חודש סיון | מזל תאומים

"בחודש השלישי לצאת ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני".

חודש סיון הוא החודש השלישי למניין יציאת מצרים, שהוא שלישי לחודש ניסן, ראש החודשים ע"פ המקרא.

חודש סיוון הוא גם החודש התשיעי למניין בריאת העולם (בראש השנה - חודש תשרי).

לא סתם חודש סיון הוא החודש השלישי בלוח השנה העברי, המספר שלוש הוא מספר רב משמעות ביהדות:

שלושה אבות, משה רבנו היה הילד השלישי במשפחה, בני ישראל פתחו בתהליך של טיהור שלושה ימים, כדי להכין עצמם לקבלת התורה, בשלישי לסיון.

חודש סיון מחובר מבחינה היסטורית לחודש ניסן, חודש הגאולה, יחד עם זאת, בחודש סיון נבדלו בני ישראל ע"י הקדוש ברוך הוא משאר העמים ועברו צעד נוסף מעבר לחירות הגשמית והפכו לאוטונומיה רוחנית.

הכוח, שהקדוש ברוך הוא ראה בעם ישראל הוא היכולת לחיות מתוך חיבור לאמת העליונה, שהמציאות החיצונית משדרת, לראות מעבר לעולם הגשמי, המציאות הגשמית כל כך תוססת, שהיא מאפילה על המציאות הנעלה.

מקור שם החודש סיון
השם סיון הובא, ככל שמות החודשים מגלות בבל,  ומקורו  במונח האשורי "סיוונו", משערים שפירושו עת להט השמש, ובלוח החקלאי העתיק אשר נמצא בחפירות גזר העתיקה, נקרא החודש "קציר כל"-קציר כללי.

מזלו של חודש סיון – מזל תאומים
המזל המזוהה עם חודש סיון הוא מזל תאומים, המסורת מוצאת רמזים בין מזל החודש ובין מתן התורה:

1. תאומים מרמזים על משה ואהרון אשר על ידם ניתנה התורה.
2. תאומים מניינם שניים כנגד: תורה שבע"פ ותורה שבכתב.

3. תאומים מרמזים לשני לוחות הברית.

אז מה בעצם קרה בחודש סיון?

חודש סיון גדוש במאורעות :
א' בסיון -  "בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים ביום הזה באו מדבר סיני" בני ישראל הגיעו להר סיני על מנת לקבל את התורה הקדושה.

ב' בסיון - תחילתו של מבצע עזרא ונחמיה, בו עלו יהודי בבל לארץ ישראל.
ו' בסיון -  חג מתן תורה חג השבועות  אחד משלושת הרגלים, שבהם היו עולים לרגל לירושלים מכל רחבי הארץ בזמן, שבית המקדש היה קיים.

ביום זה מסתיימת למעשה ספירת העומר, הנמשכת שבעה שבועות ומפה בעצם מקור השם של חג השבועות.
החג בו זכינו לקבל את התורה הקדושה, חג השבועות:

מקור השם שבועות, הוא בכך, שחג השבועות חל שבעה שבועות מהיום השני של חג הפסח "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה".
חג השבועות יונק למעשה את מהותו מחג הפסח, שכן בחג הפסח השם גאל את בני ישראל מעבדות במצרים,גאל אותם גאולה פיזית והמשיך את תהליך הגאולה רק בחג השבועות, שכן ביום זה ניתנה התורה לעם ישראל במעמד הר סיני, על מנת לשמור על ערכי מוסר וחברה נעלים ובאמצעות כך גאל השם את עם ישראל גאולה רוחנית.

לחג השבועות יש מספר שמות לא מעטים  אשר כל אחד מהם מבטא מנהג, שהיו נוהגים לעשות:

שמות שונים לחג שבועות
חג הקציר – חג השבועות נקרא גם חג הקציר על כך, שבתקופה הסמוכה לחג זה, היה מתבצע קציר חיטים, שהיה מובא לשם בתור מנחה, "וחג הקציר ביכורי מעשייך אשר תזרע בשדה".

חג מתן תורה – שם זה ניתן בעקבות המסורת האומרת, שביום זה נערך מעמד הר סיני, שבו הקדוש ברוך הוא התגלה ברוב הוד והדר לבני ישראל סביב הר סיני במעמד היסטורי וחד פעמי, שבו הורה להם את עשרת דיברות, שלאחר מכן נחקקו על גבי לוחות הברית, שהושמו במשכן.
יום הקהל – במעמד מתן התורה, הצטווה משה לקהל את העם כולו לפני הר סיני, השם למעשה מביע את אחדות העם.

יום הביכורים – "וביום הביכורים,בהקריבכם מנחה חדשה לה' "  בימי בית המקדש בני ישראל, שהיו חקלאים, היו עולים לרגל לבית המקדש, שבירושלים והיו מביאים בזמן המקדש את קורבן מנחת הביכורים, שהיה גם מכונה שתי הלחם מהחיטה שמבכירה בתקופה זו של השנה.
חודש סיון הוא חודש, שכולו קדושה, חודש בו זכינו לקבל את התורה הקדושה, חג מתן תורה חג השבועות.

בל נשכח שבשלושה דברים ניתנה התורה - באש, במים, ובמדבר, המסמלים לאדם את הדרך, כיצד לילך בה כדי לעלות במעלות התורה והיראה.

חודש טוב !!

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳