פרשת ויצא | הרב יוסף מזרחי

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"
פרשת ויצא הינה הפרשה השביעית בספר בראשית.
הפרשה כתובה כולה ברצף אחד מראשיתה ועד סופה, ללא חלוקה כרונולוגית ברורה.
פרשת ויצא  עוסקת בנושא קורות יעקב בדרכו לחרן, בחייו של לבן הארמי ובעזיבתו אותו.
הפרשה מתארת את קורות יעקב מיום צאתו מארץ ישראל ועד שובו אליה.

בעצתה של אמו יוצא יעקב מבאר שבע לחרן למשפחת לבן, בדרכו עובר יעקב במקום בו עתיד להבנות בית המקדש, בהגיעו למקום מקצר הקדוש ברוך הוא את אורכו של היום על מנת, שיעקב ינום במקום הקדוש.
בשנתו חולם יעקב את החלום, שכולנו מכירים על "סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה", בחלומו רואה יעקב מלאכי אלוקים העולים ויורדים בסולם, שלפתע מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא ומרעיף על יעקב ברכות והבטחות "אני ה' אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה אתננה לזרעך".
יעקב, שנפעם מהחלום מקיץ משנתו ומבין, שזכה לישון במקום כל כך קדוש בו נגלה בפניו הקדוש ברוך הוא.
יעקב נוטל את האבן עליה ישן יוצק עליה שמן ומניחה כמצבה במקום, למקום קורא יעקב "בית אל", לכן השבת של פרשת ויצא הינה השבת בה חוגגים בבית אל את יום תקומתה.
יעקב נודר לזבוח לקדוש ברוך הוא כאשר ישוב בשלום לבית אביו כהבטחת הקדוש ברוך הוא.

יעקב מגיע לפאתי חרן לאחר 14 שנים בהם למד תורה בישיבת עבר, שם פוגש יעקב רועי צאן על עדריהם, יושבים מסביב לבאר מים.
יעקב שואל את רועי הצאן למוצאם וכאשר נאמר לו כי מחרן הם ממשיך יעקב לשאול לשלומו של דודו לבן.
הרועים נענים בחיוב לשאלתו של יעקב ומספרים כי שלומו של לבן טוב ומציינים בפני יעקב,  שביתו של לבן צריכה להגיע לשאוב מים מן הבאר.
יעקב מביע את פליאתו בפני רועה הצאן על עצם העובדה, שהם רובצים עם צאנם באמצע היום ואינם יוצאים איתם למרעה, הרועים מסבירים ליעקב, שהם ממתינים שיגיעו רועי צאן נוספים, שיסייעו להם לגולל אבן שנפלה על פי הבאר ומפריע להם להשקות את צאנם.
 צדיק בעיר, חלום יעקב, ברכת ה' ליעקב, שער השמיים - פרשת ויצא | הרב יוסף מזרחי
בזמן שיחתו של יעקב עם רועי הצאן מגיע רחל עם צאן אביה אל באר המים.
יעקב ממהר ובכוחות, שניתנו לו מעת הקדוש ברוך הוא מצליח לבדו לגולל את האבן מעל פי הבאר ולהשקות את צאן דודו.
כשנודע לרחל, כי יעקב בן דודתה רבקה ניצב בפנייה היא ממהרת לבשר לאביה על בואו.

לבן רץ לקבל את פני יעקב ומזמין אותו להתארח בביתו.
במשך חודש יושב יעקב בבית דודו לבן ורועה את צאנו, לבן מבקש לשלם ליעקב שכר בגין עבודתו, יעקב מסכים ומבקש מלבן , שעבור שכר של שבע שנים יאפשר לו לשאת לאישה את אחת מבנותיו ובוחר ברחל מבין השתיים.

יעקב ממלא את חלקו בעסקה וכעבור שבע שנים מבקש לשאת את רחל לאישה.
לבן עורך עבור יעקב חתונה חגיגית אך מצליח במרמה להשיא את יעקב לבת הבכורה לאה.
כשיעקב מגלה את הנעשה הוא דורש הסבר מלבן דודו.
לבן מנסה לצדק את מעשיו בטענה, שלא נהוג להשיא את הבת הצעירה לפני הבת הבכורה על פי מנהג המקום.
לבן מציע ליעקב עסקה חדשה בה יאלץ יעקב לעבוד עבורו עוד שבע שנים על מנת, שיזכה לשאת את רחל לאישה.
השם מבחין בצערה הכבד של לאה, שאינה זכתה להיות אשתו האהובה של יעקב ומפצה אותה בפרי בטן וזו יולדת ארבעה בנים: ראובן, שמעון לוי ויהודה.
בתם שבע השנים נושא יעקב לאישה את רחל וזו שלא מצליחה להרות מפנה את תסכולה לבעלה יעקב ומבקשת למסור לו את שפחתה, שתהרה עבורו ואולי בלידתה מציינת רחל תבוא עליה הברכה והיא תזכה לפרי בטן.
יעקב עושה כדברי אשתו אהובה רחל והכן בלהה שפחתה יולדת ליעקב שני בנים נוספים לבניו מאשתו הראשונה לאה, דן ונפתלי.
לאה, שפסקה בינתיים ללדת הולכת בדרכי אחותה רחל ומוסרת אף היא את שפחתה זילפה ליעקב, גם זילפה יולדת ליעקב שני בנים: גד ואשר.
לאה הכן נפקדת לאחר שפחתה ויולדת שני בנים נוספים ובת:יששכר , זבולון ודינה.

רחל, שרואה את הנעשה שבורה ומרבה בתפילה לקדוש ברוך הוא בבקשה לזכות בפרי בטן.
הקדוש ברוך הוא שומע לתפילותיה של רחל והיא זוכה ללדת ליעקב בעלה את יוסף.
לאחר לידת יוסף, שמלאו 14 שנים לשהותו של יעקב בחרן מחליט יעקב לשוב לבית אביו, לבן שנהנה עד כה מברכת השם בזמן נוכחותו של יעקב בביתו מבקש מיעקב להישאר אצלו זמן נוסף בתשלום.
יעקב נענה לבקשת לבן אך אינו מסכים לקבל תשלום על שהייתו ומסתפק בהסכם בו יעביר לידיו לבן את כל הכבשים והעיזים, שייוולדו מאותה עת שעל עורם נקודות או סמני טלאי חומים.
לבן ממלא את מבוקשו של יעקב ובברכת השם יעקב זוכה לעיזים וכבשים רבים לפי בקשתו והופך לעשיר גדול.
לאחר, שחולפות שש שנים נוספות שומע יעקב את בני לבן מתלחשים, כי כל עושרו של יעקב הגיע מאביהם ומבין כי קנאה שרויה בליבם, הוא קורא לשתי נשותיו לאה ורחל ומספר להם מה, שבליבו הוא מזכיר בפניהן את כל מעללי אביהן, ועוד חושף בפניהם את החלום בו התגלה לפניו מלאך האלוקים ומזרזו לחזור הביתה.
רחל ולאה עונות פה אחד ליעקב, כי הן מרגישות מרומות בבית אביהן ועליו לעשות כצו האלוקים ולחזור לביתו.
יעקב לוקח את נשותיו ילדיו וכל רכושו ויוצא בחשאי מחרן לבית אביו יצחק.
לאחר שלושה ימים שומע לבן על עזיבתו של יעקב ומחליט לאסוף את ילדיו ולרדוף אחרי יעקב.
באותו הלילה מתגלה אלוקים ללבן בחלום ומפציר בפניו בל יפגע ביעקב.
לאחר שבע ימים מצליח לבן להדביק את מחנה יעקב בהר הגלעד.
לבן פונה ליעקב בטענות קשות על בריחתו ומבלי לאפשר לו להיפרד מבנותיו ונכדיו.
פרט לכך מפציר לבן בפני יעקב כי פסליו נגנבו וידו כנראה בכך.
יעקב, שאינו יודע כי רחל היא זו, שהעלימה את הפסלים מבית אביה מציע ללבן לערוך חיפוש בכל אשר לו.
כאשר מגיע לבן לאוהל רחל הוא רואה אותה יושבת על כר הגמלים, רחל ממהרת להסביר לאביה שאיננה חשה בטוב וכי איננה יכולה לקום ממושבה.
כמובן, שהפסלים היו מתחת לכר הגמלים עליו ישבה רחל ולבן בתם החיפוש לא מצא דבר.
יעקב כועס מאוד ומפציר בפני לבן על חשדו ועל כל מעשי המרמה, שחווה במהלך השנים בהם התיישב בביתו.
לבן בסופו של דבר מציע ליעקב לכרות ברית, הם מקימים יחדיו גלעד מאבנים כאות לברית בניהם.
לבן שב לביתו ויעקב ממשיך לבית אביו, שבדרכו פוגש יעקב מלאכים שבאו ללוותו לארץ ישראל.
למקום המפגש הקדוש בין יעקב למלאכים בוחר יעקב לקרוא מחניים.

פרשת ויצא הינה פרשה מיוחדת מרתקת ומסורה ובה 148 פסוקים.
פרשת ויצא מלמדת אותנו, שקיימת עת לכל דבר ודבר הקיים בחיינו.
עת ללדת ועת למות, עת לאהוב ועת לשנוא, עת מלחמה ועת שלום...

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳