שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א
 
נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רסט
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net
 
רבנו הרב צבי יהודה והנזיר על הר הבית
ש: הלא הרב צבי יהודה והרב דוד כהן הנזיר נכנסו להר הבית ביום שיחרורו?
ת: רבנו הרב צבי יהודה סיפר באירוע פומבי, מסבית ליל יום ירושלים בישיבת מרכז הרב בשנת תשל"ג, שהוא הוטעה באותו זמן, ונאמר לו רק שהוא מוסע לכותל המערבי, והוא לא העלה על דעתו שיביאוהו דרך שער האריות ומשם דרך הר הבית לכותל.  וגם הנזיר אמר שהופתע כאשר גילה באיזה דרך הוליכו אותו (תזכיר של הרב זלמן קורן על פי בקשת הרבנים הראשיים בעניין עמדת הרבנות הראשית לדורותיה בשאלת הר הבית – מ"צ).

אחריות
ש: איך מרגילים ילד לאחריות?
ת: בהדרגה.  מטילים עליו אחריות מן הקל אל הכבד.

ברכת המזון
ש: האם עדיף לוותר על ברכת המזון כדי שלא להפסיד שיעור תורה?
ת: בודאי שלא.  יש לברך ברכת המזון.  הרי תורה לומדים לא מתוך סקרנות אינטלקטואלית אלא כדי לקיים, ובתורה כתוב לברך ברכת המזון.
 
חב"ד
ש: אני לומדת בבית-ספר חב"ד מה שגורם לי לזלזל יותר ויותר בחב"ד, כאשר אני שומעת שהרבי הוא המשיח, שיש להתפלל אליו כי הוא הצינור וממנו יעבור לד', שהוא לא נפטר אלא מסתתר.  וכן גם מרגישות התלמידות האחרות.  אין לי מה לשאול שם, יאמרו לי שאני טועה וכו'.  מה לעשות?
ת: להתעלם מכל אלה ולראות את הדברים הטובים הרבים שיש שם.
 
כסף נוצרי
ש: אני חייל ובטעות קיבלתי 1000₪ כסף נוצרי.  אם אתרום אותו לארגון שלוחם נגד המסיון, זה יהיה תיקון?
ת: כן.  יישר כוחך.
 
שנת מיתה
ש: מי שרשם שנת מיתה במקום שנת שמיטה, האם צריך לחשוש?
ת: לא.
 
הג"ר הרצוג והר הבית
ש: האם ידועה דעתו של הג"ר הרצוג על עלייה להר הבית?
ת: בזמן מלחמת השחרור, האלוף דוד שאלתיאל, מפקד כוחות ההגנה באזור העיר העתיקה, התייעץ על כך עם הג"ר הרצוג.  והרב הורה לו, שכוחות ההגנה יכנסו להר הבית, יוציאו ממנו את כוחות האויב, אחר כך יעזבו את המתחם בדרך הקצרה ביותר, ויסגרו את השטח מבחוץ בפני כל אדם (מפי האלוף דוד שאלתיאל.  תזכיר של הרב זלמן קורן על פי בקשת הרבנים הראשיים בעניין עמדת הרבנות הראשית לדורותיה בשאלת הר הבית – מ"צ).
 
ברכת אורח
ש: האם בישיבה יש לומר את ברכת האורח בברכת המזון?
ת: כל ראש ישיבה יחליט עבור ישיבתו.  בישיבתנו לא אומרים כי רבנו הרב צבי יהודה לימד שתלמיד ישיבה אינו אורח אלא בן בית (וכן הגר"ע יוסף הורה, שבחורי ישיבה מן הדין אינם חייבים בברכת האורח, וטוב שיוסיפו בברכת המזון "הרחמן הוא יברך את בעלי הסעודה הזו".  וכן הדין לגבי אברכים שאוכלים בכולל על חשבון הכולל.  שלחן יוסף עמ' כה – מ"צ).  
 
תלמוד או גמרא
ש: מה השם האמיתי – תלמוד או גמרא?
ת: תלמוד, כמו תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, תלמוד תורתך.  גמרא זה ביטוי בגלל כפיית הצנזורה.
 
הדלקת אור בשבת
ש: אם חייבים להדליק אור לחולה בשבת, מה עדיף, גרמא או אמירה לנכרי?
ת: גרמא (ויש להזכיר שפעם אחת כשהיה הגרי"ד, בנו של הגר"מ, ילד, ביקר אצל זקנו הגר"ח בבריסק, והיה לו חולי בגרונו,  ובליל שבת הזמינו רופא נכרי לביתו של הגר"ח לראות במצבו,  וכשפתח הילד את פיו והסתכל הרופא בפנים, שאל הגר"ח לרופא אם הוא צריך ליותר אור בכדי שיוכל לראות טוב יותר. השיבו הרופא: זה רעיון לא רע.  ותיכף ציווה הגר"ח לאבי הילד הגר"מ שיגדיל הלהב של הלאמפ [מנורה] שהיה דולק בחדר ההוא, וכשהתחיל הגר"מ להסס ולומר כי הלא שבת היום, והרופא לא אמר בהחלט שצריך להגדלת הלהב, פנה הגר"ח כלפי הדיין הג"ר שמחה זעליג זצ"ל שג"כ היה נוכח אז, ואמר לו  "ער איז איין עם הארץ" (=הוא עם-הארץ), תגדיל אתה את הלהב, וכך עשה הגרש"ז תיכף ומיד כאשר צווה, מבלי להסס מאומה.  הליכות הגר"ח עמ' מו.  הרב [באנגלית] מהרב אהרן רקפת ח"א עמ' 277 – מ"צ).
 
כיבוד אב וטיפול רפואי
ש: אבי מסרב ללכת לרופא בעניין חשוב ואני דואגת לו.  מה לעשות?
ת: למצוא מישהו שישכנע אותו או להפעיל עליו לחץ.  כמו מטחינו ברחיים בקידושין לא א-ב.
 
ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net/index

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳