חודש תמוז - מזל סרטן

חודש תמוז הוא החודש העשירי מראש השנה המתחילה בתשרי על פי הלוח העברי, והחודש הרביעי בשנה המקראית, המתחילה בחודש ניסן.

חודש יוני על פי כללי הלוח העברי נקרא חודש חסר וזאת מאחר, שהוא מונה 29 יום. ראש חודש תמוז יוצא למעשה במשך יומיים, ביום ל' בסיוון ולמחרתו, ביום א בתמוז.

מקור השם תמוז?
במקורו תמוז הוא שמו של אחד משנים עשר חודשי השנה בלוח המסופוטמי , על שמו של אל בבלי קדום אל השמש הנקרא "תמוז", אם נחשוב שוב על השם "תמוז" לחודש עברי מהר מאוד נבין שיש איזה שהיא בעיה,  מדוע יקרא חודש עברי על שמו של אל בבלי?
לעתים המציאות הנחשפת בעיני האדם הינה שלילית, חודש עברי נקרא על שם אליל בבלי, ישר רואים את השלילי בכך, האדם רואה בראש ובראשונה את החיצוניות, שבדבר אך אם נביט ונבחן את פנימיות הדברים נבחין מיד בכך, שלעיתים על מנת להגיע לאור הגנוז יש לעבור דרך תקופת אפילה, כמו כל מציאות המתרחשת בעולם הגשמי הנובעת משורשה הרוחני המהות הפנימית, אותו אל השמש, שעליו נקרא חודש תמוז ומייצג את השמש בחיצוניות בפנימיות למעשה משתלשלת השמש הגשמית להתגלות להארה האלוקית העליונה המשולה לשמש.

למעשה באמצעות בחירת שם פולחני לחודש בחיצוניותו ניתן לראות שבפנימיותו, הוא מלמד על הגילוי האלוקי הנעלה ביותר "שמש ה' ", תכונתה הבולטת של השמש היא גודלה ועוצמתה, שאינה משתנת ולהשוות זאת למדרגה האלוקית הנעלה, שאיננה משתנה, בחודש תמוז מאיר שם ה', שמעל הטבע בעוצמה רבה יותר מאשר בשאר חודשי השנה ומכך למעשה נובע בעולם הגשמי החום הרב המאפיין את חודש תמוז.
חודש של פנימיות
בחודש תמוז ניתנת לנו לעם ישראל האפשרות האדירה לראות את הפנימיות, שבכל מצב ולהבין למעשה, שדברים שלילים הם לא תמיד כפי שהם, באמצעות כך, שאנו נאפשר להארה האלוקית להיכנס לחיינו אותם דברים שלילים יהפכו לחיובים ונבין, שכל מה שקורה הכל לטובה.
כמו השם הפולחני תמוז המגיע מהגולה, אם נוסיף את האות א' "אלופות העולם", שהוא לא אחר מהקדוש ברוך הוא נקבל את המילה גאולה, דווקא בחודש תמוז בו יוצאת החמה מנרתיקה ובו מצאו עובדי האלילים פורקן לתסכולם, בחודש זה משכיל עם ישראל להתמודד עם החורבן.
התמודדות מתוך ההבנה,שדווקא מתוך רע צומח טוב, מתוך בכי צומחת הישועה, כמו שבליווי בכייה של רחל אימנו הממאנת להינחם בבניה ע"פ ספר ירמיה, צומח משיח מזרע בית דויד.

במהלך חודש תמוז מתחילה תקופת בין המצרים, תקופה של שלושה שבועות בהם נוהגים מנהגי אבלות, זכר לחורבן בית המקדש והאסונות הלאומיים שנלוו לו. על מה נחרב בית המקדש? על שנאת חינם "מפני שנאת חינם שבלבם זה את זה חשדו את מי שנוהג שלא כדעתם ביראת ה', שהוא צדוקי ואפיקורס ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד, שחרב הבית ".
והתיקון לחורבן המקדש הוא על ידי אהבת חינם, סובלנות וסבלנות אהבה והבנה יסייעו בעדינו להפיץ את אור התורה וערכיה לכל עם ישראל, רק באמצעות אהבת חינם תבוא הגאולה  והתיקון מימי בין המצרים.
אסטרולוגיה - השקפת התורה - מזל סרטן

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳