השכר האינסופי של זיכוי הרבים | הרב יוסף מזרחי

אין מעלה גדולה יותר מזיכוי הרבים !!  זה לשון הזוהר הקדוש על מזכה הרבים
אדם המזכה רבים או יחיד בכספו, בגופו או בכל דרך שהיא, וגורם להם להרבות זכויות במעשיהם - כל מעשיהם נזקפים גם לזכות המזכה
על גודל מעלת זיכוי הרבים
1. "כל המזכה לאחרים- אותה הזכות עומדת לו ואינה סרה ממנו" (זוהר. לך לך)
והחידוש העצום הוא, שלא רק שהיא לא סרה ממנו, והזכות הזאת תעמוד לו תמיד!
אלא, כל התחזקות שתהיה למי שהוא חיזק אותו – גם הוא יקבל על כך שכר עצום !!
(בלי לגרוע מהשכר של מי שהוא חיזק אותו).
2. מזכה הרבים, אהוב ביותר בשמיים !
"אין חפץ ה' כי אם במי שמזכה את הבריות"(חסד לאברהם)
3. אומר בעל הרוקח: "אין הזכות כמזכה הרבים" אפילו אדם פשוט ביותר, כיוון שהוא מזכה הרבים: מעלתו עצומה בשמיים. אין מצווה אדירה יותר מזו.
4. כל מלאכי הדין אינם יכולים לשלוט עליו בזה העולם.
לחלוקת דיסקים בחינם של הרב יוסף מזרחי, ניתן לפנות לשחר.בטלפון 054-8420242

5. כול מי שאוחז ביד רשע ומשדל אותו שיעזוב דרכו הרעה עולה בשלוש מעלות שאיש אחר אינו עולה בהם, גורם לכוף ה'צד האחר' – הצד של יצר הרע, גורם לעליית כבוד הקב"ה וגורם לקיים כל העולם בתחתונים והעליונים.
6. חז"ל אמרו משפט נפלא: "כל המזכה את הרבים – אין חטא בא על ידו". כלומר ה' עוזר לאדם שמזכה את הרבים להינצל יותר מן החטא ! ולכן, זו עצה טובה ועצומה, למי שמאיתנו קשה להתגבר על חטא מסויים, לזכות את הרבים – וממילא הוא יזכה, שה' יהיה בעזרו, ויעזור לו להתגבר על חטאו !
7. ניכנס לשבעים עולמות גנוזים שאינו נכנס לשם אדם אחר חוץ ממי שמזכה את הרבים.
"ואלמלא ידעו בני האדם כמה תועלת וזכות זוכים בשביל הרשעים שמזכירים אותם, היו רודפים אחריהם כמו שרודף אחר החיים" (תרגום מאמר הזוהר הקדוש)
8. הפסוק אומר: "אם תוציא יקר מפי זולל – כפי תהיה", ודרשו על כך רבותינו, שאדם שזוכה לחזק את הרבים, ולזכותם (ובפרט רשעים), זוכה להיות במעלה (זה אפילו מפחיד לאמר את זה) – כמו פיו של ה' יתברך ! כביכול, הוא יגזור גזירה, וה' מקיים !!!
מעלה מדהימה ! – והכל זכות זיכוי הרבים.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳