ברכת המזון - ברכה והצלחה

ברכת המזון - סגולה לפרנסה ועושר
בכל פעם, שאנו רעבים אנו לא עומדים בפיתוי ומתפנים מכל עיסוקינו לאכול.
בעת האכילה אנו תמיד צריכים לזכור מי הביא לנו את המזון והשביע את הרעב, שגובר עלינו.

סגולה ומעלה היא לברך ברכת המזון לאחר, ששבענו בכוונה מתוך קריאה (ולא בעל פה) ובשמחה.
כל הזהיר בברכת המזון מזונותיו מצוין לו בכבוד כל ימי חייו.
כל המברך ברכת המזון בכוונה, בקול רם ובשמחה, יזכה לפרנסה ועושר, שנאמר ברכת השם היא תעשיר, ולא יוסיף עצב עימה.
ברכת המזון היא הברכה האחרונה הנאמרת על פי ההלכה, בסיום כל סעודה בה נאכל לחם בכמות של לפחות כזית.
ברכת המזון היא מצוות עשה מן התורה, הנלמדת מהפסוק "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה אשר נתן לך".
ביסוד ברכת המזון עומדת חובת האדם להודות לשם על המזון, שממנו הוא מתקיים, ולהכיר בכך שהמזון, הגוף והאדמה ניתנים מידי הבורא ובהשגחתו.
שלושה, שאכלו לחם יחד, חייבים לזמן, היינו להוסיף ברכת הקדמה לברכת המזון. כדי להרחיב במשמעות הזימון, צריך לבאר כי להתקבצות הרבים יש כוח גדול.

מה מברכים על כל מאכל ? התשובה בסרטון מערוץ יהדותון

נשים אינן מצטרפות לזימון, שאם היו שני גברים ואישה, אינה מצטרפת עמם ליצור חובת זימון והטעם לכך משום צניעות, שכן הזימון נוצר על ידי האכילה יחד בדיבוק חברים, שכוחה של הסעודה גדול לקרב רחוקים זה לזה, ואין ראוי שיהיה דיבוק חברים בין גברים לנשים. נשים מחויבות בברכת המזון מדאורייתא , וכל שאכלו פת שיעור 27 גרם ומעלה, מחויבות לברך ברכת במזון.
אף שנשים פטורות ממצוות תלמוד תורה ומלמול את בניהם, מכל מקום אין להן להשמיט ברית ותורה בנוסח ברכת המזון, אלא צריכות לברך בנוסח רגיל.
אישה ששכחה לומר "יעלה ויבוא" בברכת המזון בימים הטובים, דינה כדין האיש, שאינה חוזרת, מלבד בליל פסח, שצריכה לחזור לראש ברכת המזון.
את ברכת המזון יש לברך לפני הסרת המפה והלחם וכל מי שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולם.
ואין להסיר גם את המלח מעל השולחן עד לאחר ברכת במזון.
וטוב להסיר מעל השולחן את הצלחות והקערות, שיש בהם שיירי מזון, ויש הנוהגים על פי הסוד לרכז את העצמות והקליפות בצלחת אחת, ומשאירים אותה על השולחן עד אחר ברכת המזון.
ראוי לציין ולזכור, כי ברכת המזון היא הברכה היחידה, שחויבה מן התורה, שנאמר "ואכלת ושבעת וברכת".
אדם, שאכל ושבע חייב בברכת המזון מן התורה, לכן אם אינו זוכר אם ברך - חייב לחזור ולברך כי ספק דאורייתא לחומרא (ספק מן התורה מחמירים).
אך אם אכל ולא שבע חיוב ברכת המזון הוא מדרבנן ולכן אינו מברך, את ברכת המזון יש לברך לא יותר מ - 72 דקות לאחר האכילה.

עכשיו לאחר שהבנו, למה לפספס מצווה חשובה מעין כמוה ולהודות לה' בברכת המזון לאחר כל סעודה בשמחה ובכוונה ?!.

מה מברכים על כל מאכל
להורדה: "ברכת המזון" ו"ברכה אחרונה": http://www.yahaduton.com/birkatHamazo...

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳