מידת הזריזות | שיעור לנשים בלבד | הרבנית חגית אמאייב

את מידת הזריזות אפשר ללמוד ממלאכים ואפשר ללמוד מבע"ח, והוא מה שאמרו: "הווי עז כנמר, וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים".
ובכן, כיצד מיישמים את המידה הזו, את מידת הזריזות?
--------------------------------------------------------------------------------
מידת הזריזות - הרבנית חגית אמאייב

יעשה אדם כלל לעצמו, לא להחמיץ את המצווה: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה". בהגיע זמנה של מצווה להעשות, או כאשר נזדמנה לפניו מצווה, או עלה בדעתו לעשות מצווה, ימהר ויזדרז לעשותה ללא כל שהייה ולא לדחות את המעשה אפילו לזמן קצר, כי בכל דחייה יש סכנה, אולי יזדמן איזה עיכוב שימנע את המעשה הטוב. ועל דבר זה העירו כבר חז"ל בעניין המלכת שלמה המלך. כאשר אמר דוד לבניהו בן יהוידע להמליך את שלמה בנו תחתיו, לקחת את שלמה ולהוריד אותו אל הגיחון ולמשוח אותו שם למלך על ישראל, ענה בניהו ואמר: "אמן, כן יאמר ה'". אמרו חכמים: מה התפילה הזו? הלא כבר נאמר ששלמה הוא שימלוך? אלא, אמרו חכמים: הרבה קטיגורין יעמדו מכאן ועד גיחון. כלומר: כל דבר שלא נעשה מיד, מי יודע איזה הפרעות יתהוו וימנעו את עשייתו.
על כן, מידת-הזריזות אומרת - כל מעשה מצווה שנזדמן צריך לעשות מיד: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה".

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳