שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה - שאלות SMS עם הרב שלמה אבינר
נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רסד
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

ניצבי משטרה שסרחו
ש: בעולם קטן  תזריע-מצורע הרב התייחס לפרשת הניצבים במשטרה.מהיכרות עם אחד מהם, הנני להודיע שנעשה כאן עוול גדול.  בחורות מתוסכלות מסיבות שונות הוציאו דברים מהקשרם, וגם התקשורת נתנה יד להלבנת פנים והוצאת שם רע.  יש להיזהר ממה שהתקשורת מפרסמת.  כואב הלב, על אישים נכבדים שתרמו מעצמם הרבה למען החברה, ובין רגע הושפלו.
ת: אתה צודק.  יישר כחך.  תודה רבה שהצלתנו.  יישר כחך.
הדלקת נרות למחללת שבת
ש: אני אשה זקנה ערירית,  אוספת בקבוקים כל הלילה כדי להתפרנס.  בבוקר הולכת לישון עד כניסת השבת.  קמה מאוחר ומבשלת בתוך השבת בלית ברירה,  אך רוצה להדליק נרות שבת.  אפשר?
ת: אפשר.  בזמן הרגיל.  ד' יברך אותך לחזור בתשובה.
אישה קוראת בתורה
ש: מותר לי לשמוע אישה שקוראת בתורה לנשים, אם אני עומד מאחורי וילון?
ת: חלילה.  ד' ירחם.
הגר"ש גורן והר הבית
ש: האם הרב גורן התיר עלייה להר הבית?
ת: יש עדויות שונות.  אך סיפר הג"ר שאר ישוב כהן בפגישת מועצת הרבנות הראשית בשנת תשמ"ו, שהטעם שבגללו נמנע גיסו הג"ר גורן מלפרסם איזה שהוא היתר בנושא, היה משום מכשולות שיכולים לצמוח מן העניין, וזאת כמובן מלבד העמדה העקרונית שנקטו בה רוב המשתתפים באותו דיון, ואשר בסופו של דבר גם הרב גורן הסכים לה, שבנושא  זה אין מקום לדון במועצה, ללא שיתוף גדולי הרבנים (תזכיר של הרב זלמן קורן על פי בקשת הרבנים הראשיים בעניין עמדת הרבנות הראשית לדורותיה בשאלת הר הבית – מ"צ).
חמסה
ש: הבא"ח ש"ש פינחס יג כותב בשם חיד"א פתח עיניים ברכות כ שיש מקור לחמסה?
ת: נכון אבל אין לזה מקור קדום, לא בתורה, ולא במשנה, לא בגמרא, לא בראשונים ולא בשו"ע.
כבוד בת מלך פנימה
ש: איני מבין, האם כבוד בת מלך פנימה זה לא עלבון לאישה?
ת: עצם הרעיון לרצות להבין במסרון את הנושא העמוק של תפקיד האישה בעולם הוא עלבון לאישה (ואפשר לעיין בספרו של הרב, בת מלך – מ"צ).
 אינטרנט
ש: איזו חסימת אינטרנט יותר טובה, רימון או מורשה ?
ת: גם שם זה לא חסום לגמרי, גם ברמה הכי גבוהה, ונראה שאתרוג היא החסימה הכי טובה.
אמירה לגוי
ש: זה נכון שאם אני צריך משהו בשבת, מותר לבקש מגוי לעשות עבורי?
ת: ודאי לא.  אמירה לנכרי אסורה מלבד מקרים יוצאי דופן.  אם יש חושך, אסור, אלא אם כן יש ילד קטן בחרדה.  אם אין חימום, אסור, אלא אם כן יש ילד קטן או חולה או זקן או סבל רב.  לחמם מאכלים, אסור (עיין פירושו של הרב על קצשו"ע פ כז – מ"צ).
פגישה אחרי אירוסין
ש: אנו לא נפגשים בין אירוסין לנישואין כפי שראינו בפוסקים.  אבל האם מותר לטלפן ולהתכתב?
ת: כן.  זה בגלל הסתכלות.  אך בכתיבה וטלפון אין הסתכלות.
יראת ד'
ש: איך מסילת ישרים אומר שיראה היא חכמה הרי זה רגש?
ת: שאלה עמוקה לא למסרון.  שאל רב בעל פה (או בפירושו של הרב על מסילת ישרים – מ"צ).
ברכות האירוסין על ידי החתן
ש: אני מתחתן ואצלנו בקוצ'ין היה נהוג שהחתן מברך ברכות האירוסין.  זה בסדר?
ת: ודאי.  זו שיטת הרמב"ם אישות ג כג, כי זו ברכת המצוות, דלא כרא"ש כתובות סי' יב שזו ברכת השבח.  ועיין עוד שו"ת הר צבי יו"ד א.
מחשבה חיובית
ש: האם יש מקור לכך שמחשבה חיובית יוצרת מציאות?
ת: אין מקור קדום, אלא אם כן הכוונה לתופעה פסיכולוגית.  את אשר יגורתי ויאתייני.
בזיון ת"ח
ש: אם אני שומע שת"ח ביזה מו"ר שהוא ת"ח, האם להגיב?
ת: לברוח ממחלוקת (עיין אמרות טהורות להג"ר יהושע צבי מיכל שפירא – מ"צ).
טוקבקים
ש: האם מותר לקרוא טוקבקים?
ת: ודאי לא.  הם מלאים לשון הרע, שקרים, ליצנות, עלבון אנשים, בזיון תלמידי חכמים, כל העבירות שבדיבור, גרועים מכל הגרוע שבעיתונים.  לא לקרוא ולא להגיב.

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳