אהרון הכהן

דמותו של אהרון הכהן
אהרון הכהן בנם הבכור של עמרם ויוכבד ואח למשה ולמרים.
אהרון שימש כיד ימינו של משה במצרים ופה למשה כבד הדיבור בפני העם.
ונביא ודובר בפני פרעה.
אהרון הכהן היה משבעת הרועים " הממשיכים חיות ואלוהות לכללות נשמות ישראל".
אהרון הכהן הצטיין במיוחד בסגולת נשמתו הוא נבחר ונתמנה מפי הגבורה לכהונת עולם הוא וזרעו אחריו עד עולם. שנאמר: "ויאמר ה' אל האהרון... ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח ולמבית, לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהנתכם והזר הקרב יומת" (במדבר פרק י"ח).
**********************************************************
הרב אלי עמר על דמותו המיוחדת של אהרון הכהן

קדושתו של אהרון  למעלה הייתה מקדושת שאר אחיו הכהנים, שנאמר בו "ומן המקדש לא יצא".
אהרון הכהן עמד בתשוקה גדולה וצימאון רב לקדוש ברוך הוא.
באהבתו של אהרון הכהן לכל אחד ואחת מעם ישראל לא היפלה בין איש לאיש, קטן או גדול צדיק או רשע את כולם אהב בכל לבו ונפשו בשווה.
"אוהב שלום ורודף שלום" כך נאמר עליו בפי חז"ל.
רק טובתו של עם ישראל ראה אהרון לנגד עיניו ולא עשה זאת בשביל ביטוי רוחני או גאווה אלה מתוך רצון לעשות נחת רוח לאבינו שבשמים.
ולכן התמקדו פעולותיו במידה מרובה בקירובם של ישראל – לתורה למצוות ולקדוש ברוך הוא.
עבודתו של האהרון התמקדה במקדש – העלאת הנרות במנורת המקדש הטהורה, שהייתה יותר מסמל והיוותה דרך בחייו לאהבת ישראל.
ועל כך נאמר בתורה "נר ה' נשמת אדם"!.
נרות מנורת הקודש סימלו את נשמות ישראל ועל כן היו שבעה נרות, כי שבעה סוגי נשמות הן, כנגד שבע המידות העליונות של שורש הנשמה.
כשם שהדלקת הנרות במנורת הקודש הטהורה חייבת להתבצע בבית במקדש משם יוצאת אורה לכל העולם, כך גם העלאת והארת הנשמות צריכה  שתהא באור של קדושה, שיאיר ויקרין לכל העולם!.
אהרון ומשה שקולין כאחד בפעולת גאולת ישראל ממצרים והבאתם לקבלת התורה בסיני!
על פי המקרא נפטר אהרון בטרם נכנס לארץ ישראל במקום הקרוי ההר ההר(הר קטן על גבי הר גדול), על גבול אדום.

לאחר מותו בני ישראל התאבלו עליו 30 יום, מה שמעיד על האהבה הגדולה שרחש העם לאהרון.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳