שיר לשבת ~ אקאפלה ~ "שירת מלאכים" ♫

היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני - מדרש רבה שיר השירים (ח, יא)
כך אף על פי שישראל עסוקין במלאכתן כל ששת ימים וביום השבת משכימים ובאים לבית הכנסת וקורין קריאת שמע, ועוברין לפני התיבה וקורין בתורה ומפטירין בנביא, והקב"ה אומר להם: בני, הגביהו קולכם כדי שישמעו חברים שעל גבכם, ואין חברים אלא מלאכי השרת, ותנו דעתכם שלא תשנאו זה את זה, ולא תקנאו זה את זה, ולא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו זה לזה, שלא יאמרו מלאכי השרת לפני ריבונו של עולם !תורה שנתת להם לישראל, אינן עוסקין בה והרי איבה וקנאה ושנאה ותחרות ביניהם, ואתם מקיימים אותה בשלום!
אבישי רוזן שר אקאפלה - "שירת מלאכים"
שירו של שמואל יונה שהתפרסם בביצועו של חיים ישראל.


מילים ולחן: שמואל יונה
מלאכים הקדושים העומדים במרומים 
אחוד חידה ואין פותר. 
ה' ברחמיו נתן לי בית וגם לחם, 
אך מדוע לביתו הוא לא חוזר? 

מלאכים הקדושים העומדים במרומים 
אחוד חידה בלב כואב. 
ה' ברחמיו האיר לי שמש שצוחקת, 
אך מדוע בצער הוא יושב? 

מלאכים הקדושים, אנא בקשו מאלוקים, 
לשוב הביתה לפתוח דלת. 
העומדים במרומים, 
לא, אל תפסיקו תחנונים- 
אין לנו אב אחר! 

מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים 
ישראל עייף מלכת. 
העומדים במרומים, 
אנא אימרו לאלוקים- 
אין לו בן אחר! 

מלאכים הקדושים העומדים במרומים, 
על חלום אחד לא אוותר. 
ה' הבטיח עוד לרקום שלום בחוט של תכלת 
אנא גלו לי, מתי הוא שוב חוזר? 

מלאכים הקדושים, אנא בקשו מאלוקים, 
לשוב הביתה לפתוח דלת. 
העומדים במרומים, 
לא, אל תפסיקו תחנונים - 
אין לנו אב אחר! 

מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים 
ישראל עייף מלכת. 
העומדים במרומים, 
אנא אימרו לאלוקים - 
אין לו בן אחר!

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳