☢ בול פגיעה | מה יותר חמור יום שבת או יום הכיפורים? הרב זמיר כהן

איזה יום קדוש\נעלה יותר שבת או יום הכיפורים ?

יש לשבת יחודיות שאין ביום כיפור, ויש ביום כיפור יחודיות שאין בשבת. שבת חמדת כל הימים, קדושה יותר מיום כיפור, גם חילול שבת חמור יותר מחילול יום כיפור. שכן המחלל שבת נענש בסקילה אם יש עדים, ואילו המחלל יום כיפור אע"פ שמתחייב כרת כמו חלל שבת, מ"מ אין עונש מיתה בידי אדם. וזה מתבטא - לפי המבואר בתלמוד - גם במניין העולם לתורה בימים המקודשים לנו, שבראש חודש וחול המועד עולים לתורה ארבע אנשים, בחגים שקדוש יותר עולים לתורה חמשה, ביום כיפור המקודש יותר עולים לתורה ששה, ואילו בשבת המקודשת ביותר עולים לתורה שבעה.
כמו כן, המחלל שבת נחשב כמומר לכל התורה כולה, ואילו המחלל יום כיפור אינו כמומר לכל התורה, וזה נוגע לגבי כמה וכמה דינים. לעומת זאת יום כיפור יחודיותו בכפרה שהוא מביא לבית ישראל, והמחלל יום כיפור יש האומרים שאין יום כיפור מכפר עליו. ביום כיפור מתגלה הארה מהעולמות העליונים שאינו מתגלה בשבת, ועל ידי הארה זו מתקרבים עם ישראל לשורש העליון שלהם.

אין תגובות:

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ

הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה׳ וְהִשְלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ
לֹא־רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא־צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם־לִשְמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה׳