שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
דף רנט נערך ע"י הרב מרדכי ציון

גיור מסורתי
ש: האם גיור עם קבלת מצוות חלקית או מסורתית חל ?
ת: ודאי לא.  יש לקבל כל המצוות.
ש: בספר זרע ישראל של הרב חיים אמסלם עמ' רעד יש מכתב של הגר"מ מאזוז שמשמע ממנו שמתיר את הדבר?  משמע שדי בקידוש בשבת ?
ת: הוא כתב מכתב הכחשה ("מה שאומרים בשמי שאני מקיל בענייני גיור – הכל שקר וכזב.  גיור בר תוקף הוא אך ורק בקבלת כל המצוות בכנות כדי לקיימן.  ז' באדר תשע"ה – מ"צ).

רפורמות הרבנות הראשית
ש: כיצד להתייחס לדברי הרב קלמן דוידסון המובאים באתר כיפה י' באדר ש"על הרבנות הראשית לחזור להלכה המסורה בידינו... ולחדול מנסיונות להכניס רפורמות לתורתנו הקדושה" ?
ת: נקוה שלא יצאו דברים אלה מפיו כי כולם יודעים מה דין המבזה תלמידי חכמים וקל וחומר את השופט אשר יהיה בימים ההם.

תפילה אישית
ש: האם תפילה אישית שיוצאת מהלב היא כמו התפילה מהסידור או שמא יותר?
ת: היא פחות.  כי תפילת הסידור יוצאת מהלב של אנשי כנסת הגדולה ובתוכם נביאים שהוא הלב של כלל ישראל.  לכן תפילה אישית היא בנוסף ולא במקום.

החזר נסיעות
ש: אני מקבל החזר נסיעות בעבודה.  לפעמים אני נוסע בטרמפ, האם אני בכל זאת זכאי ?   
ת: שאל אותם ישירות.  כי זה תלוי בתנאי העבודה.

שירות לאומי
ש: האם בת שירות לאומי יכולה לתגבר כיתה יב של בנים ?
ת: ודאי שלא.  לא צנוע.  עיין קצשו"ע קנב ח.

כל דעבד רחמנא
ש: אם כל דעבד רחמנא לטב עביד, אז למה לי להתאמץ לצאת ממצב רע ?   
ת: כי זה רצונו של הקב"ה שתתאמץ לצאת מן המצב הרע הזה, במאמץ הזה נעשה טוב לך.  כדברי חז"ל מאן דביש ליה בהאי מתא ליזל למתא אחריתי.  ועיין דברות שלמה לזקני רבי שלמה מלוצק ז"ל פרשת וישב על הפסוק כי גונב גונבתי.

גיור לא כהלכה
ש: באתר כיפה י' אדר מסר הרב קלמן דוידסון מידע מזועזע שבין מתגיירי צה"ל "רובם המוחץ לא שומר תורה ומצוות", כלומר אין גיורם חל.  כיצד להתייחס ?
ת: באמת מאוד מדאיג.  נקוה שאין זה נכון.  פנה ישירות לקו של הרבנות הצבאית 0529414414.

בחירת גן
ש: כיצד לבחור גן ילדים ?
ת: איפה שישנה הגננת הכי אמהית (עיין חינוך באהבה חלק א של הרב – מ"צ).

נישואי בעלי נטיות הפוכות
ש: מומלץ לגבר בעל נטיות הפוכות להתחתן עם אישה בעלת נטיות הפוכות?
ת: בוודאי שלא.  צריך שבני הזוג יאהבו אחד את השני.  יתר על כן, ילד צריך הורים אוהבים אחד את השני, ולא זרים אחד לשני.  עיין ספר החינוך על נקי יהיה לביתו שנה.

שולחנות רווקים ורווקות
ש: האם בחתונות יש למקם שולחנות של רווקים ושל רווקות סמוכים זה לזה כדי שאולי תיווצר היכרות ?  
ת: ודאי לא.  לא זו הדרך.  עיין קצשו"ע קנב ח.

מתנת חתונה
ש: אני מוזמנת לחתונה של חברה, אך אין לי כסף לקנות מתנה, כי אני סטודנטית ועובדת כדי לממן לימודיי.  האם זה בסדר לאכול שם או אסור לי לאכול ?
ת: מותר.  כל אחד כפי כוחו (עיין שו"ת עשה לך רב א כד, שיש להביא לשמחה מתנה לפחות כמחיר אותה סעודה המוגשת לו.  אך שמעתי מפי הגר"ש אבינר שיש מוזמנים שיודעים מראש שלא יכולים להביא מתנה, והחתן והכלה שמחים שהם באים לחתונה – מ"צ).

חברות מעצבנות
ש: בזמן האחרון אני מתעצבנת על החברות שלי.  מה לעשות כדי לשפר מדותי ?
ת: א. לקרוא מסילת ישרים.  ב. לדבר עם רבנית.

כסף נוצרי לחייל
ש: אני חייל וקיבלתי תלוש כסף מקרן הידידות יהודית-נוצרית.  אני חייל בודד ללא עזרה כלכלית וכסף זה מאוד יעזור לי.  מה לעשות ?
ת: בכל זאת, יש להחזיר אותו.  ובזכות זאת ד' יברך אותך.

אופניים גנובות
ש: יש מסתננים בתל אביב שמוכרים אופניים שסביר שהן גנובות.  מותר לקנות ?
ת: ודאי שלא, כדברי חז"ל: לא העכבר גונב, אלא החור גונב (גיטין מה א – מ"צ).

ת"ח ומקצוע בזוי
ש: מותר לתלמיד חכם לעבוד במקצוע בזוי ?
ת: כן, אם אין לו עבודה אחרת.  פְּשוט נבלות בשוק ואל תאמר: אדם חשוב אני. אבל לחיות ממתנת בשר ודם, זה באמת בזוי (ב"ב קי א.  גרסה נוספת: ולא תימא כהנא אנא – כהן אני וחשוב וגנאי לי הדבר.  רשב"ם שם – מ"צ).

בגדי יהודי באירופה
ש: האם מותר ליהודי הנוסע לאירופה להחליף כיפה בכובע ולהכניס ציציות כדי שלא להתבלט, מפני הסכנה ?
ת: כן.

ברכה על מצווה במחלוקת
ש: אם אני עושה מצווה שנויה במחלוקת, עליי לברך ?
ת: לא.  ספק ברכות להקל.  אבל אם אתה פוסק כדעה המחייבת, אז יש לברך, לכן האשכנזים מברכים שתי ברכות על תפילין וכן על הלל בראש חודש (וכן בשערים מצויינים בהלכה קיט קו"א ס"ק טז – מ"צ).

תלמוד תורה והצלת נפשות
ש: האם לבטל תורה כדי לתרום טסיות דם עבור חולים ?   
ת: גדול תלמוד תורה מהצלת נפשות.  מגילה טז ב.  אך זה אמור אם יש אחרים שיוכלו להציל.  פרישה יו"ד רנא.  ועי' דרישה וט"ז שם.  או שיש יותר זכות ללמוד תורה, אבל אם מזדמנת הצלת נפשות, חייב לבטל תורה.  ט"ז שם.

כתב רש"י
ש: מה המקור של כתב רש"י ?  האם זה נועד כדי לייחד את רש"י ?
ת: אין קשר בין כתב רש"י לרש"י.  זה סוג של כתב.

יעודו של אדם
ש: האם מי שמת, בהכרח סיים את יעודו בעולם ?
ת: לא.  יש אפילו רשעים שעושים היפך מייעודם ובכל זאת מתים.  לכן העיקר שאדם ינצל כל רגע שהוא חי כדי לעשות את הטוב.  עיין סידור עולת ראיה על אלהי עד שלא נוצרתי בסוף תפילת יוה"כ (ופעם במסיבת יום העצמאות או יום ירושלים בישיבת מרכז הרב חגגו באותה הזדמנות  שמונים שנה לרבנו הרב צבי יהודה. כולם שיבחו את רבנו ואת כל אשר עשה בחייו.  קם הג"ר שלמה יוסף זווין לדבר, ואמר: אני לא מסכים עם כל השבחים.  וסיפר שפעם באו לרבי מנחם מנדל מקוצק עם ילד חולה ובקשו ממנו שיתפלל על ילד צדיק חמוד ונפלא,  ומנו את כל מעלותיו הגדולות של הילד. אבל  הרבי מקוצק  הגיב שהילד לא עשה שום דבר.תמהו, שבמקום לעורר זכות הוא מקטרג. אבל הילד נתרפא.  הרבי מקוצק סיפר שכתוב בגמרא קידושין לא ב, שאימו של רבי טרפון באה לבית המדרש ואמרה: התפללו על בני שהוא צדיק גדול.  אמרו לה: במה הוא צדיק גדול ?  אמרה: פעם איבדתי נעל והוא שם את ידו תחת רגלי כל הדרך.  אמרו לה: זה שום דבר, אפילו היה עושה פי מאה לא היה מגיע לחצי מצוות כיבוד אב ואם.  עיין קידושין לא ב. מדוע חכמים זלזלו ברבי טרפון? שאל הרבי מקוצק, ותירץ שמה שעשה רבי טרפון זו מעלה גדולה ואם כן  אולי הוא סיים את תפקידו והגיע זמנו ללכת, ולכן חכמים ביטלו את מעלותיו ואמרו שבאמת זו מעלה עליונה של רבי טרפון, אלא מה שהוא עשה אינו מושלם, כמו שאמר לגבי הילד.   ולכן אמר גם הג"ר זווין על רבנו: "הוא לא עשה שום דבר".  רבנו הרב צבי יהודה חייך.  ואמר הג"ר זווין: "עוד לו הרבה הרבה לעשות", וכן היה.  אבל ליסוד הזה  של הרבי מקוצק אין מקור. אמנם הרבי מקוצק הוא בעצמו מקור אבל אין לזה מקור בתורה, במשנה, בגמרא, בראשונים ובאחרונים.  לא כתוב בשום מקום שכשאדם גומר את תפקידו הוא מת – מ"צ).

מארב בשבת
ש: האם חייל שיוצא למארב בשבת או חוזר בשבת יכול לקחת איתו גם ציוד אישי ?  
ת: מזון התורם לעירנות, מותר.  דברים לא חיוניים, מחלוקת, והח"ח מקל בספר מחנה ישראל (עי' כחיצים ביד גיבור ב 37-36.  קשרי מלחמה ד 90-86 – מ"צ).

גאווה
ש: איך אדע אם אני מקיים מצוות בשביל לעבוד את ד' או משום גאווה ?  
ת: ללמוד מסילת ישרים פרק יא על גאווה.

ביטול תורה
ש: מה גדר ביטול תורה?  האם כל רגע שאיני לומד תורה הוא ביטול תורה ?
ת: כל אחד כפי מדרגתו.  וכל המרבה בלימוד תורה הרי זה משובח.  עיין אור שמח ריש הלכות תלמוד תורה.

חלום צלול
ש: מותר לאדם לחלום "חלום צלול" כלומר שיש לו לשליטה עליו ?  בכלל זה באמת קיים ?  
ת: א. חלימה מודעת מותרת בתנאי שהיא כשרה.  ב. זה קיים לפי מחקרים חדשים של עשרות השנים אחרונים.  ויש מפקפקים.

נשיאת שתי נשים
ש: ראיתי בשו"ת יביע אומר ח אע"ה ב שמועה בשם הגר"א שהוא היה בעד ביטול חדר"ג לנשיאת שתי נשים.  האמנם כן הוא ?   
ת: זו שמועה בעלמא, שאין לה מקור, לא בביאור הגר"א על שו"ע, לא בספר מעשה רב בכל מהדורותיו, לא בהקדמת פאת השולחן עצמה שהשמועה הזו היא בשמו.  אי אפשר לסמוך על שמועות.


לשאלות ותשובות נוספות באתר:  www.havabooks.co.il קרוב ל- 5000 שו"ת סמס של הרב.
לשיעורי (הרב) אבינרפדיה : http://shlomo-aviner.net/index
וגם בפייסבוק

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳