שאלות ותשובות - שירות צבאי לבנות ושירות לאומי

שירות צבאי לבנות ושירות לאומי
הרב שלמה אבינר
שירות צבאי לנשים
[רשם: הרב מרדכי ציון]

שאלה: למה יש איסור שירות צבאי לנשים?
תשובה: כמובן אין זה נושא חדש.  בצבא של משה רבנו לא היו נשים, ולא בצבא של יהושע בן נון, לא בצבא של יפתח ולא בצבא של גדעון, לא של שאול ולא של דוד, לא של יהודה מכבי ולא  של בר כוכבא.
חכמים מלמדים בתחילת מסכת קידושין: אשה, אין דרכה לכבוש.  אשה אינה בנויה על ידי רבונו של עולם לתפקידים צבאיים.  ואיש גם אינו בנוי לתפקידים של נשים.  ד' ברא איש וד' ברא אשה, והם שונים.  איש על מחנהו ואיש על דגלו.  לא ילבש איש שמלת אשה ולא תלבש אשה שמלת איש.  לא ימלא איש תפקיד אשה ולא תמלא אשה תפקיד איש.  כל אחד שמח בתפקידו ושניהם משלימים אחד את השני.
בעולם יודעים זאת.  כמה מדינות יש בעולם עם שירות צבאי חובה לנשים? – אפס.  כמה מדינות יש בעולם עם נשים קרביות? – אפס.  אין זה מתאים להן.  אין זה עלבון לאשה, כמו שאין זה עלבון לאיש שהוא אינו ממלא תפקיד של נשים.  אמרנו: איש על מחנהו ואיש על דגלו.
ובכלל, גברים ונשים יחד בצבא, אין זה צנוע.  יש דיונים על בית ספר נפרד, תנועת נוער נפרדת.  בצבא, כולם מבינים שהמצב יותר חמור לאין ערוך.  אולי יש אנשים לא מודעים מה זו תמימות משמרת הצניעות, לא מודעים להלכות צניעות, לא למדו גמרא, לא למדו רמב"ם, לא למדו שולחן ערוך, לא למדו קיצור שולחן ערוך סי' קנב.  לו למדו, היו מבינים שעצם מסגרת זו אינה צנועה.
לכן כל הרבנים – מלבד בודדיים – אוסרים.  וכן הרבנות הראשית, שהיא הפוסק בעניינים ממלכתיים ,אוסרת כל התפקידים וכל המסגרות.
אבל בת רוצה לתרום?  מעולה.  מצוה גדולה לתרום.  אך יש עוד אופנים לתרום: שירות לאומי.  כמובן גם שם יש מסגרות לא צנועות, ויש ללכת רק למקום בעל אישור נקודתי של רב או רבנית שהכל תקין.  לפני שאדם אוכל אינה מזון, הוא בודק על האריזה אםי ש הכשר של רב.  קל וחומר תפקיד שנה שלמה.  אבל על הצבא לנשים, יש חותמת של הרבנות הראשית: לא!
אז מי ימלא מקום הנשים בצבא? – יימצאו פתרונות.  לכל בעיה, יש פתרון.  יבואו חרדים...  כמובן לא בכח אלא ברצון, וכמותן עולה משנה לשנה. וכן חיילים שאינם מגוייסים, יכולים למלא תפקידם של נשים.
על כל פנים, לא מתאימים את האמת, את האידיאל ,למציאות, אלא מתאימים את המציאות לאידיאל.

ראה את הבלוג של הרב:
שירות לאומי או מדרשה

שאלה: בת שמתלבטת בין שירות לאומי לבין מדרשה, האם תוכל להחשיב שנת מדרשה כשירות לאומי?
תשובה: שניהם מאוד חשובים, אבל אינם חלופיים.  יש להם מטרות אחרות.  מדרשה – מטרתה היא התגדלות הבת בתורה ומתוך כך מידות טובות ויראת שמים.  שירות לאומי –כשמו, הוא לשרת את האומה.  האחד אינו בא על חשבון השני.  אם הבת מתלבטת בין זה לזה, אך תלך לשירות לאומי, כי צריכה היא לשרת את האומה שנה אחת, לעשות חסד שנה אחת.  באשר לתורה, תלמד אותה בזמנה החופשי.
אגב, יש פתרון מעולה: תכניות מיוחדת המצרפות שירות לאומי עם מדרשה, ומה טוב.  אך אם עליה להכריע, אז שירות לאומי, כי הוא שירות לאומה, וגם מחנך את הבת לאחריות.  בת חייבת להיות אחראית, כדי להיות רעיה, כדי להיות אמא – ואחריות אינה דבר שאפשר ללמוד מתוך ספר, אלא מתוך בית-הספר של החיים.  ואכן בשירות לאומי מוטלת עליה אחריות.
בת אינה חייבת ללמוד תורה בצורה "מדרשתית", אך אם זה חשוב לה, שתעשה את שניהם.  אמנם זה דוחה בשנה את הלימודים ואת הנישואים, אבל החיים ארוכים.
כמובן, יש לעשות שירות לאומי רק רק במקום בו יש אישור והשגחה של רב או רבנית.  הרי כאשר הבת אוכלת מזון, היא בודקת אם יש הכשר של רב, על אף שזה עלול להיות רק חטא חד פעמי, קל וחומר שירות לאומי של שנה שלמה.

ראה את הבלוג של הרב:


שאלה: האם יש חובה מוסרית לעשות שירות לאומי שנתיים כמו שבת חילונית עושה שירות צבאי שנתיים?
תשובה: לא.  כיון שאין חובה מוסרית לבת לעשות שירות צבאי שנתיים, וגם לא שנה, וגם לא חודש, אלא יש חובה מוסרית לבת לא לעשות שירות צבאי כלל, כיון שיש בכך פגיעה חמורה בתמימות הצניעות, והרבנות הראשית לישראל אסרה גיוס בנות בכל המסלולים.  ולא עושים מצוה על ידי עבירה.
לגופו של עניין, שירות לאומי הוא מצוה של חסד כלפי האומה – וכמובן גם הבת נבנית מזה במידת החסד והאחריות,וזה מכין אותה להיות בת זוג ולהיות אמא.
אבל גם בזה אין ללכת לכל מקום של שירות לאומי, כי  יש מקומות שפוגעים בתמימות הצניעות.  וכיצד תדע בת לאן ללכת?  אלא צריך אישור של רב, או רבנית, על אותו מקום של שירות לאומי.  כמו שבת לא תאכל עוגיה בלי לבדוק שיש הכשר של רב, קל וחומר שלא תלך לשירות לאומי  שנה שלמה בלי לבדוק שיש הכשר של רב.
באשר לשירות שנתיים, יש להבין שהוא דוחה את מועד הנישואים.  שהרי אי אפשר לבת לעשות יותר מדי דברים בבת אחת: להיות רעיה, להיות אמא, ללמוד מקצוע, ופעמים רבות גם לעבוד כי לא לכל אחת יש הורים עשירים.  אלו ארבעה דברים הדורשים השקעה מרובה, ואם עושים את כולם בבת אחת, אי אפשר לעשותם בצורה תקינה.  לכן ראוי שבת תתחתן אחרי סיום לימודיה או בסוף לימודיה – בלי להיכנס כאן לפרטים.  כך ששנתיים שירות לאומי דוחים את מועד הנישואים בשנה.
בלי ספק, שנה שניה מביאה ברכה לאומה, אך כידוע אי אפשר לאדם לעשות את כל המצוות שבעולם.

ראה את בלוג של הרב:

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳