פרשת יתרו | בית דין רבני לעומת בית דין חילוני

חכמה בגויים – תאמין
מיד עם הגיעו, מתחיל יתרו לתת עצות למשה רבנו: מַנה שרי מאות ושרי אלפים וכו'. זאת אומרת, האֲצל סמכויות, וכך תוריד ממך עומס. למה אנחנו צריכים לקחת עצות וסדרי משפט מאיזה גוי, במחילה, שמגיע ממדין ונותן לנו המלצות? הרי יש לנו תורה, חכמה ומצוות. האם אין לנו את היכולת להמציא את הדברים בעצמנו מתוך התורה?
יש להבחין בין שני דברים. תוכן המשפט הינו אכן רק על-יד משה רבנו. "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (שמות כא א. "לפניהם – ולא לפני גוים". רש"י שם). אבל סדריהמשפט, אומר אור-החיים הקדוש (שם יח כא), זה כבר שייך לְמה שאמרו "חכמה בגויים – תאמין" (איכה רבה ב ט). זה אותו נושא (לשון אור-החיים: "ונראה כי טעם הדבר הוא להראות ד' את בני-ישראל, הדור ההוא וכל דור ודור, כי יש באומות גדולים בהבנה ובהשכלה, וצא ולמד מהשכלת יתרו בעצתו ואופן סדר בני-אדם אשר בחר, כי יש באומות מכירים דברים המאושרים").
-----------------------------------------------------------------------------------------
פרשת יתרו - בית דין רבני לעומת בית דין חילוני - הרב יוסף מזרחי

אז את הצד הטכני-ארגוני אפשר לקחת.
נכון, "חכמה בגויים תאמין", וקבל את האמת ממי שאמרהּ (הרמב"ם בהקדמת 'שמונה פרקים'. וע' במפגש לפרשת בהעלותך סע' ב, "והיית לנו לעיניים").
אגב, האם משה רבנו לא חשב על אפשרות זו של פיזור הסמכויות? התשובה היא, שמשה רבנו חשש שאם יאציל סמכויות, ייתכן שיהיו גם אנשים לא מספיק רציניים. הרי זו אחריות כבדה, לכן חשש מאפשרות שישפטו בצורה לא נכונה. אך, כמובן, לא משום שרצה "לשמור את הקלפים קרוב לחזה" (ע' אור-החיים וכלי יקר שמות יח טו).
השאלה היא האם זהו רק עניין טכני, או שמדובר גם בעניין של תוכן. הרי לומר שלא את הכל ישפוט משה רבנו, אלא גם אחרים ישפטו, זה עניין מהותי.
נכון, אבל אין ברירה. כלומר, באופן עקרוני משה רבנו צודק, אבל למעשה זה בלתי-אפשרי. "נבֹל תִבֹּל, גם אתה גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל עשֹׂהו לבדך" (שמות יח יח). לכן קיבל משה עצה זאת של הפיזור. וכמו שאומר אור-החיים הקדוש, הדבר ללמדנו פעם אחת ולתמיד שעצות אנושיות מעשיות-חכמתיות, אפשר לקבל מן הגויים.
אולי גם רבנים צריכים להאציל לפעמים סמכויות? הרי הם יכולים לקרוס תחת עומס הפניות אליהם.
נכון. כל אחד צריך להאציל סמכויות ולתת אמון באחרים. זה נקרא "ביזור", דֶצֶנטרָליזציה.
ישיבת עטרת ירושלים - הרב שלמה אבינר
ציור שנמצא בהר כרכום, אשר לפי דברי פרופ' ענתי מתאר את לוחות הברית. המקור מויקישיתוף

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳