לקראת שבת | פרשת מטות

מלחמת 'מדיין' אז והיום - הרב ערן טמיר
משונה היא מלחמת מדין משאר המלחמות.
א. בכל מלחמה הקריטריון לבחירת הלוחמים הוא רמתם המקצועית מבחינה חילית, ואילו כאן, במלחמת מדין, ציווה הקב''ה למשה (במדבר לא) – ''החלצו מאתכם אנשים לצבא'', וביאר רשי 'אנשים' – 'צדיקים'. דהיינו - צדיקותם היא סבת בחירתם?
ב. בכל מלחמה מספר הלוחמים נקבע לפי גודל המלחמה, הצבא שעומד מנגד, מורכבויות הקרב וכד', ואילו כאן במלחמת מדין, נבחרו אלף חיילים מכל שבט כנאמר (שם) ''אלף למטה אלף למטה'' – מדוע? ובנוסף לכך באופן יוצא דופן גם שבט לויה היה שותף במלחמה אף על פי שהוא תמיד פטור מכך! כנאמר (שם) ''לכל מטות ישראל'' וכדברי רש''י – ''לרבות שבט לוי'' – מדוע?
ג. בכל מלחמה מפקד המלחמה הוא האיש הבכיר בין הלוחמים, ה'רמטכ''ל' המתאים להיות נציגו של שבט יהודה, הוא שבט המלכות בישראל, ואילו כאן במלחמת מדין מי שנבחר לנהל את המלחמה הוא פנחס הכהן משבט לוי וכלי הקודש בידו כנאמר (שם) – ''ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו'' – מדוע?
ויותר מכך. ביאר רש''י – ''פנחס שהלך לנקום נקמת יוסף אבי אמו (במדין) שנאמר ''והמדינים מכרו אותו'', ולכאורה לא מובן מה הקשר בין מכירת יוסף על ידי המדינים אז, למלחמת מדין שנים רבות לאחר מכן עם הכניסה לארץ?
-----------------------------------------------------------------------------
פרשת חוקת| מלחמת מדין - מלחמה מיוחדת | הרב שמעון פרץ

ד. בכל מלחמה המטרה הבלעדית היא הניצחון על האויב, על כל משמעויותיו, ואילו כאן, אחת מ'מטרות' המלחמה היא מיתתו של משה רבינו, שהרי תלה הכתוב את מיתתו עד לסיומה של מלחמת מדין כנאמר - ''נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים, אחר תיאסף אל עמך'' מה משמעות הדברים?
מבאר ה'שם משמואל' (במדבר מטות תרעז ת) ''כוח מדין הוא כוח חיצוני רע מאוד המשלח מדנים (מלשון ריב ומדון) בין אחים, והוא שלט מאז מכירת יוסף אחרי שכתוב 'וישנאו אותו ויקנאו בו אחיו', משכו עליהם את הכוח הרע הזה עד שיצא לפועל דבר המכירה, וזה שאמר 'והמדינים מכרו אותו למצרים'... והנה למלחמה עם כוח רע זה היו צריכין ישראל להיות להיפוך מזה, להיות כולם כאיש אחד בלב אחד, ואמרו ז''ל: 'שקול משה ככל ישראל, שהוא כוח כולל כל נשמות ישראל כאחד, על כן תלה הכתוב מיתתו במלחמת מדין, (ועוד) היתה נצרכת התאחדות ישראל...''.
הסבר: יש שני סוגי מלחמות של אויבינו כנגדנו. א. כל מלחמה חוץ ממלחמת מדין היא מלחמת מאבק בין כוח לכוח, בין כוחות צבאיים ופוליטיים, מוסריים, ערכיים, רוחניים וכד'. מטרת האויב במלחמה זו היא להכניע אותנו על ידי שלטונו בנו כתוצאה מנצחונו במלחמה. הוא אינו מעוניין בנו, אלא מעוניין בניצחונו שלו ובהשלטת 'רעיונותיו' על המציאות ועלינו. ב.לעומת זאת מלחמת מדין כשמה כן היא – מלחמת ריב ומדון. כל עניינה להטיל מחלוקת, מריבה ומדנים בתוכנו. מטרת המדינים, אינה נצחונם שלהם, אלא לסכסך בינינו, לפגוע ב'ביחד' שלנו, ובכך למוטט אותנו מבפנים ח''ו, בגורמם לנו לאבד את מקור כוחנו, הוא אחדותנו. זה התחיל בסכסוך בין האחים ליוסף. שתוצאתו היתה אפשרות של המדינים להיכנס בינינו ולמכור את יוסף. על כן במלחמה זו המפתח לניצחון הוא אחדותם של ישראל, שבאה לידי ביטוי בשותפות כל השבטים באופן שווה במלחמה כולל שבט לוי, בהימצאותו של משה רבינו בתוכנו השקול כנגד כל ישראל, ובהשראתו מחזק ומאגד את הקשר בין כל השבטים והצדדים שבישראל, וכן בניהול המלחמה על ידי פנחס הכהן משבט לוי שכל עניינו להיות הנציג של כלל ישראל במקדש פנימה וכברכתם של הכהנים המברכים את העם כולו באהבה. ומקשרים אותנו ומחברים אותנו זה לזה.
זו הנקמה האמתית במדין. לאו דווקא הניצחון במלחמה, אלא התלכדותנו, אחדותנו, ומתוך כך גם ניצחוננו. כאז כן היום. גם היום אוחזים אויבינו בשיטות שונות להכניענו – חלקם נלחמים בנו מ'בחוץ' וחלקם נלחמים בנו 'מבפנים' כשברצונם לפלג אותנו מבפנים, עד כדי סכסוכים קשים היכולים להוביל לשנאה בחברה הישראלית בין הכוחות השונים שבאומה. על כן נדע – מי עומד מולנו ומה מטרותיו, נתאחד ונאהב זה את זה על אף אי ההסכמות שבינינו, שהרי מחלוקת הדעות אסור לה להגיע למחלוקת בלבבות, ומתוך אחדותנו הפנימית באמת ננצח את כל מי שבא עלינו ובפרט את המדינים המודרניים ! אמן !

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳