◄ קריאת מגילת אסתר

מִקְרָא מְגִלָּה היא אחת מארבע המצוות של חג פורים - מקרא מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים ומשתה. לפי המצווה יש לקרוא בחג זה את מגילת אסתר, בלילה וביום, למטרת פרסום הנס, והודיה עליו.
כתב השלחן ערוך:

"חייב אדם לקרות המגילה בלילה, ולחזור ולשנותה ביום.
קריאה של לילה זמנה כל הלילה, ושל יום זמנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום, ואם קראהּ משעלה עמוד השחר, יצא ידי חובת המצווה."
שלחן ערוך, אורח חיים סימן תרפ"ז, סעיף א
ברכות קריאת המגילה
לפני קריאת המגילה יש לברך שלוש ברכות:
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה";
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה";
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

גם נשים מחויבות בקריאת המגילה משום שגם הן ניצלו.
בפורים צריכים להשתדל שיתאספו כולם יחד לקריאת המגילה ברוב עם. 
ורק בדיעבד, כשאין אפשרות לקוראה במניין, אפשר לקיים את המצווה ביחיד ובברכה.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳