ביקור חולים

גדולה מצות ביקור חולים, שעליה אמרו חז"ל המקיימה אוכל פירותיה בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.
ומצוות ביקור חולים אינה רק לשאול בשלום החולה ולאחל לו שיהיה בריא, אלא העיקר הוא לדרוש בשלומו ולשאול במה אפשר לעזור ולסייע לחולה, כדי להחיות את נפשו. ויציע עזרה למשפחת החולה וישאל אולי הם צריכים לקנות איזו רפואה שאינה קיימת בבית מרקחת הקרוב וצריך ללכת לקנותה בבית מרקחת מרוחק יותר וכדומה. או אם צריך להחליף את המשפחה במשמרת ליד מיטת החולה בלילה, וכל כיוצא בזה.
הלכות ביקור חולים
מצווה לבקר אדם חולה; קרובי משפחה וחברים טובים באים לבקר כבר ביום הראשון, אך אנשים יותר רחוקים עדיף שימתינו 3 ימים.
ואפילו גדול ילך לבקר קטן וייכנס אצלו מספר פעמים ביום, וכל המוסיף הרי זה משובח, והכול לפי כוחותיו של החולה.
על מצוות ביקור חולים | מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

פעם הלך רבי עקיבא וביקר אחד מתלמידיו ועזר לו. לאחר מספר ימים הבריא התלמיד ואמר לרבי עקיבא שזה בזכותו. מיד אמר רבי עקיבא שכל מי שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים.
אין לסמוך על הנס, ולכן חייב כל אדם ללכת לרופא ולקבל תרופות ולא לזלזל בכך, תפילה ובקשת רחמים היא דרך שתמיד רצויה אצל ריבונו של עולם ועליו לבטוח בה' שיתרפא כדי שיוכל לחזור לעבוד את ה' בצורה טובה.
שינוי השם
חולה במצב מסוכן, נוהגים לשנות את שמו ע,י הוספת שם נוסף, כגון: רפאל, חיים וכדו'. בשינוי השם מתכוונים לומר שהאיש הזה הוא מעכשיו אדם אחר, ומבקשים מה' שייקרע רוע גזר הדין שנגזר על החולה למות, כי הוא אינו אותו אדם.
מתוך הספר "הלכה ומושגים ביהדות" מאת הרב שלמה שוב

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳