סוד הברית מילה

סוד הברית מילה"
"וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
כתב "רבינו האר"י הקדוש":
"בשער הליקוטים" פרשת תזריע עמוד רט"ז בדיבור המתחיל "וביום השמיני ימול בשר ערלתו" וזה לשונו:
כתוב בתורה הקדושה בספר ויקרא פרשת תזריע: "וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמר אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים כימי נדת דותה תטמא, וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
והטעם שנסמכה מצות המילה למצוות נדה, הוא משום, שהתורה באה לומר לנו שע"י מצות ברית המילה האדם ימנע מלחטוא ולהטמא {כלומר לישכב} עם אשה נדה, ולזה ציוה השם יתברך על מצוות המילה למול את הרך הנולד בן שמונה ימים "שעל ידי מצוות המילה שפורעין את העורלה מתישין כח הטומאה ויסור התאוה. ועוד להורות שהוא עבד השם יתברך חתום בחותמו ולא יעבור על צוויו.

לזה ניתנה מצות המילה בתורה בסדר הזה, שהמצות מילה מצוות בין ציווי של איסור נדה לבין ציווי הצרעת, שעל ידי הברית מילה ינצל מלשכב עם נדה, וגם להיות עניו ושפל רוח, כעבד חתום בחותם אדוניו, ויברח מן הגאוה עכ"ל.
 נמצינו למדים מדברי רבינו האר"י, כי עיקר מטרת הסרת העורלה בזמן הברית מילה היא כדי להתיש כח הטומאה שיש בעורלה, וממילא יסור התאוה, דהיינו תאות הניאוף, וכל הקשור לרדיפה של תאות הנשים רחמנא ליצלן.
בוא הנה ותתבונן אחי היקר במלים אלו שאמרם איש האלוקים רבינו האר"י: "על ידי הברית מילה מתישין כח הטומאה ויסור התאוה.
וזה ממש חידוש גדול בשבילנו, שכן כל יהודי באשר הוא יהיה, גם בשיא השפלות של הרוחניות, אומר לנפשו ברית מילה זה ברית מילה אני יהודי!!.
ואם כן אם כבר עשית ברית מילה, או לבנך, מדוע לא תקיים את המטרה של ברית מילה זו? והיא בעצם שמירת הברית, שהכוונה שלא לחטוא בזרע לבטלה, שתאות הניאוף הזה גורמת צרעת לנפשו של האדם.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳