ברכת האילנות

מתי מברכים את 'ברכת האילנות' ?
מאת: הרב יוסף שמחה גינזבורג חב"ד
את ברכת האילנות מברכים רק בימי חודש ניסן. מי שרואה בחודש זה אילנות מאכל (עצי פרי ולא עצים רגילים)– לפחות שני עצים כאלה – הנתונים בפריחתם, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, שלא חיסר בעולמו כלום, וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם".
ברכה זו מברכים רק פעם אחת בשנה, בחודש ניסן, כשרואים את האילנות פורחים. מי שכבר בירך את הברכה, אינו חוזר עליה באותה שנה, גם אם ראה אילן-מאכל ממין אחר פורח.

אין מברכים את הברכה על פריחה של אילן בשנות ה'ערלה' שלו (בשלוש השנים הראשונות שלו), או אם האילן הורכב באילן אחר בדרך האסורה על-פי ההלכה. אפשר לברך גם אם הפרחים כבר נשרו, כל עוד הפרי לא גדל.
רצוי לברך את הברכה בציבור, "ברוב עם הדרת מלך", ולצאת למטע שיש בו הרבה אילנות פורחים. לא נהוג לברך את הברכה בשבת וביום-טוב, לבל ישכחו האנשים ויבואו לקטוף מן האילנות.

כדאי לציין כאן, שאדם הרואה (בכל ימות השנה) אילן או בן-אדם או בעל-חיים יפה במיוחד, צריך לברך: "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו". גם אם בירך את הברכה על ברייה אחת, חוזר ומברך בכל פעם שהוא רואה יצור כזה (אך לא אותו יצור שכבר בירך עליו).
מקורות: שו"ע או"ח רכה-רכו; משנה-ברורה וכף-החיים. סידור-הרב, 'סדר ברכת הנהנין', פ' יג, סעי' יב-יד. 'תשובות וביאורים בשו"ע' (תשמ"ז) סימן סז.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳