שאלות ותשובות - הרב שלמה אבינר

פסקי שלמה
מראש ישיבת עטרת ירושלים
הרב שלמה אבינר שליט"א
נערך ע"י הרב מרדכי ציון - דף רעז
וידאו בלוג: www.maale.org.il ***** שיעורי הרב: http://shlomo-aviner.net

קללה
ש: האם מותר לקלל יהודי כופר שמזלזל ברבנים?
ת: לא.  אלא להתפלל שיעשה תשובה.  מסילת ישרים סוף פרק יט.

תעודת כשרות
ש: פשוט לי שאין לקנות במקום שיש בו רק כשרות בד"ץ בלי רבנות.  אבל דיעבד אם כבר קניתי, אם אני בטוח שזה כשר, מותר לי לאכול?
ת: כן.

חרוב כל 70 שנה
ש: מסופר בתענית כג א שעץ חרוב נותן פרי רק אחרי 70 שנה.  אך לא כן במציאות שלנו?
ת: נכון.  ד"ר יהודה פליקס בספר הצומח והחי במשנה מסביר שמדובר בעץ בודד נקבה בלי עץ אחר בסביבה שלכן אינו פורה, אלא יכול לקרות כל שבעים שנה בערך שינוי גנטי שבעקבותיו יפרה את עצמו.

ברכות אישה וצניעות
ש: האם אני יכולה לברך מול אישה לא לבושה צנוע?
ת: כן.  שו"ע או"ח עה מ"ב סק"ח.

חיובים בכתובה
ש: למה מחתימים איש על כתובה ולא אישה?  אין לה חובות?
ת: יש לה חובות אך היא יודעת זאת ומקיימת אותן בלי צורך בחתימה.

התנחלות
ש: האם יש מצווה מיוחדת לגור בהתנחלות?
ת: כן, כי הן מחזיקות את ארץ ישראל בידינו, שלא ייתפסו מקומות אלה על ידי גויים. "ברזל ונחושת מנעלך".  דברים לג כה.  "כנגד כל ישראל שהיו גיבוריהם יושבים בערי הספר ונועלים אותה שלא יוכלו האויבים להיכנס בה כאלו היא סגורה במנעולים ובריחים של ברזל ונחושת".  רש"י.

שיטת סילבה
ש: מומלץ להיעזר בשיטת סילבה לדמיון מודרך ושליטה שכלית?
ת: אין לה בסיס מדעי.  ג'יימס רנדי (עיין Silva Method בויקיפדיה – מ"צ).

יצר הרע
ש: יש עצה שד' יעזור לי להתגבר על היצר?
ת: אם יגעת הרבה בדבריהם, הקב"ה מסיר יצר הרע ממך.  מדרש רבה נשא (יד ד – מ"צ).

אלילות השילוש
ש: מה ההבדל בין אמונת השילוש הקדוש של הנוצרים לבין ישראל-אורייתא-וקוב"ה חד?
ת: א. אין מאמר כזה, אלא שיש שלוש דרגות מתקשרות זו בזו.  זוהר אמור ע"ג. ב. באשר לאמונת השילוש, היא שהבן הוא האב, והוא אל, כפי שהוחלט בקונסיליום של ניקאה לפני 1800 שנה ורצחו את הנוצרים שחשבו שהבן אינו בדיוק האב.

תפילה במטוס
ש: האם להתפלל במנין או ביחידות כדי לא להפריע לאנשים?
ת: אפשר במנין בתנאי שתואם עם מנהל השרות.
ש: אם אני מתפלל במושבי, האם אני חייב בטלית גדול כי קשה להתעטף.
ת: חייב, רק בזהירות שלא להעיף ציציות על נוסעים אחרים.
ש: אם אני מתפלל ביחידות, עדיף שמונה עשרה בישיבה או בעמידה?
ת: בעמידה, בשלושה תנאים: א. אם זה לא הורס את הריכוז.  ב. העיניים אינם מול מראה לא צנוע.  ג. לא נדלק השלט שיש לשבת ולחגור חגורת בטיחות.
ש: אם באמצע שמונה עשרה נדלק השלט שיש לחזור למקום לשבת, לעשות זאת?
ת: כן, זה חשש סכנה, והליכה לצורך בלי דיבור אינה הפסק (וכן כתב הג"ר יצחק זילברשטיין שאם אינו מציית יש חשש של מצוה הבאה בעבירה ולא יצא, וכן גורם זלזול בתורה וחילול השם.  חוברת הלכתית של אל-על: לעולם יצא אדם בכי טוב – מ"צ).

כעס
ש: האם כעס הוא עבירה או סתם הנהגה?
ת: עבירה, אך יש לעשות תשובה.  עיין מסילת ישרים פרק יא.

שמירת הלשון
ש: כשאני מדבר עם אנשים אני נכשל בלשון הרע, מה לעשות?
ת: התפלל לפני כן לד' שיציל אותך.  זכור למרים (שמעתי על גאון וצדיק בדור שלפנינו, בעת שהיה צריך לדבר עם אנשים בענייני העולם, היה דרכו לבקש בחשאי מהשם יתברך שישמרהו מלשון הרע.  עיין זכור למרים פ' כו – מ"צ).

רצח רבין
ש: התווכחנו בין חברים אם היה מותר להרוג את רבין?
ת:  בעשרות הדברות: לא תרצח.  אמנם חכמים דנו אם ראוי לומר כל יום עשרת הדברות והסיקו שלא (ברכות יב א – מ"צ), אך במקרה שלכם זה יהיה רעיון טוב.

התנדבות לצבא
ש: אני פטור מצבא ולומד בישיבה, האם להתנדב?
ת: בוודאי.  מצווה שאי אפשר לעשות על ידי אחרים (מועד קטן ט א-ב – מ"צ).

נשים מברכות בחופה
ש: האם ללכת לחתונה בה נשים מברכות ז' ברכות תחת החופה?
ת: לא.  מחזק ידי עוברי עבירה.

סימן מן השמים
ש: עט נגמר לי באמצע מכתב, זה סימן מן השמים שיש להפסיק?
ת: לא.  לא מתנהגים על פי סימנים.  רמב"ם הלכות ע"ז שאין מנחשים (הל' ע"ז י ד.  ומעשה ברב  שלמה אבינר שערך חופ"ק ובאמצע כתיבת הכתובה נגמר לו העט. ביקש עט ואביו של החתן נתן לו עט וגם הוא נגמר.  אז אביה של הכלה נתן לו עט וגם הוא נגמר.  אנשים הסתכלו בדאגה.  אז אמר הרב: אם נגמרו שלושה עטים, זה סימן... שצריך לקחת עט רביעי – מ"צ).

שב"כ
ש: התקבלתי להכשרת רכזי שטח בשב"כ ויידרש ממני להפעיל מניפולציות ואף שקרים ותחבולות כדי לגייס משתפי פעולה.  אשתי חוששת שזה יקלקל את אישיותי.  מה לעשות?
ת: שב"כ זה מצווה, אך יש להיות ישר כלפי אנשים ישרים.

סייגים
ש: כתוב "ועשו סייג לתורה", אבל לפעמים אני מרגיש שיש יותר מדי סייגים?
ת: חז"ל שקלו באופן מדוייק מתי לגזור ומתי לא.  ומתוך אהבת ד', יש אהבת התורה וגם אהבת הסייגים.

נטיעה בשנת שמיטה
ש: יש לי שטח חקלאי קטן באיזור של ערבים.  כדי שלא יחטפו לי, מותר לי לטעת עץ אחד בשנת השמיטה?
ת: כן.  מדין כיבוש.

ספר תורה שנפל
ש: כאשר פתחנו את ארון הקודש נפל ספר תורה.  אז צמנו.  אך על מה עלינו לעשות תשובה?
ת: יש לסדר את ארון הקודש בצורה בטוחה כדי שספרי התורה לא יפלו.  כך כתב מרן
הרב קוק באגרות ("נפל ספר תורה אחד בעוונותינו הרבים מארון הקודש, בשעת
הוצאת או הכנסת ספר תורה, והתבוננתי שסיבת הדבר היה מפני שארון הקודש קטן
מהכיל, וספרי התורה עומדים צפופים.  על כן, צויתי שזאת תהיה עיקר התשובה,
להסיר הסיבה הגורמת המכשול, להתנדב לעשות ארון הקודש גדול ויפה לכבודה של
תורתנו הקדושה".  אגרות הראיה ח"א אגרת י.  וכדומה, פעם כשילדה בת ארבע
נפלה מחלון הבית וקרה נס והיו לה רק שברים קלים, והוריה שאלו את הגרש"ז
אוירבך  איזה "תיקון" הם צריכים לעשות בהתאם לחטא,  אמר להם: עשו סורגים
לחלונות!  ופעם נשפך משקה רותח על ילדה כשישבה על אביה והיא נזקקה לטיפול
בבית חולים בגלל כווייתה הקשה, והוריה שאלו את הגרש"ז על "תיקון" והוא
אמר: יש לקבל שלא לשתות משקה חם בשעה שהם מחזיקים בילדה!  ועלהו לא יבול
ג קסג-קסד – מ"צ).

חינוך באהבה
ש: אנחנו דוגלים בחינוך באהבה, אך לפעמים בדרך זו, הבנים יוצאים לתרבות רעה, אז מנין לנו שדרך זו נכונה?
ת: הדרך היא נכונה, אך גם דרך נכונה לא תמיד מצליחה.  כגון דוד המלך לגבי אדוניה ש"לא עצבו אביו מימיו" ובזה הוא צדק.  עיין ספר לאמונת עתנו במאמר הישר כדוד ובסיפור שם על רבי ישראל סלנטר (לאמונת עתנו עמ' לז.  "דומה הדבר למה שהיה רבנו מספר על ר' ישראל מסלנט זצ"ל שדגל בלימוד מקצועות חול, וכך גם חינך את בניו.  לאחר שאחד מבניו יצא לתרבות רעה, היו שהעירו לו על דרכו החינוכית שנכשלה, אך הוא השיב: אמנם עם אותו הבן לא הצלחתי, אולם אין הדבר מלמד כלל על השיטה עצמה שהיא מוטעית".  שם עמ' רה – מ"צ).

ספר התניא
ש: מה מחדש ספר התניא?
ת: פסיכולוגיה אלוהית.
ש: מומלץ ללומדו?
ת: אחרי ספר נפש החיים שהוא יותר ברור.

ישוב הומוגני או עיר
ש: היכן עדיף לגור, ביישוב הומוגני או יחד עם כל עם ישראל?
ת: עדיף עם כל כלל ישראל, אבל ישוב קטן חייב להיות הומוגני כדי למנוע מחלוקת, אך גם הם הכרחיים כדי ליישב כל מקום בארץ.

צדקה של נער
ש: אני נער, מותר לי לתרום צדקה מהכסף שהוריי נותנים לי?
ת: בתאום איתם.

לשון הרע וחובת הציבור לדעת
ש: מה הגבול בין איסור לשון הרע לבין חובת הציבור לדעת?
ת: מותר להביע ביקורת על שיטות ודרכים ולא על אנשים.  חילוקי דעות - מותר, חילוקי לבבות - אסור.

תחנון ביום הולדת
ש: האם ביום הולדת לא צריך לומר תחנון?
ת: כן לומר.  זה יום של תשובה.

השם מתן
ש: הוריי נתנו לי את השם מתן.  אמרו לי שאסור כי הוא היה רשע?
ת: אכן היה מתן אחד כוהן הבעל.  מלכים ב יא יח.  אבל הוריך לא קראו אותך על שמו, אלא במובן של מתנה.  או על שם אבי שפטיה השר לצדקיהו שלא היה רשע.  ירמיה לח א.

לימוד תניא בשביל כסף
ש: יש תכנית שאם נבחנים על ספר התניא מקבלים כסף ביחס לציון.  מותר?
ת: בתנאי שהלימוד הוא גם לשמה ולא רק בשביל הכסף.

משחק כדור
ש: ללכת להסתכל על משחק כדור זה עבודה זרה?
ת: לא.  זה מושב ליצים.  ע"ז יח ב.

מתי קריעת ים סוף
ש: איפה כתוב בתורה שקריעת ים סוף הייתה בשביעי של פסח?
ת: לא כתוב בתורה אלא אצל חז"ל במכילתא מובא ברש"י שמות יד ה.

הסתר פנים
ש: יש בימינו הסתר פנים, אז איך מדברים על ניסים גלויים?
ת: לא ידוע איפה כתוב שיש הסתר פנים, ואיפה כתוב שיש ניסים גלויים.  זו שאלה עמוקה לסמ"ס, אנא שאל רב פנים בפנים.  יתכן שלשאול שאלות עמוקות כאלה במסרון זה בעצמו סוג של הסתר.

לאומיות
ש: יש ערך ללאומיות?
ת: כן.  אך לא לבדה.  עיין אורות התחיה יח שצריך דתיות-לאומיות-אנושיות.

דרשה בשבת בין מנחה למעריב
ש: בשו"ע ברמ"א כתוב לא לקבוע שיעור בשבת בין מנחה למעריב.  והרי עינינו רואות שיש?ת: מותר.  וזה תלוי בטעם.  עיין פס"ת (רצב אות ח – מ"צ).

ראה www.havabooks.co.il קרוב ל5000 שו"ת סמס של הרב
ראה [הרב] אבינרפדיה לשיעורי הרבhttp://shlomo-aviner.net/index

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳