צניעות זו מלכות !!

כוחה של צניעותהרב יוסף מוגרבי
מעשה שהתכנסו נגידי העיר לצורך איסוף תרומות לבניין בית חולים. כל עשיר תרם את חלקו, זה תרם חמש מיטות והלה תרם עשר מיטות וכן הלאה.
לפתע קם אחד הגבירים והכריז "אני תורם חמישים מיטות".  אסיפה זו התקיימה בבית המדרש והנה אותו עשיר אשר תרם חמישים מיטות שם לב לחבורת אנשים היושבים ועוסקים בתורה, פנה הגביר לאחד מהם ושאל בזלזול: "ואתה, מה אתה תורם עבור בית החולים?..." כששמע זאת מרן החפץ חיים אשר היה נוכח באותו מעמד כאב מאד את זלזול העשיר בלימוד התורה ואמר לו "דע לך, בלימוד התורה שלו הוא תורם שלא יצטרכו חמישים מיטות...!".
ואכן, ידוע ומוסכם כי גודל מעלת לימוד התורה עצום ובכוחו לבטל גזרות קשות מעם ישראל.
במקביל, לנו הנשים יש את אותו הכוח בצניעות שלנו כמו שאת כוח לימוד התורה קיבלו הגברים לנו ניתן כוח הצניעות.

על מה שאמר השל"ה הקדוש שבזכות שבני ישראל לומדים ויגעים בתורה - מהזיעה של העמל מכין הקב"ה להם טל תחיה לעולם הבא, כך אומר הרב גלינסקי שליט"א שהנשים מכינות את טל התחיה שלהן מהזיעה הנוטפת מבגדי הצניעות.
כמו כן, בדומה ללימוד התורה שמהווה "תרופה" כנגד היצר-לגברים, כך הצניעות משמשת "תרופה" בפני היצר הרע-לנשים.
לא סתם כתוב ש"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים ובזכות נשים צדקניות עתידין ישראל להיגאל" - אומנם המאמר הנ"ל של חז"ל נראה לנו כמחמאה ואכן כן, לנשים הממלאות את תפקידן במלואו אכן זאת מחמאה, אך יש לנו, בנות ישראל, להבין דבר פשוט: מאחר וחכמים תלו את הגאולה של עם ישראל כשיצאו ממצרים בזכות נשים צדקניות, ובזה גם אמרו לנו שכשם שהיה בכוחן שתהיה הגאולה בזכותן כך יש בכוחן להביא את הגאולה עכשיו. הרי שבזה מוטלת עלינו האחריות ובידינו תלוי סיום הגלות הארוכה ובידינו תלויה הגאולה המיוחלת שלה עם ישראל מצפים מעל 2000 שנה.
כאשר בת ישראל מקפידה על גדרי הצניעות והקדושה הרי שבזה היא נותנת קץ וסוף לגלותם של ישראל, ואם כן, מפתחות הגאולה נתונות בידינו.
בדורות הקודמים,כולם ידעו - אם יש צרות וגזרות על עם ישראל – תחילה יש לבדוק את הצניעות. כי הצניעות היא זאת שקובעת את נוכחות השכינה איתנו - "וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך" - כשיש חוסר צניעות - הקב"ה עוזב אותנו וכל שמירתן של ישראל תלויה כשיש השראת שכינה ואין לנו שומר גדול כמו בזמן שהשכינה מסוככת עלינו כאמא על בניה ומצילה מפני הפורענויות. וכמו כן כתוב "ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי" - רש"י פירש - אם אתם מובדלים מן העמים - אתם לי, אבל אם אתם כמוהם - אתם של הגויים. וידוע שההבדל הגדול שבולט בן ישראל לאומות העולם זה הצניעות.
אחרי מאה ועשרים יבואו לאישה ויגידו לה "את, הרגת ככה וככה אנשים. ואת, גרמת לתאונת דרכים ביום פלוני. ואת, גרמת לכך ולכך ולכך" ואז, תבוא האישה לפני רבונו של עולם ותגיד "אני??? שכל חיי לא פגעתי באיש, אלי מייחסים את העברות האלו?"... ואז יבואו ויראו לה שביום פלוני בשעה פלונית הלכה ברחוב והחטיאה את בחורי ישראל, וביום אלמוני דיברה בחוסר צניעות וכד', וכך יזכירו לה כל חטאיה בקדושה וצניעות שבעוונות אלו היא גרמה לאסונות רבים ועל כן תיתן כעת את הדין.
אם כן, עלינו בנות ישראל להבין שכששומעות אנו על אסונות בעם ישראל - חיילים שנספו ונהרגו ע"י מחבלים, תאונות דרכים, עניות, יתומים ואלמנות ועוד כהנה וכהנה רח"ל תכף ומיד על כל בת ישראל כשרה לבדוק את עצמה אם יש לה חלק בפורענות הזאת , אם חטאה או החטיאה, שהרי נאמר "חרב נוקמת נקם ברית" ואמרו רז"ל:
אין אנדרלמוסיה ופורענות באה לעולם אלא כשיש תערובת אנשים ונשים כלומר, פירצה בגדרי הצניעות.
יש לנו עוד לראות כמה חביבה וחשובה שמירת הקדושה כדי להגן על כלל ישראל - אומרים חז"ל "הים ראה וינוס" - מה ראה? ראה ארונו של יוסף שנאמר בו "וינוס ויצא החוצה", כלומר ראה הים את זכות עמידתו בניסיון של יוסף הצדיק (הניסיון שאשת פוטיפר ניסתה לפתותו לקיים עימה עבירה רח"ל) ובזה נקרע הים לבני ישראל. הרי עוד רמז שגאולתן של ישראל תלויה בעמידה איתנה ובשמירה קפדנית על גדרי הקדושה והצניעות ושרק בזכות ששמר יוסף על קדושתו זכו ישראל לקריעת ים סוף.
ועלינו לדעת...
אישה המוסרת נפשה לצניעות - עושה רעש ושמחה גדולה בשמים וככל שקשה קיום המצווה על האדם – כך גדול שכרו. ומה רב שכרה של אישה המייצגת עצמה כבנות ישראל הכשרות בנות שרה ורבקה רחל ולאה בגאווה ועוז ובאמיצות שלא סרה מדרך האמהות הקדושות. אישה צנועה עושה נחת רוח לפני ה' יתברך ומלאכי השרת באים לפניו ואומרים לו "ראה איזה בריה נפלאה יש לך בעולמך".
ולעומת זאת כמה אסונות ומחלות קשות מביאה אותה אישה ההולכת בפריצות ומחטיאה בחורי ישראל, גדול עוונה מנשוא ורב הוא עד מאד וגרועה היא יותר מן המחבלים כי המחבל הורג את הגוף, והיא הורגת את הנפש. כמה צער היא גורמת לה' יתברך וכמה מרחיקה את השכינה מהמחנה...
על כן, אחיות יקרות, התבוננה עמוקות, עליכן לזכור תמיד שעלינו מוטלת האחריות הכבידה הזו ואין נחת רוח גדולה לקב"ה יותר מזו שאנו מקיימות את רצונו והולכות ומתנהגות בצניעות.

ויהי רצון שנזכה כולנו לעשות רצוננו כרצונו ונזכה לשמח את בורא העולם ולהתחזק בצניעות ובקדושה ובכך נזכה לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.

תגובה 1:

אנונימי אמר/ה...

אליכם בנות ישראל, שכל גאולת ישראל תלויה בכם, כי בזכות נשים צנועות נגאלו ישראל ממצרים, ובזכות האמונה הפשוטה והצניעות שלכן ניגאל, הצניעות היא ללא ספק אחד מיסודות היהדות. הציווי שבתורה (ויקרא יט א) "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ" מפרש רש"י: "הוו פרושים מהעריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה"

אבל אותן בנות ישראל ההולכות עקב בצד גודל, נטויות גרון, מדיפות ריחות של בשמים לכל עבר, עם מלבושים של זנות וזימה, כדי למשוך עין בחורי ישראל , אוי לכם אהה עליכם כי בבוא האוייב תיתבזו ותושפלו עד עפר, עוד תהפכו לשפחות כי בנות זימה אתן, ואָסַפְתִּי אֶת כָּל הַגּוֹיִם אֶל יְרוּשָׁלַ‍ִם לַמִּלְחָמָה וְנִלְכְּדָה הָעִיר וְנָשַׁסּוּ הַבָּתִּים וְהַנָּשִׁים תשגלנה[תִּשָּׁכַבְנָה] כבר אי אפשר ללכת ברחוב, אין מקום איפה לשים את העיניים.

אתן-שהתלבשתם כדי למשוך תשומת לב ועיין – מבחורי ואבריכי ישראל, תאנסו בכוח ותהפכו לשפחות מין כבנות היזידים בעיראק הנאנסות, ואין מי שישמע צעקתכן ואין מי שיגן בעדכן,

הבהרה! אין אני מדבר על בנות שלא שומרות תורה ומצוות, מדבר אני אליכן בנות החרידות!!! בנות גאולה בירושלים, ובנות רבי עקיבא מבני ברק, וכו'
אתן -בנות חרדיות מבתים חרדים המדקדקים קלה כבחמורה וחלק מהבעלים שלכן אף יושבים ולומד בכולל,
אתן – ההולכות ברחוב כזונות חצופות, במלבושים נוראים המעוררים את קליפת בעל פעור,
אתן – ההולכות בחגורות המבליטות את מקום זימתכן, ובחולצות שלא מביישות את מיטב הגויות והזונות בפריז,
אתן – הההולכות בפאות נוכריות פרועות שיער כבחורות רווקות, כדי למשוך הבחורים ואבריכים לניאוף,
אתן – יבוא יומכן בקרוב ותושפלו עד עפר ממש, כבודכם יאנס אין מי שיגן בעדכן ובעד בניכם ובנותכים,
כי פגעתן בכבודי, אמר ד'. הפוסקים המתירים, לא העלו על דעתם את הפאות של היום, עם גוונים ותלתלים, עם גלישה והפרזה. את הפאות של היום, אף פוסק בעולם לא יתיר.
גם אתם בעליכם לא תנוקו ותמותו במלחמה הנוראה, שום מצווה ולימוד תורה לא יועיל להצילכם ולהגן בעדכם, כי בזמן שאתם יושבים ולומדים נשותכים יוצאות "בהסכמתיכם" ומחטיאות את בחורי ונערי ישראל בעבירות הכי חמורות ר"ל,
אוי לכן כי גרמתם קיטרוג גדול ונורא בשמיים, כי בנות ישמעאל היינו בנות השפחה, כן לבושות בצניעות כפי שצויתי אתכן בתורת ישראל, ואתם בני ישראל בני האהובה, בנות אימותינו שרה רבקה רחל ולאה לבושות לפי תורת הזנות והניאוף.

נשים רבות לבושות לא צנוע, טוענות שאין זה בשביל הרואים, אלא שכך הן מרגישות טוב בינן לבין עצמן.
אבל עליהן לעשות חשבון נפש אמת, האם גם כשהן קמות בבוקר הן "מיד" מתלבשות כך, או רק כשהן יוצאות החוצה. ואז היא חוטאת ומחטיאה את הרבים. זו גם עבירה בין אדם לד' וגם בין אדם לחבירו. כיצד תבקש סליחה מכל האנשים שהחטיאה?! אולי מאות אלפים! אדרבה חכמים אמרו שאשה צריכה להיות יפה בבית עבור בעלה, ומכוסה כאשר יוצאת החוצה. אשרי האשה הצנועה, ד' יברך אותה.

גם אתם מדריכים/ות רבנים אדמורי"ם ראב"ד דיינים פוסקים (על הלכות צניעות) מוצי"ם ומנהיגי הדור וכו' תיתנו את הדין בגדול על שתיקתכם, אע"פ שאתם יודעים שיש חיוב חמור להיות צנועה, ולא תנוקו כי קל קנא לא ינקה ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך ח"ו. "חוסר צניעות מביא פיגועים"

מה הוא בגד צנוע? א. שמכסה הכל. ב. שאינו צמוד. ג. שאינו קצר. ד. שאינו מושך עין בצורתו או בצבעו.
מה גורם לאשה יראת שמים, כולל רבניות, ללבוש בגדים לא צנועים?

מה גורם לאשה יראת שמים, כולל גם רבניות, ללבוש בגדים לא צנועים? להתיפות בפני הרואים? כמה סיבות, כמו שכתוב בספר גדר העולם של החפץ חיים ז"ל על צניעות: עצלות להתלבש כדין, ופיתוי היצר שמסית אותה ליפות עצמה. הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות הרוחני והגשמי ממחננו! פריצות המלבושים שורפת את קדושת הנשמה. רבותיי צריכים לשבת על הרצפה ולבכות, בנות יקרות, אחיות יקרות מה קורה לכן, מה אתן סמרטוטים? מה אתן זבל? איפה הכבוד שלכן, למה אתן משפילות עצמכן, למה אתן נותנות את הגוף שלכם, למה אתן מכשילות בחורים בהסתכלות אסורה.

אנחנו בדור האחרון שלפני הגאולה- ועכשיו המלחמה האחרונה היא המלחמה על קדושת ישראל. היצר הרע משתולל עכשיו, בהבינו שעוד רגע קרב סופו, והוא יודע "אלוקים של ישראל שונא זימה הוא" אז הוא מנסה להגיע לכל סוגי הציבור בישראל בואו נתחזק ונביא יחד את הגואל!!!

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳