שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה

מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א
 
נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רסח
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net
 
שבת נוסטלגיה  
ש: השבט שלי מהסניף מלפני 50 שנה מארגן שבת נוסטלגיה מעורבת, כל אחד עם בן זוגו הנוכחי.  אין זה לבלוי אלא להעלאת זכרונות.  כולם יראי שמים. מותר?  
ת: חלילה.  זו מכבסת מילים לפעילות מעורבת.  זה איסור חמור גם אם אלו יראי שמים.  קצשו"ע קנב ח.  ולצערנו יש פעמים רבות פעילות המשך.
כתובה שאבדה
ש: מה לעשות אם איבדנו את הכתובה שלנו?
ת: לכתוב חדשה תמורתה.  "כתובה דאירכס".  לפנות לרב.
עליה לארץ
ש: כאשר אנו אומרים לעלות לארץ מפני הטרור באירופה, הם טוענים שגם פה יש טרור.  מה להשיב?
ת: שזו ארצנו.
הר סיני בשבועות
ש: האם יש ענין להיות בהר סיני בשבועות?
ת: לא.  א. אין לזה שום מקור אצל רבותינו.  ב. יש השערות רבות איפה הוא, אך אף אחד אינו יודע.  ג. כל ההשערות האלה הן עתה בחו"ל ואסור לצאת לחו"ל.  ד. אין קדושה להר סיני אלא לתורה שניתנה מסיני.  ה. יש מפרשים שד' הסתיר מקומו של הר סיני כדי שלא נקיים לשם עלייה לרגל במקום ללמוד תורה.  וכדומה, פעם נשאל הגרי"ש אלישיב על העניין של הנסיעה לקברו של רשב"י במירון בל"ג בעומר, הגיב מיד: רבי שמעון? הוא נמצא כאן!  והחווה בידו על הגמרא.  כאומר בשביל להגיע לרבי שמעון ביומא דהילולא לא צריך לנסוע לקברו.  אדרבה יש ללמוד את תורתו ולא להתבטל (השקדן ב 109-18 – מ"צ).  וכן בנדון דידן, מה שניתנה מסיני הוא בלימוד תורה ולא בהר סיני.
חוברת בבית-הכנסת
ש: אם אני רואה חוברת בבית-הכנסת בלי שם, מותר לי לקחת?
ת: לא.  אולי מי שהשאיר יבוא לקחת.  ואולי תרם אותה דווקא לבית-הכנסת.
קידושי צחוק
ש: מי שנתן בקבוק שתיה לבחורה ואמר הרי את מקודשת לי, וכולם צחקו, היא מקודשת?
ת: ישאלו דיין.  עיין שו"ת היכל יצחק אה"ע כו.  שו"ת אגר"מ אה"ע א מב. שו"ת מנחת אשר ענייני קידושין סי' ט.
דיבור עם ד'
ש: מותר לי לדבר עם ד' במשך היום כמו אל חבר?
ת: כמו אל ריבונו של עולם, כלומר בחרדת קודש.  גם באהבה, "אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד: צמאה נפשי לאלוהים לאל חי"; וגם ביראה, "נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד ויידע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה, עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות, כמו שאמר דוד: כי אראה שמיך... מה אנוש, כי תזכרנו".  רמב"ם יסודי התורה ב ב.
פירוש אור החיים
ש: כדאי לעיין כל שבוע בפירוש אור החיים על התורה?
ת: בוודאי.  הוא מרים את האדם לעילא.
עונג לימוד תורה
ש: האם גם בחור צעיר יכול להתענג בלימוד תורה?
ת: ודאי.  עיין אגרות חזו"א אגרת ב.  אך זה נושא ארוך למסרון.
עליה להר הבית
ש: האם מותר לעלות להר הבית?
ת: לא.  זו עבירה.  יש שלטים של הרבנות הראשית שאוסרים.
ש: אבל יש אומרים שהרבנות הראשית לא היא הקובעת עבור עם ישראל והשיקולים שלה הם פוליטיים?
ת: עכשיו יש לך 2 עבירות.
לימוד לבד
ש: אפשר ללמוד תורה לבד או שיש ללמוד במסגרת ועם חברותא?
ת: יש ללמוד בישיבה ועם חברותא.  כתוב בגמ' תענית (ז א) על הפסוק (ירמיהו נ לו) "חרב אל הבדים ונואלו": חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שעוסקים בתורה בד בבד [ביחידות, בלי חברותא], ונואלו, שמיטפשים וכו'. אבל בישיבה ועם חברותא הוא זוכה להשלמה ולביקורת מחברים, וכן להדרכות עליונות מרבנים (פעם אחת לקח ראש ישיבה אחד בחור אחד שסירב ללמוד עם חברותא להגרש"ז אוירבך.  וצעק עליו הגרש"ז ואמר לו: מי אתה, האם אתה הגר"א?  מגד גבעות עולם א יב.  אמנם נהג הגרי"ש אלישיב לשנן באוזני כל מי שמבקש לשמוע ממנו דברים בדרכי ההצלחה וההתעלות בתורה: "צריך ללמוד עם חברותא". בהזדמנות אחת תלמידו הרב צבי ויספיש העיז פניו ואמר: "הלא הרב'ה עצמו למד כל ימי חייו בבדידות, ללא חברותא"?!  פתח הג"ר אלישיב את סגור ליבו ואמר: "מגיל צעיר בחרתי בדרך קשה זו, אך איני מאמין שיש עוד מישהו בדורנו שמסוגל ללכת בדרך זו.  אני מבקש לא לקחת ממני דוגמא ולא ללכת בדרכי זאת".  גדולה שמושה עמ' שיז.  וכדומה, בס' מפי האיש עמ' מב-מג – מ"צ).
ש: אך כתב היעב"ץ בסידורו שמותר ללמוד בלי חברותא בארץ ישראל, משום אווירא דא"י מחכים?
ת: רבנו הרב צבי יהודה היה אומר כן בשם הנצי"ב, אבל זה חידוש גדול ונגד מה שכתוב בגמרא תענית (ז א) שצריך ללמוד בחברותא.  ייתכן שמותר חלק מהזמן, אבל סברא כזאת של הריעב"ץ לא יכולה לעמוד כנגד דברים מפורשים (והגר"א נבנצל כתב לי: "אבל עם חברותא יחכים יותר".  והגר"ח קניבסקי השיב לי: "נכון, אבל יותר טוב חברותא".  ועיין עוד בס' שער החצר (אות ו) שהקשה על היעב"ץ מכמה מקורות – מ"צ).
אבל במסיבת סידור
ש: אני אבלה, האם אוכל לבוא למסיבת סידור של ילדתי?
ת: כן.  גם אם יש שם מוזיקה וכדומה, כי זו הנאה שבאה לו לאדם בל כורחו.  פסחים כה.
גילוי האמת בשידוך
ש: האם בשידוך עליי לספר כל השטויות שעשיתי בצעירותי, ועתה ב"ה אני רחוקה מכל אלה?
ת: כיון שעשית תשובה, התשובה מחקה את הכל, ואין לספר לא עתה ולא אחרי החתונה, שהרי זה כבר לא קיים (רמב"ם, הלכות תשובה פ"ז – מ"צ).
בלט
ש: מותר לבת ללכת לצפות בבלט כאשר לבוש הגברים צנוע?
ת: לא.  כי כל הארוע אינו צנוע.

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב http://shlomo-aviner.net/index

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳