לאשכנזים הטוענים בפסח: אין לנו מה לאכול

על אכילת קטניות לאשכנזים
הרב שלמה אבינר

פתרון הלכתי לאכילת קטניות
ש: יש אשכנזים שטוענים: בפסח חמץ אסור, קטניות אסורות – לא נשאר לנו מה לאכול.   ימים טובים הופכים לנו לימי אבל.  האם יש פתרון הלכתי שבכל זאת יוכלו לאכול קטניות ?  אולי התרת נדרים ?
ת: אין שום פתרון, מנהג שנהגו בו רביםיש לו דין נדר (רמ"א הלכות נדרים).  נדר של יחיד ,לפעמים יש לו התרה בפני שלושה תלמידי חכמים (ולא בפני שלושה אנשים סתם).  אבל נדר של רבים אין לו התרה.
היש פתרון אחר
ש: אז מה יעשו המסכנים הרעבים?
ת: הם אינם רעבים חלילה.  ארץ ישראל מלאה כל טוב ומלאה מזון לרוב.  במהלך מאות שנים, היו אמנם תקופות שהיינו מאוד עניים ובכל זאת לא התירו קטניות, מלבד לחולם או אם הגיעו לרעב ממש .ב"ה בארצנו אנחנו משופעים במזון מכל סוג ומכל זן. לומר שאין לנו מה לאכול – זו כפיות טובה כלפי הקדוש ברוך הוא.  אנשים אינם מבינים מה זה רעב...
רעב יחסי
ש: מה זה רעב ?
ת: רעב זה 800 מליון אנשים על פני כדור הארץ שאין להם מה לאכול.  אגב, יש 1600 מליון אנשים בעלי עודף משקל.  כלומר ד' לא חיסר מזון בעולמו אלא הוא מחולק בצורה לא צודקת, ובגלל זאת, מתים כל יום מרעב 30,000 אנשים, כלומר 10 מליון לשנה.  יש גם 700 מליון אנשים בלי גישה למים הראוים לשתיה, מזה מתים כל שנה 2 מליון.  – ובחסדי ד' עלינו, יש לנו לחם ויש לנו מים.
זה לא פותר עדיין את בעיית המחסור
ש: אבל מה לעשות אם אדם בכל זאת מרגיש שחסר לו?
ת: לו יהיה כן, הרי הרמח"ל מסביר שענין המצה הוא למעט את התאוה.  עד יציאת מצרים, היינו מעורבים באומות, וחיינו בחושך וזוהמא.  עם יציאת מצרים הגיע הזמן להיגאל ולהיבדל ולהיטהר ולהיות מוכנים לתורה.  והנה החמץ התופח וטוב הטעם דומה ליצר הרע ולנטיה החומרית שבאדם אבל לזמן מסויים יש להימנע מן החמץ, ולמעט את כח היצר הרע והנטיה החומרית ולהגביר את הקרבה לרוחניות, וזה עיקרו של חג המצות (דרך ה' חלק ד פרק ח אות א).
ראיין: הרב מרדכי ציון


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳