לפני עור לא תתן מכשול

"לפני עור לא תתן מכשול" (ויקרא יט יד)
מצוות לא תעשה, שלא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה, אלא ניתן להם עצה ישרה כשישאלו עצה, במה שנאמין שהוא ישר ועצה טובה, שנאמר 'ולפני עור לא תתן מכשול', ופירשו חז"ל שאדם המבקש עיצה מחבירו הרי הוא כעיור באותו דבר, שאינו יודע כיצד לנהוג, וציותה התורה שלא לתת לו עצה שאינה הוגנת לו. כגון, המייעץ לחבירו למכור את שדהו כדי לקנות חמור, ובאמת זו עצה רעה, ומייעץ לו כן רק כיון שרצונו לקנות בעצמו את אותה שדה. וכן שייך איסור זה במי שיעזור לאדם לעבור עבירה, ואף את הגוי אסור להכשיל בעבירה [משבע מצוות בני נח שהוא מצווה בהם]. וכן אסור למכור כלי מלחמה וכדומה לגויים [או לישראל ליסטים] אלא אם כן אותם גויים מגינים על ישראל.
שורש המצוה ידוע, כי תיקון העולם וישובו הוא להדריך בני אדם ולתת להם בכל מעשיהם עצה טובה.
ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, באנשים ובנשים. והעובר עליה והשיא את חברו עצה שאינה הוגנת לו או סייע אותו בדבר עבירה, עבר על לאו זה.
֍            ֍            ֍

                         
  "דרש רבי שמלאי, שש מאות ושלש עשרה מצוות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם".(מכות כג:)

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳