שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רסג
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

אדם שביים חטיפה
ש: אדם שביים חטיפה שגרם טירחה רבה לצה"ל, האם אפשר לתבוע ממנו כל ההוצאות?
ת: כן.  גם להכניס אותו לבית-הסוהר, על עשיית דבר עלילי, כדי לא לנעול דלת בפני המקרים הבאים.
כרטיס סטודנט
ש: אני תלמיד ישיבה.  כשאני נוסע ברכבת מותר לי לרכוש כרטיס סטודנט?
ת: שאל ישירות את המודיעין של הרכבת.  או את הר"מ שלך.
עבודה בשב"כ
ש: המחלקה היהודית בשב"כ מציעה לי להיות סוכן סמוי שלה.  האם לשתף פעולה איתה ולהלשין על יהודים?
ת: לא.  כי לספר לשון הרע מותר רק במספר תנאים המנויים בספר חפץ חיים, שהם לא קבלו עליהם והם עלולים להכריח אותך לעבוד נגד ההלכה.  אבל לעבוד במשכורת מלאה, מותר, זו עבודה חשובה, כמובן גם אז, לא בניגוד להלכה.
שידוך ושיחה לא זורמת
ש: אני יוצא לשידוך עם בחורה, הכל טוב, אך השיחה לא זורמת.  מה לעשות?
ת: זה לא חשוב.  זה יסתדר בעתיד.
הג"ר אונטרמן והג"ר נסים על הר הבית
ש: האם זה נכון שהרבנים הראשיים, הג"ר אונטרמן והג"ר נסים, נכנסו להר הבית בכ"ח אייר תשכ"ז בנעליהם ובמקל שבידיהם כחלק ממעשה הכיבוש?
ת: לא!  הם הגיעו לכותל המערבי רק למחרת בכ"ט באייר דרך שער האשפות, שנפתח אז לכניסה (מפי ד"ר זרח ורהפטיג.  תזכיר של הרב זלמן קורן על פי בקשת הרבנים הראשיים בעניין עמדת הרבנות הראשית לדורותיה בשאלת הר הבית - מ"צ).
סניף מעורב
ש: בסניף יש קלות ראש, שיחה בטלה והסתכלות על בנות ,אבל אני לא רוצה להתנתק.  מה לעשות?
ת: קרא הרבה מסילת ישרים ובמיוחד פרק יא.
שד
ש: אני חולה אפילפסיה ורציתי לדעת האם מותר לי להכנס לבית קברות לטקס יום
הזיכרון הבנתי שיש שד מסוים ולכן לא כדאי להכנס?
ת: אין שום שד שיזיק לך ואפשר להיכנס (עי' נר באישון לילה ערך שדים – מ"צ).
לימוד תורה וכיבוד הורים
ש: הוריי באו לבקר אותי באמצע הסדר בישיבה.  האם לבטל תורה בשביל זה?
ת: כן.  א. מצוה שאי אפשר על ידי אחרים.  מו"ק ט.  ב. שאל ישירות את הר"מ שלך.
רבי זכריה בן אבקולס
ש: לגבי ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, גיטין נו א, מובא במסילת ישרים פרק כ, מה היה עליו לעשות?
ת: או להקריב בעל מום או להרוג את בר קמצא, מדין הוראת שעה, אך מרוב ענווה הוא לא ראה עצמו ראוי לפסוק הוראת שעה, וחשש שיחשבד בו שזה לא כהלכה.  מהר"ץ חיות שם.
קרבת ד'
ש: איך אני יכול לזכות לקרבת ד', לא סתם רגש מדומה, אלא קרבת ד' אמיתית, הרי אני רק אדם קטן?
ת: על ידי קשר עם אותם יחידים שכן נמצאים בדרגה זו.  מסילת ישרים יג ("אין רוב הצבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם להיות צדיקים, אך השרידים אשר בעם החפצים לזכות לקרבתו יתברך, ולזכות בזכותם לכל שאר ההמון הנתלה בהם" - מ"צ).
קנאות
ש: למה לפעמים הרבנים מדברים בקנאות ובתקיפות ולא בסובלנות כלפי כל דעה?
ת: סובלנות כלפי דעות שהן כרקב לבית ישראל, זה לגרש רבונו של עולם מן העולם.  עיין מסילת ישרים פרק יט על קנאה.  וכן רש"ר הירש על מעשה פינחס (במדבר כה יב – מ"צ).  וזה בעצמו אהבת ישראל גדולה.
עלבון ראש הישיבה
ש: מה דין עתונאי שהעליב את ראש הממשלה?
ת: חמור מאוד.  אסור להעליב כל יהודי, קל וחומר ראש ממשלה שעומד במקום מלך (עיין שו"ת אורח משפט סי' קמד – מ"צ).  רחבעם נענש על כך שהעליב את ירבעם בן נבט.  ודאי אפשר לבטא חילוקי דעות, אך דרך כבוד.
אמירת תהילים
ש: יש ערך לאמירת תהילים מהר בלי לחשוב על התוכן?
ת: תמיד יש ערך לדברי קדושה בכל צורה שהם, אבל הערך האמיתי של תהילים בשביל קנין מידת החסידות הוא "רוב ההתמדה והעיון במזמורי דוד עליו השלום".  מסילת ישרים כא (פעם נשאל הגרי"ש אלישיב על המנהג שהחלו נשים רבות באמירת פרק שירה, והשיב: "אני אינני יודע מכך, האמהות והסבתות שלנו היו אומרות תהילים, וזה ודאי טוב.  הרי פרק שירה זו ברייתא, ואם לא מבינים מה שאומרים אין מזה כלום, מה שאין כן תהילים מועילים גם אם לא מבינים מה שאומרים".  ופעם אחרת אמר על אמירת תהילים בלי כוונת המילים: "זה בסדר, דוד המלך כיוון בשביל כולנו את מה שצריך לכוון".  הספד על הגרי"ש אלישיב מבנו הרב אברהם.  ריש"א דגלותא עמ' יב.  הסוד עמ' מח - מ"צ).
מהפכה רוחנית
ש: איך אני יכול לבצע בתוכי מהפכה רוחנית ולהפוך לאדם אחר עילאי?
ת: על ידי לימוד תורה, כי התורה היא אור מעולם עליון בגובה גבוהים שמאיר בתוך נשמת האדם.  דרך עץ חיים לרמח"ל מודפס בסוף מסילת ישרים.
 

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

 

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳