שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א

נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רעו
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

מלחמה על יהודה ושומרון
ש: כאשר רבנו הרב צבי יהודה אמר "על יהודה ושומרון תהיה מלחמה", לאיזה סוג מלחמה התכוון?
ת: הוא בעצמו הסביר במכתב לשר הביטחון ולרמטכ"ל, ובשיעור (מוקלט) לתלמידים: חינוך. אגב, מי שאינו מבין שכל מה שאנו עושים, אנו עושים עם עמנו, לא הבין מאומה בדברי רבנו, רק נתפס לסיסמאות, ד' ירחם עליו.

רצועות תפילין פסולות
ש: זה נכון שיש עתה רצועות תפילין פסולות?
ת: כן. במקום צבע שחור יש סרט פלסטי מודבק. מי שקנה משנת תשע"ד ישים במים 5 דקות ויראה אם זה נפרד.

ספר בדברים בתקופת הקיץ
ש: יש סיבה מיוחדת שקוראים את ספר בדברים דווקא בקיץ?
ת: הרבי מסטמאר אמר שמן השמים זימנו שיקראו בחומש דברים בקיץ שעם בני ישראל יוצאים לנופש, ואם יצטרכו ליקח עמהם ספרי מוסר והתעוררות יקשה עליהם הדבר.  לכך נתן לנו ללמוד ספר דברים דווקא בקיץ, שבספר זה כלול הכל, וממילא לא יצטרכו לטרוח לקחת רק חומש דברים...

שידוך ומקובל
ש: אני יוצא עם בחורה לשידוך. אמא שלה הלכה למקובל שאמר שאיננו מתאימים מבחינת השמות שלנו.  הוא לא ראה אותנו.  מה לעשות?
ת: לא להתחשב בזה כלל. זה  שום דבר (הגר"ע יוסף אמר שכל זה הבל, שהרי אם תבדוק גם אברהם ושרה לא מתאימים בשמות.  שו"ת מעין אומר יב לד – מ"צ).

עוגיות אוריאו
ש: האם עוגיות Oreo הן חלביות?
ת: יש חלביות ויש סתמיות. וגם על הסתמיות יש שאלה כי זה אותו מסלול.  אך יתכן שזה ביטול בשישים ונ"ט בר נ"ט.  שאל ישירות את המשגיח.

אבן תקומה
ש: בספרו נר באישון לילה ערך אבן תקומה עמ' 30, הרב ציטט את דברי הגרש"ז אוירבך שהרמב"ם אינו מזכיר אבן תקומה. אך הוא כן מזכיר אותה בהלכות שבת יט יד?
ת: הוא מזכיר בעניין טלטול בשבת אך לא בהלכות רפואה שלו.

רוח הקודש של תנאים
ש: תנאים אומרים דבריהם במסורת או ברוח הקודש?
ת: יש ויש.
ש: או בסברא?
ת: רוח הקודש שמתגלה דרך סברא.  בבא בתרא יב.

ארמית בשירותים
ש: מותר ללמוד ארמית בשירותים?
ת: בתנאי שלא נזכרים בדברי תורה.

פרנסה ולימוד תורה
ש: נפסק שעבור מצווה אין אדם חייב להוציא יותר מחומש, שו"ע או"ח תרנו, אז איך הלל הזקן הוציא מחצית פרנסתו ללימוד תורה, יומא כ א?
ת: אינו חייב, אבל יכול, במיוחד בשביל לימוד תורה, שהיא חיינו ואורך ימינו (וכן בחפץ חיים ליקוטי הלכות יומא – מ"צ).

צפרניים מלאכותיות בנטילת ידיים
ש: האם צפרניים מלאכותיות חוצצות בנטילת ידיים?
ת: לא.  מיעוט ואינו מקפיד.  שו"ע או"ח קסא ב.  וזה קבוע יותר מלכה.

צער בעלי חיים בדגים
ש: האם יש איסור צער בעלי חיים בדגים?
ת: כן.  שו"ת משנה הלכות (ו רטז – מ"צ).

התגברות על צרות
ש: נשבר לי חפץ יקר, כיצד להתגבר על הצער?
ת: לדעת שזה במקום מוות או מחלה.  פסחים קיח א.  ועיין פלא יועץ ערך פדות (הודו לד' כי טוב, שגובה חובתו של אדם בטובתו.  עשיר – בשורו, עני - בשיו, אלמנה – בתרנגולתה".  פסחים שם – מ"צ).

התאבדות
ש: יש לי חבר שרומז מידי פעם על התאבדות.  מה לעשות?
ת: להפנותו לער"ן.  טל' 1201.

מכשיר לייבוש ידיים
ש: אפשר לפני הארוחה לנגב ידיים במכשיר חשמלי לייבוש ידיים שמפיץ אוויר חם ולברך לפני הייבוש?
ת: כן, כמו שאפשר לפני ייבוש בשמש אם שפך הרבה מים.  פמ"ג (מ"ז סי' יג. וכן נפסק בשו"ת רבבות אפרים ב סח סעי' ד.  וכן בשערים מצויינים בהלכה קונ"א סי' מ אות ה – מ"צ).

ר"י אבן מיגאש
ש: מה הפירוש מיגאש?
ת: לא ידוע.  אולי מהיוונית ""Μέγας שמובנו: גדול.

מכונת כביסה בתוך שבת
ש: מותר להפעיל ביום ששי מכונת כביסה שתמשיך בתוך השבת?
ת: לספרדים מותר.  שו"ת יחו"ד ושו"ת יבי"א.  לאשכנזים אסור כי המכונה משמיעה קול.  אך אם זה לצורך כגון חייל מותר (שו"ת יחוה דעת ג יח.  שו"ת יביע אומר ג יז – מ"צ).

הומור
ש: א. האם לקב"ה יש הומור?  ב. מותר לנו לצחוק על דברים מסויימים בלי כוונה רעה?
ת: א. אין משמעות לשאלה, זו הסתכלות אנושית על ריבונו של עולם, חלילה.  ב. מותר בהגבלת איכות וכמות.  ס' צדקת הצדיק.  איכות: מותר לצחוק רק על דברים רעים, כגון עבודה זרה או פריצות.  מגילה סוף פ"ג.  וגם זאת בכמות מזערית, אך רוב רובו של הזמן יש להיות רציני.

סניף מסעדה כשר
ש: מותר לאכול במסעדה עם תעודת הכשר כאשר שאר הסניפים של אותה רשת אינם כשרים?
ת: כן.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳