: כן. גם אם ידוע שזה בן, שהרי עוד לא נולד. מ"ב שמג סק"ג. ועיין כה"ח שם אות עד.
תכשיטי אישה
ש: אם עזרא תיקן שיהיו רוכלים מסתובבים בעיירות למכור תכשיטים לנשות ישראל, אז למה אני לא יכולה לצאת לרחוב מקושטת בהן?
ת: עזרא תיקן כדי לענוד אותם בבית כדי שתמצאי חן בעיני בעלך כאשר את לבדך. עיין פלא יועץ ערך מחשבה וערך בת. וגדר עולם לחפץ חיים. וכף החיים סי' תקס (פלא יועץ ערך מחשבה: "צריכה האשה ליזהר בזהירות יתירה שלא להכשיל את אחרים ולכן תזהר שלא תצא מקושטת בפני אנשים ותהיה כל כבודה בת מלך פנימה". שם ערך בת: "בת ישראל שהיא יראת ד', לא תתראה בפני הבחורים ובפרט כשהיא מקושטת, לבל ייכשלו בה בהרהורי עבירה". גדר עולם פ"ד לח"ח: "ואל יטעה אותה היצר שתינצל מן הדין מפני שהיתה צריכה להתקשט עצמה לעיני בעלה שלא תתגנה עליו, כי באמת זוהי טעות, דזה שייך רק בביתה לבד, ולא בשוק"! כה"ח תקס כ: "'כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה' – הכבוד של בת מלך זה להיות פנימה בתוך ביתה, ושם תלבש משבצות זהב ולבושים מכובדים" – מ"צ).
טיסת כוהן מעל בית קברות
ש: מותר לכוהן לטוס בכוונה מעל בית קברות?
ת: לא. אוהל זרוק לאו שמיה אוהל. חזו"א. הגריש"א (חזו"א אע"ה קמד ט. הגריש"א באשרי האיש יו"ד צב יח-מ"צ). ואם זה בית קברות של גויים אין בעיה. הגריש"א (שם כא – מ"צ).
אירוסים ושב"כ
ש: אני נפגש עם בחורה לשידוך. הכל טוב, אך היא מתעכבת בהחלטתה בגלל רצוני להתגייס לשב"כ. מה לעשות?
ת: ודאי מצווה להתגייס לשב"כ. אולי הפגש אותה עם נשות אנשי שב"כ.
סתירה בפוסקים
ש: פעמים רבות בספרי הפוסקים אין הכרעה וכתוב צ"ע, אך כששואלים אותו פוסק בעל פה הוא מכריע. כיצד לפסוק?
ת: מה שהוא אומר בעל פה, זה מה שקובע, ומה שבספר הוא אינו מכריע רק מביע דעת נוטה, זה בגלל ענווה (ונשאל הגר"ח קניבסקי: למה נהגו במקומותינו לישא כפיים בתענית אף במנחה גדולה על פי החזו"א, אף שבספר נשאר ב"צריך עיון"? והשיב: אצלו כך נהגו.  יש הרבה כיוצא בו שכתב בספר "צריך עיון" אף שהיה ברור לו. כשהדבר היה נוגד דעת האחרונים, לא רצה לכתוב מפורש מפני כבודם. למשל, משומר היה מתיר בשמיטה לכל שואל, ובספר כתב שדין זה צ"ע, ושאלוהו למה כתב צ"ע? וענה שהתיר רק מפני שעת הדחק, שבלא"ה לא יוכלו לשמור שמיטה. שאלוהו מתי נחשב שאין שעת הדחק? וענה: כשיבוא משיח! גם לעניין שיעורים כתב צ"ע, ואמר לאבא זצ"ל [הסטייפלר] שסבור בהחלט כן שכך ההלכה, ורק מפני כבודו של הצל"ח וצ"ע. דרך שיחה ח"א עמ' תיב – מ"צ).
השם גמרא
ש: למה ה"גמרא" נקראת כך ולא כשמה בעברית "תלמוד"?
ת: מפחד הצנזורה, כי הנוצרים גזרו לשרוף את התלמודים ואף שנאו את המילה תלמוד.
ריבוי שיחה עם אישה
ש: האם איסור לא להרבות שיחה עם אישה הינו גם במסרון ובדוא"ל?
ת: כן.
ילד בסיום ש"ס
ש: האם ילד מתחת גיל בר מצווה יכול להיות שותף בלימוד ש"ס משניות לעילוי נשמה?
ת: כן.
תשלום עבור נזק
ש: אם מישהו הזיק לחפץ שלי והוא מוכן לתקן אותו, האם אני יכול לסרב ולדרוש שישלם לי את ירידת העלות?
ת: לרמב"ם כן, לראב"ד לא, כהבנת מ"מ ונ"י דלא כש"ך (רמב"ם טוען ונטען ה ב. ראב"ד שם. מ"מ שם. נ"י ב"מ ה א. ש"ך חו"מ צה ס"ק יח – מ"צ).
טיול לחו"ל
ש: מותר לנסוע לחו"ל כדי לראות את פלאי הטבע של יוצר בראשית?
ת: יש מי שהתיר ודבריו הם חידוש גדול ותמוה. לכן אסור (כוונת הרב לשו"ת שבט הלוי ה קעג – מ"צ).
נשיאת נשק
ש: אני גר ביו"ש ומעוניין לשאת נשק, אך אשתי מפחדת שיהיה נשק בבית. מה לעשות?
ת: שא נשק. אך בבית שים אותו מאחורי שני מנעולים כפי שהחוק דורש.

לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳