שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה

מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א

 
 


נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רסה – יט אייר תשע"ה

וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net
מפלגת יחד
ש: האם צדקנו בכך שתמכנו במפלגת יחד?
ת: כן.  כי חיפשנו את הטוב ברובו והרע במעוטו. אבל הקב"ה החליט שכרגע אין זה כרצונו מסיבות שונות.  והחליט להרחיקנו מן הפורפירא (אורות יד) לעת עתה.  אונס שיש בו רצון פנימי.  חסד עשה לנו רבונו של עולם.

ברוך גולדשטיין
ש: האם ברוך גולדשטיין היה צדיק וגיבור ויש להעריצו?
ת: כללית הוא היה צדיק מסור לעם ישראל, אך במעשהו בסוף ימיו שהרג ערבים הוא טעה טעות גדולה (ועיין מאמרו של הרב בעניין "על אמונה ועל נקמה" בספרון אדמתו עמו סי' כח – מ"צ).

נחמה ליבוביץ'
ש: כדאי ללמוד נחמה ליבוביץ'?  הדברים שהיא כותבת הם טובים?

ת: כמעט כולם.
אורך חצאית
ש: אם יש גרביים מה האורך המזערי של חצאית?
ת: 10 ס"מ תחת הברך (עי' ספרו של הרב גן נעול – מ"צ).

סמים מידי פעם
ש: אפשר מידי פעם לעשן קצת סמים כמו גראס?
ת: חלילה!!!  אפילו פעם אחת! (שו"ת אגרות משה יו"ד ג לה.  ופעם נכנס יהודי שומר תורה ומצוות לתוך בית-המדרש לדבר עם הגר"מ פיינשטיין והתחיל לספר על אודות בנו השוהה בבית האסורים כי נתפס ע"י הממשלה על סחר בסמים, ורצה האב שהגרמ"פ יכתוב מכתב להמליץ עליו לפני השופט שירחם עליו.  פנה אליו הגרמ"פ ואמר בתקיפות: "בנך עושה אנשים חולים ומזיק להם, תן לו לשבת בבית האסורים"!  ואף שהאב השתדל שוב ושוב, לא רצה הגרמ"פ בשום פנים ואופן לחתום על מכתב שכזה, והוסיף שמעשיו הם נגד חוקי המדינה, ואינם הפקר. רשומי אהרן כב – מ"צ).

שמירה בשבת על שר מחלל שבת
ש: מותר לשמור בשבת על שר שמחלל שבת?
ת: כן.  זו עבירה חמורה שהוא מחלל שבת, ובכל זאת אנו חייבים לשמור על חייו (עי' תשובת הרב על אבטחת נוער בפולין בשבת בפסקי שלמה ח"א ערך שבת – מלאכות – מ"צ).

ילדי רבנו הרב צבי יהודה
ש: איך זה שלרבנו הרב צבי יהודה לא היו ילדים?
ת: איננו יודעים סודות הבורא, אבל על אור החיים הקדוש שלא היו לו ילדים, אמרו שלכן הוא השקיע את כל סגולת ההולדה שלו בפירושו, וכן לרבי מאיר שפירא מלובלין לא היו ילדים ולכן יש לו שני תלמידים, הישיבה שלו ותלמידי הדף היומי.  כך לרבנו הרב צבי יהודה היו שני תלמידים: הישיבה וכלל ישראל (ואכן אפשר להסביר כן על הרבי מליובאוויטש שגם לא היו לו ילדים – מ"צ).

כלים מחימר
ש: האם עליי להטביל כלים מחימר שהכנתי?
ת: לא.  א. כלי שהכין יהודי לא צריך טבילה.  ב. אפילו כלי חימר של גוי אינו צריך טבילה.

טהרת הברית
ש: התחלתי להיכשל בחטא הברית.  איך אני יכול להפסיק?
ת: להילחם בכל תוקף.  לקרוא מסילת ישרים.

עלוני שבת
ש: האם מותר לקרוא עלוני שבת בזמן תפילה?
ת: ודאי לא.
ש: אז מדוע מחלקים אותם?
ת: בוודאי הכי טוב הוא לחלק אחר כך.  אך לפעמים זה מציל מדיבורים בתפילה שהם יותר חמורים.

היתר מכירה
ש: האם אפשר לסמוך על היתר המכירה?
ת: כן.  אם הרבנות הראשית התירה, בודאי אפשר לסמוך.  יתר על כן היתר המכירה אינו חדש אלא משנת תרמ"ט, כלומר גדולי עולם כבר פסקו היתר מכירה ל-18 שמיטות.  אגב, מי שקונה מערבים, באמת קונה מיהודים, שהרי אדמות הערבים הם על פי האמת אדמות יהודים שנגזלו מהם, אלא אם כן יהודים מכרו להם. וגם אם מלך ירדן חילק להם, יש לשאול כיצד פתאום אדמות ארץ ישראל שייכות למלך ירדן?! (וע' ספרו של הרב על שמיטה 'יודעי צדק' – מ"צ).

משחה בשבת
ש: אם כואב לי, אני יכול לשים וזלין בשבת?
ת: כן, וטוב שיהיה נוזלי (פסקי שלמה ח"א ערך שבת - מלאכות – מ"צ).

שנים מקרא
ש: מה עדיף, ללמוד תורה או שניים מקרא ואחד תרגום?
ת: שמו"ת זו חובה.  שו"ע או"ח רפה א.

שידוך בעייתי
ש: אני נפגש עם בחורה צדיקה נפלאה שלא ראיתי כמוה, אבל היא בעלת תשובה ועברה כלל לא היה טהור?
ת: כיוון שעשתה תשובה, כל חטאיה נמחקו.  "בעל תשובה... אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם.  ולא עוד אלא ששכרו הרבה...".  רמב"ם הלכות תשובה ז ד.  ויהושע בן נון התחתן עם רחב.

כיסוי ראש חלקי
ש: אם אישה מכסה רק חצי ראש, היא מקיימת הלכות צניעות?
ת: מקיימת חלקית.  מותר להוציא שתי אצבעות (שו"ת אגרות משה אה"ע נח – מ"צ).
 
ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index


אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳